Kategorier

Bloggere

Invitation til at se på vandløbsnatur i Regstrup Å

Lørdag den 25.5.2024 er lystfiskeriets dag og her indbyder Tuse Å´s Ørredsammenslutning (TØS) i samarbejde med mig i egenskab af Fishing Zealands biolog til et par timer, hvor vi ser nærmere på smådyr og fisk i Regstrup Å, herunder ikke mindst, hvad der skal til for igen at få en god økologisk tilstand og masser af bæk- og havørreder samt ål. Turen holdes ved Regstrup Å (tilløb til Tuse Å), som ligger i Holbæk Kommune, der er ny medlemskommune i Fishing Zealand.

Jeg er turleder og vil forhåbentligt kunne vise en masse spændende vandløbsdyr og ikke mindst ørreder i forskellige størrelser, som ventes at være på strækningen. Strækningen blev for nogle år siden restaureret. Der er også det specielle ved lokaliteten, at det var lige her, jeg fik ideen til TØS i det herrens år 1981. Vi ser på vandløbsrestaurering, smådyr og vi elektrofisker og vurderer ørredbestanden og ser på hvor langt, vi er nået med at genskabe ørredbestanden i Tuse Å – systemet. Medlemmer af TØS`s styregruppe vil fortælle om miljøarbejdet i åerne, fiskeplejen og fiskeriet.

Turen finder sted den 25.6.2024 kl. 10.00 – ca.12 og foregår ved gang- og cykelstien vest for Nr. Jernløse Kirke, ved Hovedgaden 4C, 4420 Regstrup. Turen er for alle aldre og kræver ikke særligt udstyr eller viden.