Hvem er Fishing Zealand?

Fishing Zealand består af henholdsvis en styregruppe og en projektgruppe. Nedenstående kan ses repræsentanterne i disse grupper.

Styregruppen har det overordene ansvar for projektet. Projektgruppen mødes flere gang om året og står for drift og løbende beslutninger om indsatsen.

Sekretariatsfunktionen er lagt hos Vordingborg Kommune, hvor Paul Debois er sekretariatsleder.

Niels Lagergaard Pedersen er projektleder og ansvarlig for kommunikation.

P.t. arbejder projektgruppen yderligere i fire temagrupper hvori flere ressourcepersoner og samarbejdspartnere fra de involverde kommuner indgår.

Disse grupper er:

Vandpleje – og Fiskeplejegruppen – Tovholder: Kaare M. Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund

Ungdomstemagruppen -Tovholder: Henrik Larsen

Brakvandsgruppen – Tovholder: Niels Vestergaard

Naturgrundlagsgruppen – Tovholder: Magnus Engkær, Guldborgsund Kommune

Produktgruppen – Tovholder: Niels Lagergaard Pedersen

For flere informationer om selve organiseringen af Fishing Zealands arbejde, læs her.

Styregruppe:         

Navn: Organisation: Kontakt:
Jakob Lysholdt Guldborgsund Kommune  jls@guldborgsund.dk
Else-Marie Langballe Sørensen Vordingborg Kommune emsoerensen@vordingborg.dk
Lars Jepsen Frederikssund Kommune lajep@frederikssund.dk
Dan Hansen Kalundborg Kommune dan.hansen@kalundborg.dk
Martin Stokholm Lejre Kommune mast@lejre.dk
Helle Jessen Næstved Kommune hejes@naestved.dk
Kristian Petersen Odsherred Kommune krpet@odsherred.dk
Pierre Kary Roskilde Kommune pierrek@roskilde.dk
 Arne Lauritzen Danmarks Sportsfiskerforbund al@sportsfiskerforbundet.dk

 

Projektgruppe:

Navn: Organisation: Kontakt:
Jesper Thykjær Danmarks Sportsfiskerforbund seatrout@outlook.dk
Kaare Manniche Ebert Danmarks Sportsfiskerforbund kme@sportsfiskerforbundet.dk
Lars Rasmussen Danmarks Sportsfiskerforbund lr@sportsfiskerforbundet.dk
Peter Henriksen

Kurt Jørgensen

Oplandsgrupperne

Oplandsgrupperne

limno@henriksen.mail.dk

kurthsf@posr.tele.dk

Michael Behrens Guldborgsund Kommune mbeh@guldborgsund.dk
Sune K. B. Rasmussen Frederikssund Kommune skbra@frederikssund.dk
Heidi Larsen SydkystDanmark  hl@vism.dk
Mette Wendel Kalundborg Kommune mette.wendel@kalundborg.dk
Hasse Kürstein Lejre Kommune haku@lejre.dk
Palle P. Myssen Næstved Kommune pamys@naestved.dk
Michael K. Bay Odsherred Kommune mikba@odsherred.dk
Martin W. Hansen Destination Sjælland martin@desj.dk
Kate Skjærbæk Bjerrum Roskilde Kommune katesb@roskilde.dk
Jimmi Spur Olsen Vordingborg Kommune jso@vordingborg.dk
Paul Debois Vordingborg Kommune pde@vordingborg.dk
Gordon P. Henriksen Megalops gordon@megalops.dk
Rune Hylby Frivillighedskoordinator & Grusbanden runehylby@gmail.com
Henrik Larsen Børne- og ungekoordinator henrik@fishingzealand.dk
Niels Lagergaard Pedersen Projektleder og kommunikationsansvarlig niels@fishingzealand.dk