Naturgrundlagsgruppen

Naturgrundlagsgruppens ansvarsområde er at idé-udvikle på produkter, events og services samt at gennemføre projekter og koordinere aktiviteter, der forbedrer naturgrundlaget i forhold til at sikre gode gyde- og opvækstforhold for fisk. Der vil være særligt fokus på fisk, der har deres liv i tilknytning til fersk- eller brakvand. Medlemskommunerne har en særlig forpligtigelse til at arbejde for at forbedre naturgrundlaget for fisk.

Gruppen består af repræsentanter fra alle medlemskommunerne, der sammen med de øvrige gruppemedlemmer er ansvarlig for at koordinere indsatsen, samle op på de konkrete indsatser, synliggøre disse og være talsmænd for- og kontaktpersoner til Fishing Zealand.

Ud over repræsentanter fra medlemskommunerne er Peter Henriksen tilknyttet gruppen som fiskefaglig rådgiver og Rune Hylby som bandeleder for Grusbanden.

Her på siden kan du følge med i medlemskommunernes arbejde i relation til Fishing Zealand.