Kategorier

Bloggere

Elsinore Calling – Konference med visioner

Foto: Stefan Kai Nielsen
Åbningstalen fra Elsinore Calling konferencen, hvor der blev sat fokus på det marine liv i Øresund. Foto: Stefan Kai Nielsen

Som opvokset i Helsingør og med mange års lystfiskererfaring på Øresund og langs kysten af Øresund, var det med stor begejstring, at jeg modtog invitationen til konferencen Elsinore Calling.

For turbåde og småbåde bliver Øresund og Helsingør allerede brugt som udgangspunkt for flere arrangementer som fx DM, NM og EM. Øresund står også stærkt i feltet over danske rekorder for lystfiskerfangede fisk. Fx den imponerende havørred på 15,155 kg, den næsten lige så store pighvar på 11,200 kg, og ikke mindst den historisk store tun på hele 372 kg, fanget tilbage i 1950.

Fredag den 10. oktober 2014 var Business & Events Elsinore vært for konferencen Elsinore Calling, hvor temaet var “Water is business”. De fysiske rammer var Kulturværftet i Helsingør, og omdrejningspunktet var oplevelsesøkonomien baseret på Øresund.

Der er ingen tvivl om, at Øresund har haft en væsentlig kulturel og økonomisk betydning for både den danske side og den svenske side af Sundet. Men ved vi nok om hvad Øresund bidrager med til erhvervslivet og hvilket uudnyttet potentiale – måske især for os lystfiskere – der findes? Det spørgsmål skulle konferencen bringe os næremere et svar på.

10.10.14:Senior advisor i Oceana Alexandra Cousteau (Jac Cousteau«s barnebarn) hovedtaler ved
Senior advisor i Oceana Alexandra Cousteau (Jac Cousteau’s barnebarn) var hovedtaler ved “Elsinore Calling” d.10.oktober. Foto: Stefan Kai Nielsen

Blandt oplægsholdere var Alexandra Cousteau fra organisationen Oceana. Alexandra er barnebarn til Jacques Cousteau, og har siden hun som syvårig af sin bedstefar blev smidt i vandet med maske og flaske, haft en brændende kærlighed til havet. Alexandra’s opfordring til os alle er: Spørg dig selv, om du elsker havet. Hvis du gør det, vil du også kæmpe for det.

Jens Peder Jeppesen – marinebiolog og chef for Øresundsakvariet – viste gennem en informativ præsentation hvad Øresund egentlig er. Sundet er et unikt område, hvis lige ikke findes andre steder i verden. Men det er også et sårbart område, hvor de forskellige habitater dagligt er underlagt trusler fra menneskets påvirkninger og brug af området. Desuden bidrager akvariet innovativt til værdiskabende oplevelser gennem bl.a. tilbud om marsvin safari og snorkel ture.

bee101014_05-1
Fremmødet var massivt ved konferencen, som tiltrak sig masser af branche- og erhvervsfolk med lokalinteresser i Øresund-regionen. Foto: Stefan Kai Nielsen

Det samfundsøkonomiske perspektiv blev dækket af Filippa Säwe og Johan Hultman – Samfundsforskere Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Filippa og Johan har skabt flere rapporter om emnet, fx “Fråga oss!! Vi vet!!” og “Det är ett sätt att vara…”. Med udgangspunk i erhvervsfiskeriet var spørgsmålet: Hvordan kan man øge værdien på fisken, uden at øge mængden af fanget fisk? Dette spørgsmål er absolut højaktuelt, hvor kvoterne for fangst i vestlige Østersø – som Øresund rent teknisk er en del af – i 2015 er reduceret med 6% i forhold til kvoten for 2014. Filippa og Johans forslag er innovation og entrepeneurship. Med andre ord, så skal der tænkes ud af boksen.

Et godt eksempel på innovativ oplevelsesøkonomi er forvaltningen af Sveriges første marine nationalpark, Kosterhavet, præsenteret af chef for Kosterhavets Nationalpark Anders Tysklind. Siden de første tanker omkring en marin nationalpark så dagens lys er der gået 30 år. Kulturelt er der i Sverige et behov for opnåelse af konsensus før store beslutninger tages, men selv i det perspektiv er 30 år lang tid. I dag forvaltes området under hensyntagen til menneskets påvirkning af naturen. Området benyttes af både erhverv i form af tung skibstrafik, turisme og friluftsliv.

Repræsentant for Hotel- og Restaurantskolen var specialkonsulent Mette Toftegaard Rasmussen, som fortalte om skolens medansvar for sundhed, økologi og bæredygtighed. Branchen oplever en stigende efterspørgsel på netop økologi og bæredygtighed, og tendenserne går i retning væk fra kød og mere i retning af fisk. I dag spørger gæsterne til vinen. Hvilken drue er vinen lavet af, hvor er druen dyrket, hvilken årgang er vinen, hvor lang tid har den ligget på fade, er det på stålfade eller egetræsfade o.s.v. Tænk, hvis vi kan opnå samme interesse for den fisk vi tilbyder vores gæster. Hvor er den fanget, hvilke fangstmetoder er brugt, hvordan er den forarbejdet o.s.v. Skolen ønsker at opfattelsen af værdikæden udvides, og at der skal kommunikeres og samarbejdes i alle led.

Anna Porse Nielsen er direktør i virksomheden Manto, og er ekspert i strategisk rådgivning og forretningsudvikling. Anna formåede at løfte perspektivet lidt højere op, og kom med meget gode bud på, hvad det er som definerer begrebet oplevelsesøkonomi. Først og fremmest drejer det sig om aktiviteter inden for kultur og turisme, og om værdiskabende oplevelser inden for væksterhvervene. For at skabe succes er det godt at have sin aktivitet geografisk forankret. Som eksempel på sommerens succesrige events nævnte hun Cold Hawaii og Made i Denmark. At have ønske om og at have vilje til at samarbejde, har også stor betydning. Ofte skal samarbejdet forgå mellem offentlige og private organisationer, på tværs af kommune- og regionsgrænser, og mellem brancher og værdikæder i de enkelte brancher. Anna fremlagde en lang række forudsætninger for at lykkes med sin aktivitet. Ud over samarbejde er de to måske vigtigste faktorer, at afsættet skal være en kernekompetence eller en betydelig styrke, og at forfine, udvikle og markedsføre den givne kernekompetence eller styrke.

bee101014_22-1
Nationalparkchef for Kosterhavet Nationalpark Anders Tysklind ved “Elsinore Calling”. Foto: Stefan Kai Nielsen

Efter de forskellige oplæg var der paneldebat, hvor oplægsholderne have mulighed for at uddybe indholdet i deres respektive præsentationer. Blandt emnerne som blev diskuteret var det fantastiske og unikke miljø som Øresund er. Der ligger utvivlsomt et stort potentiale for en bæredygtig og kommerciel udnyttelse, uden det går ud over miljøet.

Hvis man skal konkludere noget fra konferencen, så er det at Øresund er et fundament med en masse muligheder, for at skabe innovativ og bæredygtig vækst. Det alt overskyggende nøgleord er samarbejde. Og hvis man kan gøre det med partnere som har den samme fokus på sundhed, økologi og bæredygtighed, så er der et fantastisk grundlag for rigtig gode resultater.

Med bæredygtig hilsen

Bjarne Poulsen