Kategorier

Bloggere

Der var både godt vejr og hugvillige hornfisk i Stubbekøbing Havn

Fishing Zealand og Guldborgsund Lystfiskerforening samt Guldborgsund Kommune inviterede d. 29. maj på fisketur i Stubbekøbing Havn.

Dagen startede med overskyet vejr og megen blæst, hvilket indledningsvist besværliggjorde fiskeriet. Heldigvis klarede vejret flot op, og det gav også hornfiskene lyst til at bide. Det gode vejr tiltræk også flere besøgende, og i løbet af de fire timer var der mindst 25 personer forbi og prøvede at fange deres første fisk. Det lykkedes for en del, da flere stimer af hornfisk med jævne mellemrum svømmede forbi molen i løbet af dagen.

Flere af deltagerne var gengangere fra tidligere FZ-arrangementer. Der er ingen tvivl om, at arrangementet gav nogle nye medlemmer til den lokale forening, der bl.a. ønsker at starte en juniorafdeling op, når deres nye flotte klubhus står færdigt på havnen i Stubbekøbing. Guldborgsund Lystfiskerforening stillede op med to fremragende og vidende medlemmer, der hjalp alle nybegynderne godt i gang.

Vi takker mange gange de frivillige fra foreningen for at støtte op om vores fælles projekter. Dem kommer der flere af i fremtiden.

Var du deltager, eller på anden måde har fået interesse for lystfiskeri i lokalområdet, så er et medlemskab i en af fiskeklubberne et rigtigt godt afsæt for at sætte skub i din fiskekarriere. Foreningsmedlemmerne kender endvidere lokalområdet rigtig godt, og ved derfor, hvor man kan tage hen på den næste fisketur

Tak til Thomas P. Jensen, Guldborgsund Lystfiskerforening for fotos.

To succesfulde arrangementer i Næstved Kommune med fokus på hornfisk

I maj måned inviterede vi på to arrangementer i Næstved Kommune, hvor børn og unge samt nybegyndere kunne prøve at fange deres første fisk.

Det første arrangement var på Enø i samarbejde med Enø Lejrens Venneforening, Næstved Lystfiskerforening og Sportsfiskerforeningen Fladså samt Næstved Kommune. Dette arrangement var rigtigt godt besøgt, og mange dukkede op i løbet af dagen og forsøgte sig med fiskeriet, hvor der var waders og fiskegrej til rådighed. Og kyndige og erfarne lystfiskere stod klar til at give en hjælpende hånd. Vinden var desværre strid denne dag, og stod lige ind på Enø, hvorfor vandet var meget grumset. Dette gjorde, at der kun blev fanget en enkelt fisk.

Senere i maj måned gentog vi derfor arrangementet en hverdag ved Strandskoven. Her var langt færre besøgende, men derimod var der rigeligt med fisk til alle. Så alle besøgende gik hjem med en stak hornfisk.

Begge arrangementer var støttet af Nordea-fonden via vores projekt ”Fang din første fisk”.

Vi takker mange gange alle de frivillige fra foreningerne for at støtte op om vores fælles projekter. Dem kommer der flere af i fremtiden.

Var du deltager, eller på anden måde har fået interesse for lystfiskeri i lokalområdet, så er et medlemskab i en af fiskeklubberne et rigtigt godt afsæt for at sætte skub i din fiskekarriere.

Foreningsmedlemmerne kender endvidere lokalområdet rigtig godt, og ved derfor, hvor man kan tage hen på den næste fisketur.

 

 

 

Tak til Martin Harregaard, Næstved Lystfiskerforening for fotos.

Deltag i én kilometer forbedring af Græse Å

Projektstrækningen, som den så ud i det spæde forår 2020, hvor Kaj Larsen fra Havelse Å Vandplejegruppe og jeg mødtes med Oliver Pihl fra Frederikssund Kommune for netop at tale projektstrækningen igennem.

