Rapporter og udgivelser

Fishing Zealand arbejder kontinuerligt med udarbejdelse af undersøgelser og rapporter, som kan være med til at underbygge arbejdet med at implementere bæredygtige principper i den sjællandske lystfiskerturime. Uden konkrete data er det nemlig ikke muligt at føre en saglig debat, underbygge argumenter og vinde gehør blandt de politiske beslutningstagere.

Her finder du en oversigt over nogle af de vigtigste rapporter og udgivelser om fiskebestandene, vandløbsplejen etc. i det sjællandske.