Registrering af gydegravninger systematiseres

Registrering af gydegravninger er et meget vigtigt værktøj i Fishing Zealands overvågning af havørredbestandene. Vi arbejder derfor løbende på at systematisere og finpudse metoden og omfanget af tællingerne. Registreringerne udføres oftest af frivillige fra lystfiskerforeningerne. De får en introduktion i felten og bemyndigelse af kommunen til færdsel på privat grund. Fishing Zealand samarbejder for tiden med DTU Aqua om at lave en app til registreringsarbejdet i felten.

Søren Kock Laursen fra Guldborgsund Kommune har udarbejdet et kort, som viser de flere hundrede kilometer vandløb, som i de senere år er blevet gennemgået jævnligt.

Målet med registreringsarbejdet er at indsamle valide data, som beskriver, hvor i vandløbene gydningen finder sted samt hvor mange havørreder der gyder. Sådanne data er af stor værdi dels for at kunne målrette de rigtige indsatser til de rigtige steder samt til at vurdere udviklingen hos havørredbestandene. Desuden er det af stor værdi, at resultater af efterårets bestands-undersøgelser kan sammenknyttes med en kendt gydetæthed.

Gydebestandenes størrelse fortæller også om vandløbenes værdi for det rekreative fiskeri langs kysterne, men vi kan ikke endnu præcist sige, hvordan forholdet er mellem gydebestanden og antallet af havørreder langs kysterne. Det skyldes, at en del af havørrederne tilknyttet et givent vandløb ikke er kønsmodne og derfor ikke opsøger vandløbet det pågældende år. Ud fra skælanalyser ved vi dog, at antallet i havet er betydeligt større end gydebestanden. Kun omkring halvdelen af havørrederne er kønsmodne efter 1½ år i havet, hvor de så indfinder sig i vandløbene på gydevandring og bliver ”talt”. Se overvågningsrapport 2 i fanebladet ”rapporter og udgivelser”.

Vi arbejder løbene på at forbedre metodikken herunder, at udvælge vandløb, som gennemgås jævnligt. Data herfra publiceres en gang om året her på bloggen.

 

– Peter W. Henriksen, biolog og fiskerådgiver for Fishing Zealand