Den frivillige indsats

P1030305De mange frivillige lystfiskere fortjener en kæmpe og rungede TAK for deres enorme og vedblivende arbejdsydelse på Sjælland og Øerne. Det er en meget stor indsat, der er blevet lagt gennem årene og fortsat lægges i bl.a. vandløbsrestaurering, opsyn med ulovligt garnfiskeri, pres på myndigheder, forureningsopsporing, fangst af moderfisk, opdræt af fiskeyngel, juniorarbejde, assistance med smoltundersøgelser, gydebanketællinger og adskillige andre indsatsområder.

Uden de tusindvis af frivillige mandetimer lystfiskerne bruger hvert år, havde der ganske enkelt ikke været de fiskebestande, den viden og det potentiale, som er til stede i dag.

Politikere på højeste niveau er også godt klar over den store betydning af lystfiskernes frivillige indsats. Vores tidligere Fødevareminister, Mette Gjerskov, udtrykker det sådan her: Lystfiskere er både benyttere og beskyttere af naturen. Det går hånd i hånd. Jeg besøgte for nylig Havørred Fyn, hvor de siger, at ørreden er sin vægt værd i sølv pga. den udvikling og arbejdspladser lystfisketurister skaber. Hvis ørreden er sin vægt værd i sølv, så er lystfiskerne guld værd for naturen. Vores vandløb er en af de vigtigste livsnerver i vores natur, og det ved lystfiskerne. Og hvad enten man besøger en genslyngning af en å eller et sted, hvor der udlægges gydegrus, så mærker man engagementet og begejstringen for naturen hos lystfiskerne, noget som naturen til gengæld nyder godt af. *

Tidligere miljøminister Ida Auken er også meget taknemmelig for lystfiskernes frivillige indsats: Hvis ikke der var den interesse fra kommunerne og lystfiskerne i at få gjort vandløbene til gode fiskesteder, så er det ikke sikkert, det ville gå så godt med at få genskabt nogle gode, sunde vandløb i Danmark.*

Fishing Zealand er også enormt taknemmelig for denne indsats og for samarbejdet med de mange frivillige. Uden dem kunne Fishing Zealands ambitioner og visioner aldrig lade sig gøre.

Fishing Zealand håber på at kunne videreudvikle og understøtte den frivillige indsats. Vi håber også, vi kan hjælpe til med at skaffe de frivillige den ros og anerkendelse, de fortjener, såvel som at opnå et ønsket resultat i form af et bedre og sundere miljø at tage på fisketur i mange generationer fremover. – For det er i sidste ende det, der motiverer os alle til at yde en frivillig indsats.

*Begge citater stammer fra artiklen: ”Lystfiskerne er et gode for den danske natur” fra Natur og Miljø, juni 2013. Artiklen er skrevet af Gordon P. Henriksen og kan læses i sin helhed her: “Lystfiskere er et gode for den danske natur”