Kategorier

Bloggere

Et halvt hundrede deltagere i vandplejedag

Jan Nielsen, DTU Aqua fortalte om de indsatser, tiltag, der absolut giver den største produktion af ørreder i vandløbene. Igen utrolig lærerigt og med en hel flok slides, blev selv den mindste lille detalje berørt.

Det er i grunden vidunderligt, hvordan gode idéer popper op af den simple årsag, at de netop er gode!

Det lyder banalt, men den netop afholdte Vandplejedag på Sjælland arrangeret i et bredt samarbejde mellem LystfiskerDanmark, Danmarks Sportsfiskerforening, DTU Aqua og Fishing Zealand er et eksempel på én af de gode idéer, der er spiret frem i bevidstheden blandt samarbejdspartnerne.

De første spæde tanker blev egentlig født i en samtale jeg havde med Jan Nielsen, DTU Aqua for mere end to år siden: At samle en stribe gode folk på Sjælland til en dag i Vand- og Fiskeplejens tegn.

Så kom Coronaen, vi blev alle lukket ned og den spæde tanke om et stort arrangement på Sjælland blev henlagt i restriktionernes bagvand.

Men som så mange andre gode idéer, var vi ikke alene om at få netop den tanke, -at lave en dag for skaren af vandplejefolk i foreningerne, de frivillige og for kommunerne.

Hele skaren af vandløbsentusiaster ved Truelsbækken, hvor vi kiggede på et nyetableret vandløb med næringsrigt vand, en masse grøde, men også med en masse selvsåede elletræer og kreaturer, der vandrer frit rundt i vådområdet.

Vandstjernerne i Århus havde fået samme idé og med Arne Kvist Rønnest fra LystfiskerDanmark i ryggen, blev idéen i Østjylland nedfældet på papir og der blev fundet midler til arrangementet.

Selvsamme Arne Kvist Rønnest er projektleder i LystfiskerDanmark, og på ét af de møder i vandplejegruppen, vi har holdt både fysisk og online, arbejdede vi videre med tanken om at lave et lignende arrangement på Sjælland.

Arne præsenterede idéen for Niels Lagergaard, der er projektleder i FZ og pludselig tog arrangementet form. Niels og jeg blev tovholdere på dagen, og i stil med det jyske arrangement, var LystfiskerDanmark og ikke mindst Arne Kvist Rønnest én af de bærende kræfter og den økonomiske bagmand bag arrangementet.

Vi kunne derfor lørdag i sidste weekend, samle et halvt hundrede af de ypperste folk på Sjælland, Lolland, Falster og Møn til en dag i Vand- og Fiskeplejens tegn, eller kort sagt, Vandplejedagen.

Det blev en dag, hvor frivillige fra hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn, dels fik lov til at nørde i fællesskab, og dels fik mulighed for at networke på tværs af kommunegrænser og vandskel, og jeg kunne ikke lade være med at glæde mig over, at alle hjørner af landsdelen var repræsenteret og at deltagerne tilsyneladende hyggede sig gevaldigt!

Der foregik en livlig snak dagen igennem mellem deltagerne. Nye, såvel som ”gamle” venskaber blev fulgt op med networking og fællesskab. Det var en fantastisk dag med nørderi! Her er det bl.a. Lars Brinck Thygesen fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Jan Nielsen fra DTU Aqua, der sammen med Per Christensen, Kurt Jørgensen og Jesper Thykjær fra Slagelse-Korsør drøfter vigtige elementer i vand- og fiskeplejen.

Arrangementet tog sin begyndelse på Hotel Scandic i Roskilde, hvor vi indledte dagen med morgenbuffet, håndtryk og gedigen kaffe inden vi satte os godt til rette for at lade os berige med Arne Kvist Rønnest’ store undersøgelse om udfordringerne i foreningerne.

Arne fortalte, at vigtigheden af vand- og fiskeplejen vægtes med 87 % i ”vandløbsforeninger”. Det er dermed én af de helt store indsatser i vandløbsforeninger, og Arne kunne yderligere fortælle fra den store undersøgelse, hvor mere end 200 foreninger har deltaget, at den sværeste opgave for disse foreninger, udover at skaffe kassér og bestyrelsesmedlemmer, netop er de administrative opgaver ift. vand- og fiskeplejen.

Derefter indtog Fiskeplejekonsulent, Jan Nielsen, DTU Aqua scenen for at fortælle om den del af Vand- og Fiskeplejen, der har størst betydning for en stor smoltproduktion.

