Kategorier

Bloggere

Undersøgelser afslører spændende nyt om havørrederne på Lolland og Falster

Magnus tilser de specialfremstillede fælder med små masker.

Gydetællingerne afslører, at der nogle steder er pæne bestande af gydende havørreder i de små og ofte sommerudtørrende vandløb på Lolland-Falster og andre steder på øerne syd for Sjælland – hvordan kan det lade sig gøre? I foråret besluttede Magnus Engkær (Guldborgsund kommune) og jeg at sætte en undersøgelse i gang: En undersøgelse som delvist finansieres af midler, som kommunen har adgang til som medlemskommune i Fishing Zealand.

De to lokale ildsjæle Martin og Andreas ydede uvurderlig hjælp med feltarbejdet. Hypotesen er, at der måske er et udtræk af ørredyngel til Østersøen allerede i forsommeren inden udtørring, ligesom man har set det på Gotland og andre steder i Østersøområdet. I så fald ville det vende op og ned på teoribogen for havørred i Danmark, idet udtræk til saltvand hos os (bortset fra Bornholm) typisk forekommer hos ældre smoltificerede ørreder på 1 eller 2 år i foråret og i mindre omfang om efteråret, når de har en størrelse på mindst 12 cm. Det har jeg selv set i en lang række undersøgelser med smoltfælder.

Vi startede i starten af juni med at el-fiske i Tunderupløbet og Askehaveløbet på Falster samt Bækkeskovløbet på Lolland. I alle vandløbene havde de lokale frivillige talt mange gydegravninger i vinters, så der var muligheder for yngel. Det var der så også. I meget store tætheder endda, men de var små. Bare 2,5 – 6 cm. Askehaveløbet var allerede midt i juni tæt på at tørre ud, sådan som det ofte gør det, og her i august er det helt tørt.

Måbende vandløbsfolk overværer ørredyngel på 3 – 6 cm. vandrer ud i Østersøen.

Overraskende resultater i rusefælder
Vi satte så fintmaskede fælder op lige ved vandløbenes udløb i Østersøen for at finde ud af, om der mon trak yngel ud i Østersøen allerede midt i juni. Vi var godt klar over, at noget var i gære, for allerede da vi satte fælderne op, kunne vi ganske enkelt se den ene yngel efter den anden svømme lige forbi vores støvlesnuder og ud over strandvolden direkte ud i Østersøen (se foto). Det gav forventning om fangster i ruserne og de kom så sandelig også. I forbindelse med et regnvejr fangede vi på få dage omkring 500 stk. yngel på 3 – 5 cm. Undersøgelsen giver ikke det præcise antal, men nu kan vi roligt sige, at der er udvandring. Om det så var en bevist udvandring eller en drift af fisk, som tabte kampen om territorierne, vides ikke, men resultatet er jo det samme – de endte i Østersøen.

Få måneder gammel ørredyngel kan overleve i saltvand
Det næste spørgsmål er naturligvis, om ynglen overhovedet kan overleve i Østersøens saltvand. En måling viste, at der var 9 promille salt ved vandløbene, hvilket er ca. det halve af koncentrationen langs de danske kyster mod nord. Derfor tog jeg en dunk østersøvand og nogle stykker yngel med hjem og satte dem i akvarier i østersøvandet. Forsøget kørte en måned og resultatet var, at de fra første dag spiste ivrigt af foderet og voksede fint – helt upåvirkede af saltvandet.

Perspektiver
Det næste spørgsmål er naturligvis så, om ynglen kan finde egnede levesteder og kan overleve blandt rovdyr i Østersøen? Det ved vi ikke endnu, men hvis de kan, så er der perspektiver for produktion af havørred i selv meget små og hyppigt sommerudtørrende vandløb i Østersøområdet.

De overraskende resultater bragte også fiskegenetiker Dorte Bekkevold på DTU Aqua på banen. Vi tog vævsprøver, som hun vil analysere for bl.a. at finde ud af, om der er et slægtskab med bestande af østersøhavørreder, som kan udvandre som yngel.

Vi afslutter undersøgelsen til efteråret, hvor de endelige resultater naturligvis vil blive præsenteret her på bloggen.

 

– PWH