Kategorier

Bloggere

Flot gydeaktivitet på restaureret å-strækning!

I efteråret 2020 lagde de frivillige ca. 50 tons gydegrus og knapt 15 tons skjulesten i Bregninge Å for at forbedre forholdene for både ørreder og andre af vandløbets naturlige flora og fauna.
Bregninge Å har nu fået mere naturlige forhold og lyden af vandet henover gydebanker tilbage. Denne gydebanke blev lagt ud i efteråret og er blevet brugt i vinterens løb af ørreder, der lagde æg imellem stenene.

Da jeg gik ned over engen mod den strækning af Bregninge Å, vi restaurerede i efteråret 2020 i samarbejde med Kalundborg Sportsfiskerforening, var jeg ved at revne af spænding. Vi havde jo ad to omgange restaureret en halv kilometer lang strækning af Bregninge Å med udlægning af gydegrus og skjulesten, og det skulle vise sig, om Sejerøbugtens havørreder havde taget godt imod vores projekt.

Knapt 50 tons gydegrus, samt 14 tons skjulesten lagde vi ud på strækningen og udover de frivillige fra Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande, blev projektet udført i samarbejde med lodsejere og Kalundborg Kommune, samt i dialog med landboforeningerne og DN. Derfor var gydesæsonen imødeset med spænding.

Ville ørrederne fra Sejerøbugten tage godt imod de forbedringer, vi havde taget initiativ til?

Medlemmer af Kalundborg Sportsfiskerforening har i løbet af vinteren smugkigget og kunne berette, at der var gydende havørreder i åen, netop på den restaurerede strækning, og i sidste uge var jeg selv forbi vandløbet for at registrere, hvor mange havørreder, der har gydt i vinterens løb. Det kan man nemlig se på antallet af gydegravninger.

Jeg talte 15 sikre gydegravninger og en lille håndfuld tvivlsomme. I alt omkring 30-35 gydende havørreder har derfor været i gang på de nyanlagte gydebanker, idet der erfaringsmæssigt er dobbelt så mange havørreder som antallet af gravninger.

Det er nemlig kun hunnen, der graver i gydegruset for at lægge sine æg.

Det flotte resultat glæder i den grad de lokale folk, der brugte et par dage på at forbedre forholdene for ørrederne. Ikke mindst Tim Krarup og Peder Høpfner fra Kalundborg Sportsfiskerforening, der begge har været med lige fra den første lille tanke til udførelsen af selve projektet.

Denne store gydebanke er blevet brugt af flere havørreder under vinterens gydning. Det er værd at bemærke, at der nu er skabt variation i form af både gydegrus og skjulesten, hvilket forøger biodiversiteten i vandløbet.

Det er også de to gutter, der har sørget for den gode lodsejerkontakt, og de to Kalundborgfolk var også med, da jeg i sensommeren 2020 elektrofiskede på strækningen for at få et mål for, hvordan bestanden så ud inden udlægning af grus og sten.

Denne monitering vil jeg naturligvis gentage i den kommende sensommer, og da skulle det gerne vise sig, at vi har forbedret forholdene på strækningen således, at der kan opnås God Økologisk Tilstand. Det er jeg sikker på! Nu er der nemlig både skjul, mere iltrigt vand, og flere naturlige ørred-forhold.

Forbedringerne giver ikke kun ørrederne bedre vilkår. Sidegevinsten er en større biodiversitet, idet også insekterne, planterne og fuglene vil trives bedre på strækningen med de forbedringer, vi lagde kræfter i.

Vi stopper ikke her, vi har nemlig allerede nu planer om at restaurere endnu en strækning af åen i det kommende efterår, og vi håber i den grad, at både lodsejere og Kalundborg Kommune vil indgå i et samarbejde om yderligere forbedringer i Bregninge Å til glæde for alle omkring åen, -ikke mindst ørrederne!

 

– Rune Hylby