Kategorier

Bloggere

Mads Christoffersen

Mads Christoffersen

Mads Christoffersen er uddannet biolog fra Roskilde og Københavns Universitet med speciale i rovfisks prædation på laksefisk. Siden 2000 har Mads arbejdet med fiskebiologi, og har siden 2008 været ansat hos DTU Aqua. Her arbejder Mads blandt andet med rådgivning om fiskeri og fiskebestande i Fiskeplejen, med påvirkning af fiskeri i kystnære Natura 2000 områder og genetablering af habitater og fiskebestande. Mads er desuden uddannet som erhvervsdykker, og udfører i forbindelse med hans ansættelse hos DTU Aqua en lang række forskellige biologiske opgaver under overfladen. I sin fritid skriver og fotograferer Mads til forskellige magasiner omkring lystfiskeri.

Viser indlæg skrevet af: Mads Christoffersen