Kategorier

Bloggere

Deltag i elektrofiskeri i Hårbølle bæk

Jeg glæder mig helt vildt til weekendens bestandsanalyse på Møn. På søndag skal vi nemlig følge op på de senere års indsats i Hårbølle Bæk på Vest-Møn.

Hårbølle Bæk har sit udløb i Fanefjord og der er igennem de senere år, konstateret en fin lille opgang af havørreder.

Hårbølle Bæk er blevet udbedret med masser af gydegrus, som havørrederne kan boltre sig hen over.

For år tilbage lukkede udløbet til i sivbevoksning, men i november 2016 tog Grusbanden fat i dette sammen med Christian Skotte fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Christian er Vand- og Miljøkoordinator for område ”Sydsjælland” og har i årevis gjort en kæmpe indsats for vandløbene i området. Ikke mindst Hårbølle Bæk, hvor Christian naturligvis også var med, da Grusbanden fjernede siv og sikrede passage til gydestrækningerne opstrøms i åen. Men vi stoppede ikke dér!

Christian arrangerede i samarbejde med Grusbanden et projekt sidste år, hvor vi lagde omkring 20-25 tons gydegrus ud i bækken på de øverste strækninger. Det var en fantastisk god dag, hvor blandt andet lodsejeren deltog med maskinkraft i form af en frontlæsser og gjorde arbejdet overkommeligt.

Det er netop på denne strækning af Hårbølle Bæk, vi skal lave en bestandsanalyse på søndag, den 4. november.

De små havørreder fanges og dokumenteres ved hjælp af elektrofiskeri.

Vi skal se, om vi (og ørrederne ikke mindst), har haft succes med og på gydebankerne.

Ifølge Christian har Hårbølle Bæk over hele den tørre sommer, haft en lille, men dog trods alt, frisk vandføring og har ikke på noget tidspunkt, været tørlagt.

Derfor glæder jeg mig ekstra til at dyppe elektroderne i bækken for at følge op på sidste års restaurering.

Tænk om der er en tilfredsstillende tæthed?

Da DTU Aqua var på besøg i bækken i oktober måned 2010, var der dels en ringe økologisk tilstand og blot 13 ørreder pr. 100 kvadratmeter vandløbsbund, hvilket fremgår af det fantastiske ”Ørredkort”, som du finder på Fiskepleje.dk med adressen: https://kort.fiskepleje.dk/.

Siden er der forhåbentlig sket noget i bækken.

Vi får se, og du kan være med.

Vi begynder kl. 10.10 og fisker på et par stationer, idet vi gerne vil have et godt fundament for at vurdere bestanden af ørreder.

Har du lyst til at deltage, kan du melde dig til ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til hylby@mail.dk.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Det bliver (7-9-13), en glædes-dag på Møn, hvor vi kan se frugten af den indsats, vi ydede sidste år, og forrige år, og som Christian har gjort i mange år tidligere.

Der er mødested bag ved Bøllegården på adressen, Hårbøllevej 60, 4792 Askeby.

Jeg sørger for drikkevarer og en god historie, -og de uundværlige basser.

 

Bandeleder, Rune Hylby.