Græse Å er en lille perle, der medtager vand fra Lynge, siden Slangerup og naturligvis Græse By, inden den har sit udløb i Roskilde Fjord lidt nord for Frederikssund i kommunen af samme navn.

I de senere år har ikke mindst Havelse Å Vandplejegruppe taget sig kærligt af åen, der kun er blevet bedre med de flotte initiativer fra ikke mindst Kaj Larsen, der utrætteligt og godt oppe i årene, knokler så vi andre bliver helt forpustede. Det store arbejde bærer i den grad frugt.

Netop her skal der etableres en flot gydebanke, og du kan naturligvis medvirke til denne forbedring af Græse Å.

Græse Å havde i 2020 tre gange så mange registrerede gydegravninger som i 2015. Fra 23 gravninger i 2015 til 72 gravninger i 2020.

Da jeg i vinteren 2019-20 besøgte åen sammen med Kaj og Oliver Pihl fra Frederikssund Kommune, var gydningen overstået og de flotte gydegravninger lå som perler på en snor. Alle brugt uden undtagelse.

Desværre kommer der ikke nok ud af det. For få skjul, for lidt gydegrus og nedskredne brinker, tolder voldsomt på overlevelsen af de ørreder, der klækker i gydebankerne: Gydebanker, som Kaj og Co. har lagt ud de seneste år.

Der er med andre ord behov for yderligere restaurering, yderligere miljøforbedringer. Derfor lavede Kaj og jeg et stort projekt i Slangerup By sidste år, der i den grad fik de lokale indbyggere i Slangerup By op af stolene.

Der blev gået aftentur langs åen som aldrig før, da havørrederne stod på gydebanken midt inde i byen på Hauge Møllevej. Store flotte havørreder på 2-4 kg i færd med at gyde på den ny-etablerede gydebanke. Men én svale gør som nævnt ingen sommer…..!

Nu skal vi så i gang med det næste store projekt.

Der vokser en del Rød Hestehov på brinkerne af Græse Å. Det giver negative følgevirkninger, idet brinkerne eroderes, når der ikke er en helårlig urte- og græsvegetation.

På en næsten 1 km lang projektstrækning ved speedway-banen, skal der etableres to store gydebanker á 10 meters længde, i alt ca. 20 tons gydegrus, samt udlægges i omegnen af 50-60 tons skjulesten og sten til sikring af brinken. Græse Å kan nemlig godt ”trække” de store sten, +50 cm, og stadig fastholde en god vandafledningsevne, idet faldet på projektstrækningen i gennemsnit ligger på 3,5 0/00 (dog 4-5 0/00, hvor vi vil placere gydebankerne).

Udlægningen af gydegrus og ikke mindst sten til skjul og brinksikring, vil i den grad forbedre forholdene for ørreder i Græse Å, der i dag ikke lever op til God Økologisk Tilstand. Det skal vi råde bod på.

Det bliver helt fantastisk, og netop på denne strækning af åen, vil flere havørreder i fremtiden finde grus til at gyde i, og sten at skjule sig ved. For slet ikke at tale om den yngel, der siden klækker i gydebankerne og vil bidrage til ikke blot en forbedret ørredbestand i Græse Å, men også bidrage til en større bestand af havørreder i Roskilde Fjord. Til glæde for de mange mange lystfiskere.

Du kan, med andre ord, hjælpe dig selv til et forbedret fiskeri ved at deltage i udlægningen af sten og gydegrus.

Græse Å er en lille perle, der kan blive endnu bedre. På denne del af projektstrækningen, skal der udelukkende udlægges sten til sikring af brinken og sten til skjul.

Udførelsen af projektet sker den 20. juni, hvor vi mødes ved Hørup Skovvej 7, 3550 Slangerup klokken 10.10.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en mail til mig på adressen, runehylby@gmail.com, sende en sms på nummer 2536 4280 eller ved at melde dig til, via Grusbandens facebook-side, når projektet offentliggøres der.

Det er vigtigt, du melder dig til, for vi vil som sædvanligt tage drikkevarer med til tørstige ganer.

