Kommissorium

DSC_7804Det er afgørende for Fishing Zealand, at der sker en bæredygtig benyttelse af natur og vandmiljø. Der skal være balance mellem benyttelse og beskyttelse.

For at leve op til Fishing Zealands formål forventes samarbejdspartnerne at medvirke til, at naturgrundlaget styrkes, at der sker kvalitetsløft af tilbud og faciliteter, der formidler og understøtter lystfiskeriet, og at der sker en indsats i forhold til at udvikle aktiviteter, der involverer unge.

Fishing Zealands kommisorium og værdigrundlag kan ses i fuld længde her:

Fishing Zealands kommissorium

Fishing Zealand Værdigrundlag