Kategorier

Bloggere

Rune Hylby

Rune Hylby

Rune er meget ivrig lystfisker og fortaler for Bæredygtigt Lystfiskeri, herunder blandt andet catch & release og størstemål.
Han er formand for Tuse Å’s Ørredsammenslutning (TØS) hvor han samarbejder med de offentlige myndigheder, herunder primærkommuner, DTU Aqua, Fiskerikontrollen mm.
Igennem mange år har han været aktiv i Sjællands Ørredsammenslutning, hvor han var én af initiativtagerne.
Ligeledes har Rune været med lige fra starten af Fishing Zealand, og er nu både blogger, frivillighedskoordinator og ”bandeleder” for Den sjællandske Grusbande, som Rune selv tog initiativ til.
Den Sjællandske Grusbande er et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, og sidstnævnte er Rune Hylby tilknyttet både som lokalredaktør, skribent, PR-konsulent, samt mange andre opgaver bl.a. vandrådsarbejdet, deltagelse i regulativrevideringer, fiskeriforvaltning mm.

Viser indlæg skrevet af: Rune Hylby