Du skal medbringe river, skovle og andre haveredskaber, samt ikke mindst gummistøvler, skridtstøvler eller et par vandtætte boots.

Havelse Å Vandplejegruppe og Grusbanden byder alle velkomne.

Det gælder også frivillige, som ikke nødvendigvis er lystfiskere, men som blot har lyst til at forbedre naturen.

 

Bandeleder, Rune Hylby,

 

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com

80 tons gydegrus og skjulesten til Anneberg Sørende i Odsherred

Inden dagens arbejde var der briefing ved Jan Aggerholm (th), samt en lille bid brød i det fantastiske sommervejr.

Det er ganske vist. Der ligger det fineste lille vandløb lidt syd for Nykøbing Sjælland i Odsherred Kommune. Det er nu blevet endnu finere, og holder en lille bestand af ørreder. Takket være de frivillige folk i Vandplejeudvalget i Odsherred Sportsfiskerforening, som har knoklet i årevis for at give vandløbet den opmærksomhed, det fortjener.

Anneberg Sørende hedder det lille vandløb. Eller i daglig tale bare AS.

Der blev lagt I omegnen af 40 tons skjuldesten i vandløbet af de otte deltagere fra Vandplejeudvalget i Odsherred Sportsfiskerforening og Grusbanden.

Jan Aggerholm, Kalle Ludvigsen, Sinnet, Karl-Erik og Co. fra Vandplejeudvalget har lagt sten ud, gydegrus og vedligeholdt dele af vandløbet efter Humbæk-metoden og der er lagt hundredvis af timer langs det lille vandløb, der sidste år havde i omegnen af 30 gydegravninger fra havørred-hunner, der svømmer op i vandløbet fra Isefjorden for at gyde.

Desværre stod overlevelsen af yngel og smolt ikke mål med ørredernes gydeaktivitet, idet der manglede skjul, -ikke mindst. Det er der nu rådet bod på, idet Vandplejefolkene i samarbejde med et par Grusbandemedlemmer i sidste weekend restaurerede en længere strækning af AS. Tre delstrækninger af vidt forskellig karaktér.

På den nederste delstrækning, løber AS fra Anneberg Sø igennem en flot skovstrækning. Godt med fald og en del gydebanker. Men der manglede permanente skjul i form af sten. Mange sten. Derfor lagde vi netop på denne strækning i omegnen af 40 tons skjulesten og sten til at sikre brinken. Foruden to store flotte gydebanker, der skal supplere de gydebanker, der er i forvejen.

Gydegruset blev lagt i AS ved hjælp af minigraver, som Long-Niels er ferm til at manøvrere rundt mellem træer og andre forhindringer. Kalle tager imod nede i vandløbet.

Længere opstrøms på de to øvrige delstrækninger, blev der primært lagt gydegrus ud til glæde for de havørreder, der svømmer igennem Anneberg Sø og længere op i vandløbet for at reproducere sig.

Long-Niels hjalp med udlægningen i sin lille fine minigraver, der gør det rimelig nemt at være frivillig. Stenene blev lagt langs brinken af vandløbet og (mere eller mindre) nænsomt lagt til rette i vandløbet efter alle kunstens regler. Gydegruset blev ligeledes lagt til rette og på den nederste delstrækning blev der såmænd også brugt lidt skjulesten til at snævre vandløbet lidt ind, netop ved gydebankerne således, at de kan friholdes for sand og slam.

I alt skulle der lægges omkring 40 tons skjulesten i vandløbet og ditto gydegrus. I alt ca. 80 tons forbedringer i det lille vandløb.

