Fredningsbestemmelser og lovgivning

Uanset, om man har udset sig et sjællandsk kyststræk eller en lille bortgemt sø eller å som mål for sin næste fisketur, skal man være opmærksom på gældende regler og fredningsbestemmelser.

Fisketegn

For det første skal man, fra og med 18 år til du har ret til at oppebære folkepension, investere i et fisketegn – og det er uanset, om man har tænkt sig at fiske i ferskvand eller saltvand. Fisketegnet kan bestilles på hjemmesiden www.fisketegn.dk

Fisketegnet gælder for et år, og det koster 185 kroner. Det er også muligt som turist at købe et dagkort til 40 kr. eller et ugekort til 130 kr. Pengene går til fiske- og vandløbspleje samt til udsætninger.

johan-071_fz_wwwDagkort

Ud over selve fisketegnet, som altså giver ret til overhovedet at fiske, kan man opleve at måtte købe dagkort eller årskort til bestemte vande. På kysterne og i fjordene er der med fisketegnet åbent fiskeri, men i enkelte vandløb og søer, som er foreningsejede, kan man risikere at skulle købe et dagkort. Det er for eksempel tilfældet, når der skal fiskes i St.Vejle Å, i Køge Å og Tryggevælde Å samt på Tissø, Kattinge Sø og Tuel Sø – for blot at nævne få. Husk derfor altid at tjekke gældende regler for det enkelte fiskevand, før fiskeriet påbegyndes. Og husk derudover de alment gældende færdsels- og lodsejerregler. Reglerne findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Fredningszoner og særlige fredninger i sjællandske fjorde

Særligt langs de åbne kyster og i fjordene skal man være opmærksom på, at regulære åudløb og selv mindre tilløb kan være omfattet af særlige fredningsbestemmelser eller såkaldte fredningszoner. De er til for at sikre havørrederne uhindret adgang til gydevandløbene, og for de fleste større vandløb gælder der helårlige fredninger, som udbreder sig med en radius på 500 meter fra selve åmundingen. Ved mindre vandløb er der ofte halvårlige fredningsbælter (16. september – 15. marts). Har du planer om at fiske i nærheden af et åudløb, bør du derfor tjekke på forhånd, om dette vandløb er omfattet af en fredningsbestemmelse. Derudover har visse sjællandske fjorde nogle særlige fredninger. Derfor bør du tjekke reglerne i området, hvor du skal fiske, inden fisketuren starter. Det kan du gøre på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Fredningstider

Inden du begynder at fiske, skal du også sikre dig, at gældende fredningstider overholdes. For mens nogle arter kan fiskes hele året rundt, er andre beskyttet af særlige fredningstider, der skal sikre, at fiskene gyder med størst mulig succes. Følgende er de officielle fredningstider, som skal respekteres, uanset hvor der fiskes.

Se den fulde liste over fredningstider på Fiskeristyrelsens hjemmeside.

Enkelte fiskeforeninger har indført særfredninger i deres fiskevande. Disse oplysninger fremgår som regel af de købte dagkort.

Særfredning i det Sydsjællandske brakvand

I Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord er der i tillæg til den alment gældende brakvandsfredningsperiode fra d.1/4 – 15/5 indført et særligt forbud mod at tage fangede gedder med hjem. For lystfiskere betyder det med andre ord, at der generelt kun må bedrives catch and release fiskeri i de sydsjællandske brakvande, og at fiskeri er helt forbudt fra 1.april til 15.maj.

Desuden er der indført forbud mod anvendelse af nedgarn i perioden 1. februar til 31. maj.

Områderne ved Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord er valgt fordi, det er vigtige opvækstområder for gedderne. Forbuddet vil derfor være med til at sikre geddebestandene i fremtiden.

dsc_3764Begrænsning på hjemtagning af torsk

Der er ikke en fredningstid for torsk, men en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere i visse områder:

Højst én torsk pr. dag må hjemtages.

I perioden 15. januar til 31. marts er fiskeri af torsk forbudt

Du kan se hvilke områder, som er omfattet af lovgivningen her på Fiskeristyresens hjemmeside.

Mindstemål

Før du hjembringer en fisk, skal du sikre dig, at fisken holder mindstemålet. Ikke alle fisk er omfattet af et mindstemål, men de allermest populære sportsfisk er det. Nedenfor kan du se mindstemålene på de mest udbredte sportsfisk på Sjælland, og den fulde liste finder du Fiskeristyrelsens hjemmeside.

* Husk dog fortsat på, at enkelte lystfiskerforeninger har indført særlige regler for netop deres fiskevande.

* Og vær opmærksom på alle de uskrevne regler, som enhver lystfisker bør skrive sig bag øret.