Vejledninger

Ansøgninger og projektbeskrivelser (standard).

Når du skal i gang med at lave et restaureringsprojekt, har du brug for en projektbeskrivelse og forhåndsgodkendelse fra de lodsejere, der er bredejere på den strækning, du vil restaurere.

Nødvendige forhåndsgodkendelser

Nedenfor kan du finde en standardskitse for dit restaureringsprojekt, således at du lettere kan komme i gang med at skrive en projektbeskrivelse. Projektbeskrivelsen skal blot downloades, hvorefter du kan sætte de oplysninger ind i beskrivelsen, der passer til netop dit restaureringsprojekt.

Det er nemt at gå til og de fleste oplysninger, du skal sætte ind i standardskitsen, kan du finde på kommunernes hjemmeside om vandløbsregulativer.

Ligeledes skal du bruge en forhåndsgodkendelse fra lodsejerne på den pågældende strækning.

Flytning af vandplanter

Hvis du skal flytte vandplanter i dit vandløbssystem, er det en god idé at tage kontakt til din lokale kommune, og søge om lov til at flytte vandplanter.

Derefter sætter du de oplysninger ind i ansøgningen, der gælder for netop dit vandløbssystem.

Ovenstående tre standard-skemaer er udarbejdet af bandeleder, Rune Hylby, fra Den sjællandske Grusbande i samarbejde med Fishing Zealand-kommunerne, DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Standard-skemaerne er for alle, der har lyst til at bruge dem og gør det nemt for din kommune at sagsbehandle netop dit projekt, idet de indeholder alle de oplysninger, kommunerne har brug for.

Har du brug for yderligere oplysninger for at komme i gang, kan du hente inspiration og viden via dette link (http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2017/02/gydegrus-vejledning?id=7ae8e37f-9dcc-434e-8ba6-fe2085afd8f0), hvor DTU Aqua giver deres bud på en officiel vejledning til etablering af gydebanker og andre restaureringsprojekter.