Kategorier

Bloggere

Sejl sikkert derude!

“Brug vesten” er det femte af de 5 sejlråd. Og bestemt et jeg kan tilslutte mig, når jeg tager på fisketur fra båd.

Søsportens sikkerhedsråd har spurgt om jeg ville være “Sejl-Sikkert ambassadør”, hvilket jeg selvfølgelig svarede ja til. Generelt bestræber jeg mig på altid at tage alle fornødne sikkerhedshensyn, når jeg er på vandet. Det gør jeg ikke kun, fordi jeg bekymrer mig om mit eget ve og vel, og fordi jeg har en familie, som venter på mig derhjemme, efter fisketuren er overstået. Jeg er også optaget af sikkerhed til søs i kraft af, at jeg er en offentlig person, der ind imellem stikker snuden frem i magasiner og på TV, og dermed føler jeg et ekstra ansvar for at være et godt eksempel.

Sikkerhed til søs er et enormt vigtigt tema, som mange lystfiskere – og folk i al almindelighed – desværre ikke tager alvorligt nok. Og så er der en masse myter, som er væsentlige at komme til livs. Det viser to nye undersøgelser, som Trygfonden og Søsportens Sikkerhedsråd har foretaget med al tydelighed. Resultaterne har, som det forklares af folkene bag undersøgelserne: “…givet anledning til en landsdækkende indsats for at højne sikkerhedskulturen”. Den prøver jeg nu at skubbe lidt på vej med bl.a. dette indlæg som du meget gerne må dele, hvis du har lyst.

Undersøgelserne, som baserer sig på optællinger i 15 forskellige havne fordelt over landet med inklusion af 1.970 både, konkluderer, at “55 pct. af personerne ombord bærer redningsvest, og at der eksisterer en form for social påvirkning. Når én person ombord bærer redningsvest, bærer alle ofte redningsvest, hvilket ses i 46 pct. af bådene. I 39 pct. af tilfældene er der ingen, der bærer vest på bådene. Så det betyder altså noget, at én ombord gå forrest og tager vesten på, siger Sten Emborg, sekretariatsleder i Søsportens Sikkerhedsråd. Han opfordrer derfor til, at bådejeren tager skipperansvar og sørger for, at der er redningsveste til alle ombord, og at de bliver brugt”.

Jeg tror samme tendens gør sig gældende via billeder i magasiner, fiskefilm og på de sociale medier, og vil derfor opfordre alle mine fiskekammerater til at bruge vesten. For deres egen skyld, men også for at sende de rigtige signaler til andre og især de spirende lystfiskere. På den måde kan vi måske ende op med at “redde” nogens liv, hvis man sådan rigtig skal sætte det på spidsen.

Undersøgelserne påviser desuden en tendens til, at det er sejlerne og ikke fiskerne, der oftest bruger vest:

106206_Sejl_sikkert_fiskefoede_plakat_297x420_dtp1.indd“Knap tre ud af fem sejlere havde redningsvest på, mens det var godt hver fjerde fisker. Ofte begrunder fiskerne det med, at det begrænser deres bevægelsesfrihed, mens sejlerne ikke ser vesten som nødvendig, når vejret er godt. Men man kommer ikke uden om, at de udsætter sig selv for en unødig risiko ved at undlade redningsvesten, siger Sten Emborg, og fortsætter:

– Spørger man sejlerne og fiskerne, svarer 94 pct. at de har redningsveste ombord til alle – men det er altså ikke altid, at de bliver brugt.

En anden sejlivet myte er, at der ikke sker ulykker i godt vejr, og det får en stor del til at droppe vesten, når vejrforholdene er gode. Men ifølge Søsportens Sikkerhedsråd sker flertallet af de alvorlige ulykker i stille vejr – i 2013 og 2014 var det 88 pct. af ulykkerne. I tillæg hertil tror mange, at erfaring på vandet overflødiggør brugen af redningsvest, men det er forkert! Undersøgelserne viser at: “67 pct. af sejlerne med 1-5 års erfaring altid bruger vest, mens det kun er 51 pct. af sejlerne med mere end 10 års erfaring, der altid tager vest på”.  Ifølge TrygFonden er det en farlig strategi at basere risikovurdering og behov for sikkerhedsudstyr på egen sejlererfaring og på stille vejr.

– Det er ofte de erfarne sejlere og fiskere, der ikke bærer redningsvest, og deres argument er, at de har mange års sejlererfaring. Men selv garvede sejlere og fiskere kan få bommen i hovedet eller miste balancen, imens de hiver garnet ind. Når de først ligger i vandet, er de i lige så stor fare for at drukne som en mindre sejlerfaren person. Særligt hvis de var alene i båden, eller hvis de tilbageværende ombord ikke ved, hvordan man slår alarm og vender båden, så de kan få personen op af vandet. Sådanne situationer sker desværre, og det koster menneskeliv, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

– Man bør derfor først og fremmest bære redningsvest, som hjælper med at holde dig flydende i vandet. På den måde køber man sig tid til, at der bliver tilkaldt hjælp, eller at man bliver reddet op på båden igen. Det koster utroligt mange kræfter, at holde sig oven vande, særligt hvis vejret er lidt hårdt, så selvom der er personer tilbage på båden, er det ikke altid, at de kan nå at stille noget op.

Download SejlSikkert appen gratis til Android og iOS, læs mere på sejlsikkert.dk og se en af ”Undgå at ende som fiskeføde”-filmene her:

Knæk & Bræk derude og “stay safe”!

– Gordon