Kategorier

Bloggere

45 tons gydegrus og flere tons skjulesten i Bregninge Å.

Da jeg besøgte projektstrækningen et par dage inden udførelsen, lå de 45 tons gydegrus fint på brinken klar til at blive lagt i Bregninge Å. Udlægningen sørgede Kalundborg Kommune for og gruset var betalt af Gruspuljen.

I sidste weekend blev der delt gaver ud i Bregninge Å af de frivillige. Foræringen bestod af en kombination af sten og gydegrus, samt en håndsrækning til rette placering til God Økologisk Tilstand. 45 tons gydegrus og en stor mængde skjulesten i dette mindre vandløb, der har sit udløb i Sejerøbugten i Kalundborg Kommune. Det er en gave til ørredbestanden i Bregninge å, en gave til lystfiskerne, og det er ikke mindst en gave til borgerne i Kalundborg Kommune.

Der blev i den grad gået til vaflerne på gydebankerne. Her er det blandt andet Henrik og John Lakse Hansen, der sørger for den perfekte strøm over banken.

Det projekt, Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande etablerede i Bregninge Å i sidste weekend er netop en gave, der forventeligt sikrer God Økologisk Tilstand i dette vandløb, som netop på projektstrækningen rummer så store potentialer for dette.

Som Mette Wendel, der deltog i sidste weekends projekt som Fishing Zealand-repræsentant for Kalundborg Kommune, skrev til mig efter udførelsen af projektet, ”For mig var det et virkeligt godt input i forhold til, hvor meget naturpleje kommunen får gratis – et input, som jeg helt sikkert vil tale meget mere om i vores organisation. Ikke at jeg ikke vidste det, fra det teoretiske perspektiv, og havde hørt jer sige det, men alligevel er det sundt at opleve! Vi må snart få sat flere projekter i gang omkring åerne i Kalundborg Kommune”.

Det kan ikke siges bedre, og jeg er umådelig glad for Mettes deltagelse i projektet.

De største skjulesten blev båret forsigtigt ned i vandløbet og lagt lige dér, hvor de gør bedst gavn. Her er det Ole Søndergård Vinjebo, -bandemedlem nr. 1000, der slæber en giga-sten til ”standplads”.

Det er ikke så tit, kommunernes FZ-repræsentant står i vand til gummistøvlekanten i færd med at gøre miljøforholdene bedre i vores vandløb. Kæmpe respekt for det, Mette!

Og nu, hvor vi alle er i gavehumør, så er det ikke mindst en gave, at vi i fællesskab, kan gøre gode ting derude, -i naturen.

De lokale lodsejere er glade, lystfiskerne er glade, kommunen er glad, og gennem hele forløbet har alle, der har været inde over projektet, både før og efter etableringen, samarbejdet og fundet de bedste løsninger.

Det gælder ligeledes DTU Aqua, der har finansieret projektet gennem Gruspuljen, som alle danske lystfiskere er en del af i forbindelse med Fisketegnet, og det gælder landbrugsorganisationerne, der ligeledes har været positive overfor projektet.

Frederik Laks Lorentsen havde taget sin kæreste Anne Sofie Just Jørgensen med, og jeg skal lige love for, Sofie kunne tage fra. Der blev revet gydegrus til de lange armes kunst.

Om føje år, måske allerede næste år, får vi rigtig glæde af denne gave i Bregninge Å, når jeg kommer igen med elektroderne for at se, om projektet nu også har givet det tilbage, gaven var tiltænkt.

Grundlaget for forbedring er i høj grad til stede. For bestandsanalyserne for en måned siden viste, at der er langt igen for at opnå God Økologisk Tilstand (jeg ved ikke, hvorfor jeg staver det med stort, men det føles bare rigtigt).

På den første station, midt på strækket, fangede vi blot 19 halvårsfisk/100 m2.

På den anden station, længst nede på strækket, fangede vi færre endnu, -kun 8 stk/100 m2.

Der manglede fysisk variation, stryg, høller, og en masse skjulesten.

I pausen, -halvvejs, sørgede blandt andet Peder Høpfner og Tim Krarup fra Kalundborg Sportsfiskerforening for drikkevarer og wienerbrød. En kærkommen lejlighed til at føle fællesskab og ”entreprenørskab”, som er så moderne for tiden.

Det var netop det, vi fik rådet bod på i sidste weekend, da vi etablerede 9 flotte gydebanker på den mere end 400 meter lange strækning.

Samtidig blev der udlagt en masse sten til både sikring af brinken og til skjul ude midt i åen, der sine steder er mere end dobbelt så bred, som foreskrevet i regulativet.

At Bregninge Å samtidig er overuddybet gør kun ondt værre.

Med dette projekt er vi nu tættere på mål i forhold til at skabe de forhold, både flora og fauna har sukket efter i årevis.

Kæmpe respekt til de 26 deltagere i lørdags, der knoklede på i 4 timer for at lykkes.

Én af de flotte gydebanker, hvor vandet nu risler hen over de valnøddestore sten, som er hovedbestanddelen i det gydegrus, der er bedst egnet for ørreder. Udover effekterne for ørrederne, giver gydebanker også iltrigt vand og en masse levesteder for smådyrene.

På dagen deltog både lodsejere, de frivillige fra både Kalundborg Sportsfiskerforening, Den sjællandske Grusbande, folkene fra Kalundborg Kommune og yderligere en repræsentant for de individuelle lystfiskere, organiseret under Danmarks Sportsfiskerforbund og nyligt valgt til DSF’ bestyrelse, Frederik Laks Lorentsen, der endda deltog sammen med sin søde (og meget engagerede) kæreste, Sofie.

Der var ikke et øje tørt. Heller ikke, da Peder Høpfner og Tim Krarup fra Kalundborg-foreningen serverede kage med tilhørende drikkevarer.

Jeg kunne dagen igennem mærke den særlige følelse af at have gjort det godt og ikke mindst være en del af noget større.

Meget større end man kan måle og veje.

Gydebanke på 3-3½ kubikmeter midt i Bregninge Å. Åen er bred og vi måtte flere steder snævre vandløbet og gydebankerne lidt ind med skjulesten og sten til brinksikring i kanten af vandløbet, der sine steder er mere end dobbelt så bred, som foreskrevet i regulativet.

Nu kan vi alle læne os tilbage, i fælles forening og vente på, at Bregninge Å på projektstrækningen starter processen mod God Økologisk Tilstand, når de gydevandrende havørreder om en måneds tid finder frem til vores projektstrækning for at føre generationer af ørreder videre.

Mon ikke, vi kan nå en enkelt havørredsafari for deltagerne inden vi igen kommer i gavehumør i Kalundborg Kommune, -når julen nærmer sig.

 

Bandeleder, Rune Hylby.