Fishing Zealand – et stort samarbejdsprojekt

Fishing Zealand er et ambitiøst projekt, som består af flere forskellige samarbejdspartnere.

Danmarks Sportsfiskerforbund, adskillige kommuner på Sjælland og Øerne og frivillige lystfiskere arbejder sammen med lokale virksomheder og turistorganisationer om at udvikle bæredygtigt lystfiskeri og forbedre fiskemuligheder i hele regionen. Projektet er til stor fordel for lystfiskerturisme og lokal erhvervsvækst, men især for miljøet og lystfiskerne.

Fishing Zealand er p.t. organiseret med en politisk styregruppe og en projektgruppe. Styregruppen og projektgruppen er sammensat af medlemmer, der repræsenterer de forskellige samarbejdspartnere

Her er en oversigt over de nuværende samarbejdspartnere og deres rolle i Fishing Zealand.

Danmarks Sportsfiskerforbund

– satte gang i det hele

Danmarks Sportsfiskerforbund er landets største paraplyorganisation for lystfiskere. Forbundet blev stiftet i 1938 for at give medlemmerne større gennemslagskraft i miljø- og fiskeripolitiske sammenhænge og for på den måde at være med til at bevare og forbedre mulighederne for at dyrke verdens bedste hobby.

Danmarks Sportsfiskerforbund tog i 2010 initiativet til Fishing Zealand, da de ønskede at sætte den våde natur på dagsordenen på Sjælland og Øerne og derved skabe større forståelse for vigtigheden af at genskabe og bevare en velfungerende natur. De ville sætte større fokus på vandløbenes potentiale som ørredvandløb og som gyde- og opvækstområder for brakvandsgedde og -aborre. Fishing Zealand er med til at skabe nye partnerskaber og fremmer arbejdet med at genskabe og bevare de gode vandløb. Forbundet og Fishing Zealand bakker også op om det vigtige avls- og udsætningsarbejde, der udføres i regi af Sjællands Ørredsammenslutning.

Kommuner

– med ambitioner

Fishing Zealand begyndte som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Odsherred og Vordingborg Kommuner. Roskilde Kommune og Guldborgsund Kommune fulgte kort efter, og flere kommuner er nu med i projektet. På sigt forventer vi, og håber, at samtlige kommuner på Sjælland og Øerne vil blive en del af samarbejdet.

Men vi stiller også krav. Medlemskommunerne forpligter sig til at arbejde aktivt for en god sø- og vandløbskvalitet med henblik på at forbedre gyde- og opvækstbetingelser for ørred, gedde, aborre og øvrige fiskearter. Det gælder både i forhold til vandkvalitet, vandføring, passage og fysisk variation. Vandløb, søer, vådområder og kystvande af god kvalitet er afgørende for at sikre et bæredygtigt fiskeri, der vægtes højt af mange indenlandske og udenlandske turister og dermed genererer skattekroner i kommunekasserne.

Turistråd

– der tror på bæredygtig lystfisketurisme

Turistrådene i de forskellige kommuner er godt klar over det store potentiale, der ligger i lystfiskere. Rapporten “Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark”, som blev udgivet af Fødevareministeriet i 2010, understreger, at lystfiskerne genererer store værdier. Når de danske lystfiskeres forbrug i forbindelse med udøvelse af lystfiskeri lægges sammen med de udenlandske, ender omsætningen på i alt 2,9 milliarder kroner. Fishing Zealand samarbejder med turistrådene og erhvervsrådene i de forskellige kommuner for at skabe flere besøgende lystfiskere og derved øget indtægt i regionerne – men fokus er altid på, at det foregår på en bæredygtig måde – til glæde for både fisk, fiskere og turismebranchen mange år ud i fremtiden.

Private partnere og virksomheder

– der trækker i den rigtige retning

Private virksomheder såsom hoteller, B&B’s, restauranter, bådudlejning, grejbutikker osv. i de forskellige medlemskommuner kan blive optaget som medlemmer i Fishing Zealand. Det kræver dog bl.a., at de lever op til Fishing Zealands kvalitetsstandarder, der lægger sig tæt op ad de krav, som AktivDanmark/VisitDenmark har opstillet for sit mærke ved navnet Fishing Denmark.

Fishing Zealand samarbejder med medlemmerne om rådgivning, markedsføring, eventplanlægning og meget mere. Du kan se en oversigt over medlemmerne under de forskellige kategorier i Planlæg din fisketur, og vi opfordrer dig til at støtte de virksomheder, som støtter Fishing Zealand og konceptet Bæredygtigt Lystfiskeri.

Er du en del af en virksomhed ,som ønsker et samarbejde med Fishing Zealand, hører vi gerne fra dig. Send os en mail på info@fishingzealand.dk.

Frivillige og foreninger

– der gør en indsats

Lystfiskerforeninger og masser af frivillige i hele området har i mange år arbejdet seriøst og intensivt for at forbedre fiskeriet. Dels ved at genskabe gode vandløb og dels ved at udføre et målrettet avls- og udsætningsarbejde. Indsatsen har båret frugt, og havde det ikke været for denne enorme indsats havde tingene set meget værre ud. Der skal lyde en kæmpe tak for denne indsats som stadig er i fuld gang. Se mere om det frivillige arbejde her. 

Men der desværre stadig masser af plads til forbedringer. Især forholdene i vandløbene – både med hensyn til gyde- og opvækstområder og muligheden for frit at svømme mellem ferskvand og hav – bør forbedres, og her vil foreningerne og de frivillige også fremover komme til at spille en vigtig rolle.

Foreningernes arbejde med at udbrede kendskabet til lystfiskeri hos ungdommen og alle andre interesserede er forudsætningen for, at der også i fremtiden vil være lystfiskere. Støt derfor de lokale foreninger – de er forudsætningen for et levedygtigt Fishing Zealand.

Det vigtige arbejde med at opfiske moderfisk og udsætte fisk varetages af foreninger, som er organiseret i Sjællands Ørred Sammenslutning. SØS er en vigtig partner i Fishing Zealand, og repræsentanter fra sammenslutningen har været med lige fra projektets spæde start i 2010.

Vi arbejder p.t. på en komplet oversigt over de mange foreninger der støtter Fishing Zealand.

fisk_akt_banner_med_overskifter.jpg_35.9_kb