Kategorier

Bloggere

Måske Danmarksrekord i ørredtæthed på restaureret å-strækning i Bregninge Å!

Tim Krarup (th) og Peder Høpfner i færd med at tælle de mange små ørreder. 487 ørreder blev der fanget på 25 meter vandløbsstrækning. Et uvirkeligt resultat, der fortæller, at når vi gør noget godt for naturen, kvitterer den øjeblikkeligt.

Som en lille knægt, der skal fortælle om en rigtig spændende oplevelse, falder ordene over hinanden, og jeg har svært ved at holde fokus på sætnings-strukturen. Hvor skal jeg lige begynde, og hvor skal jeg hen?!!!

 

Projektstrækningen af Bregninge Å, som den så ud i mandags. Vandløbet er tre meter bredt og der er ikke mere end 15 cm dybt i gennemsnit. Det var netop her vi elektrofiskede sidste år for at have en reference for projektet og naturligvis elektrofiskede vi samme strækning igen i år for at følge effekten.

Den oplevelse, Mark Holm og Allan Kristensen, -to biologer fra Kalundborg Kommune, samt de to frivillige ildsjæle Tim Krarup og Peder Høpfner fra Kalundborg Sportsfiskerforening og jeg havde i mandags, viste sig at overstige selv de mest urealistiske ønsker for effekten af det restaureringsprojekt, vi lavede sidste efterår i Bregninge Å.

I mandags skulle det vise sig, om vi var lykkes med at skabe God Økologisk Tilstand på den halve kilometer lange projektstrækning af Bregninge Å, hvor vi lagde gydegrus og skjulesten i vandløbet for at skabe større variation og give den spinkle ørredbestand et tiltrængt boost.

Inden jeg vil afsløre resultatet af mandagens bestandsanalyse, kigger vi lige et år tilbage i tiden til den 24. august 2020, hvor Peder Høpfner, Tim Krarup, og jeg, lavede en bestandsanalyse i Bregninge Å som reference til det, man kunne kalde ”år nul”. Altså en reference fra tidspunktet før restaureringen.

Sidste år fangede vi 11 ørreder på en 25 meter lang strækning midt på det stykke vandløb, der skulle restaureres. På ingen måde prangende og med en tæthed på 14 ørreder pr. 100 m2 vandløbsbund, var der ikke opnåelse af God Økologisk Tilstand i vandløbet på fiskeindekset.

Restaureringsprojektet, hvor 25 frivillige medlemmer fra Kalundborgforeningen og Den sjællandske Grusbande deltog, skulle netop give mulighed for opnåelse af miljømålene og dermed sikre God Økologisk Tilstand.

Projektet udførtes ad to omgange sidste efterår og blev betalt af Gruspuljen under Fisketegnsmidlerne.

Hen over vinteren kvitterede havørrederne fra Sejerøbugten med en god opgang og siden gydning på de gydebanker, de frivillige havde lagt ud nogle måneder tidligere. Vi var derfor rimelig fortrøstningsfulde i forhold til, at vi havde gjort en forskel for ørredbestanden med projektet .

Jeg kom på hårdt arbejde for at fange alle de små ørreder, der er klækket i foråret på de gydebanker, de frivillige fra Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande lagde ud sidste efterår.

Det var ikke desto mindre særdeles spændende at skulle dyppe elektroden i Bregninge Å i mandags og få dokumentation for, om vi havde gjort en forskel.

Vi valgte naturligvis at undersøge nøjagtig den samme strækning som sidste år, -altså vores reference-strækning og repræsentativ for hele den restaurerede strækning.

Vi riggede grejet til og satte i bogstaveligste forstand, strøm til vandet! Det væltede frem med ørreder. Ikke blot nogle få ørreder, ej heller mange ørreder, -men astronomisk mange ørreder!!!!!

Allerede på det første ”dyb med elektroden”, var der flere end 11 ørreder i nettet og trods stor omhyggelighed, måtte jeg elektrofiske stykket tre gange, før vi havde ”tømt reference-strækningen” for ørreder.

Ikke færre end 487 ørreder på den 25 meter lange strækning!

Det svarer til en tæthed på 643 ørreder pr. 100 m2 vandløbsbund, eller 1948 ørreder på 100 meter vandløbsstrækning, som DTU Aqua bruger som indeks for vandløb med en bredde over 2 meter. Fuldstændig vanvittig fantastisk og helt igennem uvirkeligt.

Den store ørredtæthed er måske Danmarksrekord, og går man igennem Ørredkortet, har jeg ikke kunne finde tilsvarende tætheder noget sted i landet.

Tim, Peder, Mark og Allan brugte faktisk mere end en time på at tælle, måle og registrere de mange ørreder, der naturligvis blev sat tilbage i åen efter bestandsanalysen.

Vi havde med dette projekt sikret God Økologisk Tilstand med en faktor 13, idet miljømålet for ørreder i vandløb over 2 meter er 150 ørreder pr. 100 meter vandløb. Tænk engang! Det svarer til 19 ørreder for hver løbende meter vandløb på projektstrækningen et år efter udlægning af gydegrus og skjulesten.

Jeg har ikke været med til noget lignende.

Der blev fanget en enkelt 1½ års ørred blandt de mange små ørreder. Læg mærke til de røde pletter, der viser det er en bækørred, der bliver i åen fremfor at vandre til havs som havørred.

Det er en kæmpe cadeau til de frivillige, der lagde kræfter i udlægning af sten og grus for et år siden for at forbedre vilkårene for ørrederne i Bregninge Å og det er samtidig en stor hyldest til folkene i forvaltningen, der har sagsbehandlet projektet, samt politikerne i Kalundborg Kommune, der gør det muligt for os, -fra Den sjællandske Grusbande at engagere os i vandløbene gennem medlemskabet af Fishing Zealand.

Projektet viser med al tydelighed, at når man gør noget godt for naturen, -for fiskene i dette tilfælde, så kvitterer naturen øjeblikkeligt.

Da vi var færdige med moniteringen, var det i højt humør, vi slentrede tilbage til bilerne for at snakke af og få en kold cola.

Jeg gik smilende bagerst i geleddet, med tendens til religiøs velsignelse af den indsats, de frivillige, -herunder Tim og Peder, havde ydet for at opnå dette fantastisk resultat i Bregninge Å!

 

Bandeleder, Rune Hylby, Mobil, 2536 4280, runehylby@gmail.com

Det er ikke til at tage fejl af. To voksne mænd i kådhed over en fantastisk restaurering og efterfølgende monitering af effekten. Begejstring og stolthed over ørredtætheden i Bregninge Å på projektstrækningen.