Kategorier

Bloggere

Peter Henriksen

Peter Henriksen

Peter W Henriksen er ferskvands- og fiskeribiolog fra Københavns Universitet. Han var initiativtager til Tuse Å´s Ørredsammenslutning (TØS) helt tilbage i 1980´erne, og sidenhen var han med til at starte Sjællands Ørredsammenslutning (SØS). Herudover var Peter primus motor ved den store garnfredning i Holbæk Inderfjord, som fik afgørende betydning for havørredbestanden og den naturlige reproduktion i Tuse Å systemet.

Peter driver i dag sit eget biologiske rådgivningsfirma (Limno Consult). Her er det blevet til en lang række projekter for kommuner, amter, Styrelser og private firmaer med undervisning, overvågning af fiskebestande, smoltundersøgelser, effektundersøgelser af vandløbsrestaurering mm. Han er med i projektgruppen og naturgrundlagsgruppen i Fishing Zealand, hvor han er ansat som fiskefaglig rådgiver. Desuden har han mange års erfaring med at inddrage frivillige i foreningerne i forskellige undersøgelser og projekter, hvilket bl.a. er til glæde for de kommuner og foreningerne, der er i Fishing Zealand.

Viser indlæg skrevet af: Peter Henriksen