Bæredygtigt Lystfiskeri

DSC_2237Fishing Zealands udgangspunkt er, at lystfiskeri skal være bæredygtigt.

Det betyder dels, at lystfiskeriet ikke må belaste fiskebestandene for hårdt, og dels, at de lokaliteter, der lægger vand til fiskeriet, ikke må tage skade af den øgede færdsel. Tværtimod skal lystfiskeri være en aktivitet, der kommer samfundet til gode på mange forskellige niveauer.

Bæredygtigt lystfiskeri er et begreb som både består af den måde den enkelte lystfisker dyrker sit eget fiskeri på, men i dette tilfælde, også af, hvordan Fishing Zealand involverer sig i en lang række miljø- og turismeprojekter og aktiviteter, der fremmer bæredygtigt lystfiskeri.

Et meget vigtigt element i Fishing Zealand er, at den nuværende tilstand i vandløb, søer og kyster skal forbedres, sådan at de vilde fiskebestande får bedre forudsætninger for at reproducere sig. Udsætningerne af lokalt tilpassede ørreder er ligeledes en hjørnesten, ligesom alle udfordringer, som begrænser fiskenes mulighed for at gennemføre deres livscyklus, skal adresseres.

Sådan arbejder Fishing Zealand bl.a. på at gøre fiskeriet bæredygtigt:

  • Forbedring af levesteder i vandløbene. Herunder udlægning af sten og grus samt fjernelse af spærringer.
  • Større fokus på de faktorer, der begrænser fiskebestandene i saltvand.
  • Større fokus på miljøtilstanden i søer og fjorde.
  • Fortsættelse af det seriøse avls- og udsætningsarbejde, der udføres i regi af Sjællands Ørredsammenslutning.
  • Involvering af frivillige i miljøarbejde.
  • Udarbejdelse af infomateriale om god lystfiskermoral.
  • Kursusaktiviteter for lystfiskere.
  • Etablering af netværk af certificerede guider.

Vi gør hvad vi kan for at udbrede bæredygtigt lystfiskeri, og vi håber du vil gøre det samme. Læs evt. mere om, hvordan vi forventer lystfiskere opfører sig ude ved vandet her.