Kategorier

Bloggere

Hårbølle Bæk bliver Møn-ster-vandløb.

Sidste år knoklede vi med sivbræmmen.

Sidste år i november måned var Den sjællandske Grusbande i Hårbølle Bæk på Møn i Vordingborg Kommune, hvor Natur og Miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund, Christian Skotte var opmærksom på en sivbræmme, der kunne virke spærrende for de gydevandrende havørreder.

Ligeledes blev en længere strækning opstrøms Fanefjord Kirkevej kigget efter i sømmene, for her var bl.a. dueurt vokset ganske uhæmmet i selve vandløbet.

Nu har Christian Skotte kastet sig ud i et endnu større projekt, og vi vil naturligvis hellere end gerne hjælpe.

Christian er også medlem af Møn Sportsfiskerforening og det er netop i samarbejde med denne forening, vi giver os i kast med et storstilet restaureringsprojekt, der i fremtiden vil gøre Hårbølle Bæk til et Møn-ster-vandløb.

Der skal nemlig udlægges 20 kubikmeter gydegrus og et antal skjulesten på en 400 meter lang strækning.

Det sker lørdag den 11. november kl. 10.10 ved Fanefjord Kirkevej, netop dér, hvor Hårbøllebækken krydser vejen.

Udlægningen deles over to strækninger (st. 450-650 samt st. 875-1100), og vil naturligvis forbedre de fysiske forhold i bækken og dermed forbedre levevilkårene for ørreder og invertebrater.

Hårbøllebækken er medtaget i Statens Vandplaner og skal således opfylde god økologisk tilstand, og rummer i dag en lille ørredbestand.

I vintermånederne er der typisk ørred-opgang fra Kirkenoret af 15-30 havørreder.

Hårbøllebækken er et privat vandløb, der på projektstrækningen omfatter 2 lodsejere, Jan

Olsen og Henrik Larsen, der i hele forløbet har været meget imødekommende overfor projektet.

Projektet indebærer, at der på begge strækninger udlægges et lag gydegrus i en gennemsnitlig tykkelse på 10 cm. Under udlægningen vurderes det, hvor laget af gydegrus kan koncentreres i egentlige gydebanker.

Gydebankerne vil blive udlagt ifølge vejledningen fra DTU Aqua: ”Sådan laver man en gydebanke”, se:

Dejligt ser det ud i skumringen, og det bliver endnu bedre efter projektet.

På de to udvalgte strækninger er faldet så stort, at en forøgelse af bunden med en halv snes centimeter ingen betydning vil have for vandaflednings-evnen.

Endvidere tages der under udlægningen hensyn til evt. drænudløb på strækningen.

Du kan melde dig til Christian Skotte på mobil, 2371 0222 eller ved at sende ham en mail: cskotte@acsi.info.

Du kan også tilmelde dig via Grusbandens Facebookside ved at skrive i ”kommentar-feltet”, når projektet bliver offentliggjort.

Medbring støvler, waders, skovle, river, stengreb, knofedt, og skulle du have en trillebør, må du endelig ikke holde dig tilbage.

Og jo flere vi er, desto hurtigere bliver vi færdige, så simpelt er det!!!

Grusbanden vil sørge for lidt at drikke og ikke mindst en masse godt humør i en god sags tjeneste.

Vel mødt, -vi ses derude.

 

Bandeleder, Rune Hylby.