Vandløbsrestaurering Hulehøjløbet i Grevinge Skoven – Lørdag d. 21. oktober

Odsherred Sportsfiskerforening inviterer i samarbejde med Odsherred Kommune og Naturstyrelsen til vandløbsrestaurering ved Hulehøjløbet i Grevinge Skoven.

Hvert efterår trækker en del havørreder op i Hulehøjløbet og gyder, men desværre er der ikke meget yngel, der overlever, da vandløbet næsten tørrer ud under nedbørsfattige somre. Derfor skal vandløbet hæves op til 50 cm på en strækning, ved at etablere en række gydebanker. Når vandstanden på denne måde hæves, kommer den omkringliggende skovbund til at fungere som “svamp” for vandet, der herefter kan afgives langsomt i perioder med manglende nedbør. På samme tid vil den fugtige skovbund blive levested for en masse forskellige padder.

Der er brug for op til 8 friske hjælpere på dagen, men man er også meget velkommen som “tilskuer” til arbejdet, hvor der etableres gydebanker og udlægges skjulesten.

Program for arrangementet

09:00 Kaffe og morgenbrød

09:15 Kort introduktion til projektet ved fiskefaglig konsulent fra Fishing Zealand biolog Peter Henriksen

09:30 Praktisk info og sikkerhed ved Jan Aggerholm – formand for Vandplejeudvalget i Odsherred Sportfiskerforening

09:45 De første sten og grus lægges i vandet af borgmester Thomas Adelskov

10:00 Udlægning af gydegrus og skjulesten

12:00 Frokost

12:30 Udlægning af gydegrus og skjulesten

15:00 Kaffe og kage

16:00 Afslutning på dagen

Mødested til projektet er Holtevej 20, 4571 Grevinge.