Hvem er Fishing Zealand?

Fishing Zealand består af henholdsvis en Bestyrelse og et Fælles Forum. Nedenstående kan ses repræsentanterne i disse grupper.

Bestyrelsen har det overordene ansvar for projektet. Fælles Forum mødes flere gang om året og står for drift og løbende beslutninger om indsatsen.

Sekretariatsfunktionen er lagt hos Odsherred Kommune, hvor Michael K. Bay er sekretariatsleder.

Niels Lagergaard Pedersen er projektleder og ansvarlig for kommunikation.

P.t. arbejder Fælles Forum yderligere i fire temagrupper hvori flere ressourcepersoner og samarbejdspartnere fra de involverede kommuner indgår.

Disse grupper er:

Vandpleje – og Fiskeplejegruppen – Tovholder: Kaare M. Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund

Ungdomstemagruppen -Tovholder: Mikael Tange

Brakvandsgruppen – Tovholder: Niels Vestergaard

Naturgrundlagsgruppen – Tovholder: Peter W. Henriksen

Produktgruppen – Tovholder: Niels Lagergaard Pedersen

 

Bestyrelse:         

Navn: Organisation: Kontakt:
Ole Bronné Sørensen Guldborgsund Kommune obso@guldborgsund.dk
Daniel Irvold Vordingborg Kommune dirvold@vordingborg.dk
Charlotte Drue Frederikssund Kommune cdrue@frederikssund.dk
Jesper Hartøft Holbæk Kommune jesper@sfholbaek.dk
Hans Munck Kalundborg Kommune haem@kalundborg.dk
Jens K. Jensen Lejre Kommune jenj@lejre.dk
Sebastian Mylsted-Schenstrøm Næstved Kommune smyls@naestved.dk
Mathias Hansen Odsherred Kommune matha@odsherred.dk
Chili Preisler-Andersen Roskilde Kommune chilipa@roskilde.dk
Frederik Lorentzen Danmarks Sportsfiskerforbund fl@sportsfiskerforbundet.dk

 

Fælles Forum:

Navn: Organisation: Kontakt:
Kaare Manniche Ebert Danmarks Sportsfiskerforbund kme@sportsfiskerforbundet.dk
Lars Rasmussen Danmarks Sportsfiskerforbund lr@sportsfiskerforbundet.dk
Peter Henriksen

Kurt Jørgensen

Oplandsgrupperne

Oplandsgrupperne

limno@henriksen.mail.dk

kurt@kurt2.dk

Michael Behrens Guldborgsund Kommune mbeh@guldborgsund.dk
Sune K. B. Rasmussen Frederikssund Kommune skbra@frederikssund.dk
Heidi Larsen SydkystDanmark hl@vism.dk
Ole Nelander Ziegler Kalundborg Kommune olnz@kalundborg.dk
Sigrid Mark Rasmussen Lejre Kommune simra@lejre.dk
Palle P. Myssen Næstved Kommune pamys@naestved.dk
Michael K. Bay Odsherred Kommune mikba@odsherred.dk
Martin W. Hansen Destination Sjælland martin@desj.dk
Søren Kock Laursen Roskilde Kommune sorenkl@roskilde.dk
Jimmi Spur Olsen Vordingborg Kommune jso@vordingborg.dk
Michael Tranekjær Jensen Holbæk Kommune micjn@holb.dk
Rune Hylby Frivillighedskoordinator & Grusbanden runehylby@gmail.com
Mikael Tange Børne- og ungekoordinator tange@fishingzealand.dk
Niels Lagergaard Pedersen Projektleder og kommunikationsansvarlig niels@fishingzealand.dk