catch-logoFishing Zealand, der i flere år har sat bæredygtigt lystfiskeri på dagsordenen, er partner i EU-projektet CATCH, der omhandler bæredygtig lystfiskerturisme i den sydlige Østersø.

Projektet involverer flere samarbejdspartnere i både ind- og udland. De internationale partnere kommer fra Tyskland, Polen og Litauen. Vordingborg Kommune er med i projektet på vegne af Fishing Zealand´s 13 medlemskommuner, og vil fungere som sekretariat for den danske del af projektet.

Kort om CATCH – Coastal Angling Tourism
Projektets formål er at formulere en strategi for bæredygtigt lystfiskeri i Østersøen med og for de deltagende lande. Projektet skal bl.a. omhandle udvikling af konkrete bæredygtige lystfiskerprodukter i de deltagende lande, herunder fremme af bæredygtige fangstmetoder, i mindre omfang videnskabelige undersøgelser, realisering af mindst et praktisk projekt i hvert land samt en fælles international digital lystfiskerportal om Østersøens værdier og lystfiskepotentialer. Projektet er fra EU’s side støttet med kr. 1.675.000.

Samarbejdspartnerne
Projektet – der er treårigt – blev skudt i gang med et kick-off møde på Rostock Universitet d. 8.-9. september 2016. Projektet er hjemmehørende under EU’s South Baltic programme og den fulde titel er “Coastal Angling Tourism – a development chance for the South Baltic” og forkortes CATCH. Leadpartnerskabet er placeret på Universitetet i Rostock. Derudover deltager følgende partnere i projektet; EUCC-D (Coastal Union) (Tyskland), Green Federation GAJA (Polen), Nida Culture and Tourism Information Centre “Agila” (Litauen), Universitet Klaipeda (Litauen) samt Vordingborg Kommune på vegne af Fishing Zealand (Danmark). I november 2016 deltog CATCH partnerne i Fishing Zealand konferencen i Lejre.

Hvorfor er vi med?
Fishing Zealand har en stor ekspertise inden for alle projektets emner, og kan dermed bibringe projektet en masse knowhow og vigtige erfaringer. Vi vil også nyde godt af det internationale samarbejde bl.a. ved udvikling af nye lystfiskeprodukter. Relevante emner vil ligeledes nemmere komme på den internationale dagsorden. I tillæg vil Fishing Zealands hjemmeside www.fishingzealand.dk blive linket op til den kommende internationale Østersø lystfiskerportal, og dermed blive internationalt og bredere eksponeret.

Fishing Zealands koordinerende projektleder.
Til varetagelse af det 3-årige EU projekt har man fra dansk side ansat 45-årige Niels Lagergaard Pedersen som projektleder. Niels, der er uddannet biolog, har bl.a. tidligere været ansat på Københavns Universitet som forsker samt været konsulent og projektleder i en større dansk forskningsfond. Derudover driver Niels eget firma og arbejder med formidling af bæredygtigt lystfiskeri i bred forstand, hvoraf en del af arbejdet foregår via konsulentansættelse i Fishing Zealand. Niels kender de danske farvande herunder Østersøen rigtig godt, da han de sidste 30 år har haft lystfiskeri som sin passion

Læs mere om CATCH her: http://catch-southbaltic.eu/


For uddybende information kontakt venligst:

CATCH-projektleder Niels Lagergaard Pedersen ndpn@vordingborg.dk tlf. 22677874 eller

Chefkonsulent Paul Debois, Vordingborg Kommune pde@vordingborg.dk tlf. 55362412

eu-logo