Kategorier

Bloggere

Søren Kock Laursen

Søren Kock Laursen

Søren er udannet biolog ved Ferskvandsbiologisk Laboratorium (FBL), Københavns Universitet og har specialiseret sig i vandløbets fauna og økologi. Han har tidligere arbejdet med feltindsamlinger og analyser i vandløb og søer for bl.a. FBL og DCE. Yderligere har Søren deltaget i undervisningen om makroinvertebrater og deres rolle som vandløbsindikatorer, under sit studieforløb på Københavns Universitet.

I dag er han ansat i Guldborgsund kommune, hvor han arbejder med forvaltning af kommunens vandløb og søer, vandløbsloven og forskellige naturprojekter. I Fishing Zealand er Søren en af Guldborgsund kommunes repræsentanter hvor han har særlig fokus på naturgrundlaget, forvaltningsplaner og projekter i brakvandet omkring Sydsjælland og Øerne.

Søren er i sin fritid familiefar og passioneret lystfisker. Han har en særlig forkærlighed til gedden, men er også ofte set jagende fredfisk, ørred og aborre.

Viser indlæg skrevet af: Søren Kock Laursen