Som Jan skrev til mig dagen efter: ”Tak for i går, vi blev næsten færdige, det blev til 9 nye gydebanker. Vi måtte opgive den sidste, da vi skulle igennem en hestefold, og ejeren ikke var hjemme til at lukke hestene ind. Det passede os nu meget godt, da klokken efterhånden var blevet otte om aftenen. Men vi havde en dejlig fornemmelse i kroppen, udover nogle ømme rygge og hænder, for det havde været en fantastisk dag med alt det, vi havde fået udrettet. Nu mangler der lidt skjulesten at komme ud i bækken, er lagt ud langs kanten, samt den sidste gydebanke. Det vil vi lave førstkommende tirsdag”, slutter Jan Aggerholm.

-Jo, de er aktive, deroppe i Odsherred og dejligt, vi fik lov til at være med.

Jeg fik for alvor set AS og jeg blev overordentlig glad for det, jeg så.

Gydegruset blev derefter lagt fint til rette med den rigtige hældning og jævnt fald henover banken. Det er Kalle og Jan fra OSF, samt Jan Hornum fra Grusbanden, der tager sig af denne banke.

Tilbage er blot den lille detalje, at AS løber gennem søen, der i øvrigt er kunstigt anlagt for mange, mange år siden.

Søen er desværre en del af vandløbet og derfor en smertelig påmindelse om, at når temperaturen stiger voldsomt i søen, så løber dette varme, iltfattige vand ned igennem å-løbet og kan i værste fald forårsage den øjeblikkelige fiskedød. Ligeså, når fordampningen er størst, er der ikke meget vand, der kommer neden for søen.

Odsherred Sportsfiskerforening har planer om et omløb, og jeg skal være den første til at bifalde et sligt forehavende.

Det koster desværre en kende mere, end de budgetter, vi normalt arbejder med.

Men det må vi arbejde videre på.

I mellemtiden kan vi dog glæde os over, at nu er der i rigt mål dækket op til en stor overlevelse af yngel og smolt i den kommende sommer og efterår, -og der er ligeså i rigt mål dækket op til vinterens ankomst af gydemodne havørreder fra Isefjorden.

Bandeleder, Rune Hylby,

 

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,

Jan Hornum fra Grusbanden forstår at nyde en god arbejdsdag med OSF og Grusbanden. Pragtfuldt billede af Jan Aggerholm, og just som vi alle kender Jan Hornum fra Slangerup, der efterhånden har været med mange gange, når vi har kastet os ud i restaureringsprojekter.

Fisketur efter hornfisk på Stubbekøbing Havn lørdag d. 29. maj.

Fishing Zealand og Guldborgsund Lystfiskerforening inviterer i samarbejde med Guldborgsund Kommune til fisketur efter hornfisk. Arrangementet er en oplagt mulighed, for at hele familien kan komme ud, og få en spændende naturoplevelse med de flotte hornfisk.

Lørdag d. 29. maj i tidsrummet ml. kl.10.00 – 14.00 kan du og familien få en god introduktion til lystfiskeriet – også selvom du aldrig har haft en fiskestang i hænderne tidligere. Arrangementet henvender sig til alle – og vi stiller op med alt tænkeligt fiskeudstyr, som man kan låne på dagen. Ligeledes står erfarne lystfiskere fra foreningen, og Fishing Zealand klar til at hjælpe.

Arrangementet finder sted på Stubbekøbing Havn (på ydermolen i industrihavnen). Se efter Fishing Zealands beach-flag.

Arrangementet er støttet af Nordea-fonden, og derfor ganske gratis at deltage i. Er du mellem 18 og 65, skal du huske at indløse det statslige Fisketegn. Børn og unge er naturligvis velkomne i selskab med voksne.

Tilmelding er ikke nødvendig. Det er muligt at hjælpe op til ca. 25 personer med fiskegrej ad gangen, og du er naturligvis også velkommen til at medbringe dit eget fiskegrej.

Skulle du efter dagens fisketur blive bidt af lystfiskeriet, så er et medlemskab i Guldborgsund Lystfiskerforening et rigtig godt afsæt for at sætte skub i din fiske-karriere. Foreningsmedlemmerne kender endvidere lokalområdet rigtig godt, og ved derfor, hvor man kan tage hen på den næste fisketur.