Ikke mindst lavt vand med gode skjul langs bredderne, udlægning eller udhæng af grene, eller træer og skjulesten i varieret størrelse har en betydelig effekt, samt naturligvis grødens betydning for produktionen.

Jan Nielsen roste de frivilliges indsats og opfordrede til fortsat at holde fokus på udlægning af gydegrus og skjulesten, samt fjernelse af spærringer.

-Og så blev elektroderne lige dyppet i Elverdamsåen for at vise effekten af de ca. 500 tons kampesten, Den sjællandske Grusbande i samarbejde med Tuse Å’s Ørredsammenslutning lagde ud i 2020 med et fantastisk resultat til følge.

Sidst i formiddagens programsatte oplæg skulle jeg fortælle om Grusbandens første fem års virke. Med udgangspunkt i de 150-200 projekter fordelt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, rettede jeg en kæmpe tak til de frivillige både i foreningerne og i Grusbanden. Uden den indsats, ville vi ikke være nået så langt.

Desuden præsenterede jeg værdisættelsen af projekterne, hvor vi alene i 2020 skabte værdier for mere end 11 millioner i FZ-kommunerne. Sidst, men ikke mindst lagde jeg vægt på den nødvendige fokus på PR-delen i medierne af de frivilliges indsats.

Derefter var der afgang i bus til eftermiddagens mere løse indslag, og vi havde knapt sat os i bussen før der var en livlig snak imellem deltagerne og nye bekendtskaber blev indledt.

Det var jo netop tanken med denne dag, at de frivillige mødte fællesskaber og samhørighed på tværs af kommunegrænser og vandskel.

Først kørte vi til Truelsbækken i Lejre Kommune for at kigge på det nyetablerede vandløb, hvor Grusbanden i samarbejde med Tuse Å’s Ørredsammenslutning og HedeDanmark har udlagt mere end 70 m³ gydegrus og i omegnen af 150 m³ skjulesten.

Der blev fanget en masse præsmolt, mindre bækørreder og ikke mindre end fire pæne opgangsfisk. Den største havørred var en fin sag på 3 kg. Henrik M. Jensen har deltaget i mange projekter igennem årene og fremviser stolt denne mindre havørred i gydedragt. Smukkere kan det ikke være.

Turen gik derefter til Tempelkrogen Syd, hvor Elverdamsåen er blevet genslynget i et vådgøringsprojekt tilbage i 2017. TØS og Grusbanden har derefter udlagt i nærheden af 500 tons skjulesten i 2020. Jeg tillod mig derfor at hive elektroderne frem, og elektrofiskede en kort strækning, hvor der dels dukkede en masse præsmolt, 1 og 2-års ørreder frem imellem stenene, samt ikke mindre end 4 gode havbasser på vej til gydebankerne.

Den største havørred var en basse på ca. 3 kg, som stod under ét af træerne langs åen.

Efter frokost gik turen til Helligrenden, hvor det første Grusbandeprojekt så dagens lys for 5 år siden. Helligrenden er et mindre skov-vandløb, og har igennem årene produceret et hav af smolt til Roskilde Fjord. Senest i vinteren 2020-21, hvor folkene i Foreningen til ophjælpning af Fiskeriet i Roskilde Fjord talte ikke mindre end 70 gydegravninger. Den fine gydebestand giver naturligvis en stor klækning og siden produktion af smolt, idet skjulene i skoven er mange og vedligeholdelse ikke nødvendig.

Det sidste vandløb på dagens program, Himmelev Bæk blev desværre en fuser. Ikke fordi vandløbet ikke har vand- og Fiskeplejeinteresse, men af den simple grund, at trods aftaler om adgang til vandløbet på HOFOR’s arealer, lykkedes det os ikke at komme gennem porten☹. Force Majeure og meget ærgerligt.

Men du skal ikke snydes for en smagsprøve derfra, og jeg har derfor lagt en video op på vores youtube-kanal, hvor du kan se det fantastiske projekt ROLK og Den sjællandske Grusbande ad to omgange har udført. 1200 meter gydebanker og skjulesten i verdensklasse.

Den manglende adgang til området betød til gengæld, at vi kunne slutte dagen rettidigt ved Scandic Hotel i Roskilde.

Forhåbentlig en kende klogere.

Forhåbentlig en kende gladere efter en lang dag med nære venner og nye netværk til fortsat at give sig i kast med vand- og Fiskeplejen på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

 

 

Bandeleder, Rune Hylby,