Kategorier

Bloggere

Fishing Zealand Konferencen 2016

dsc_0905
Hvert år holder vi en konference hvor vi dækker de mange emner og problemstillinger som vi arbejder aktivt med i Fishing Zealand. Dette billede er fra den første FZ-konference som blev holdt på Hotel Frederiksminde i Vordingborg Kommune.

Det er nu tid for den tredje Fishing Zealand-konference – denne gang med et internationalt snit. Fishing Zealand er en del af EU-projektet CATCH, og flere partnere fra bl.a. Tyskland, Polen og Litauen vil deltage i konferencen i år.

Konferencen, som er gratis, vil finde sted d. 22. november kl. 9.00-17.00 på Sonnerupgaard Gods i Lejre kommune.
På konferencen vil vi fokusere på kerneværdierne i Fishing Zealand, bæredygtigt lystfiskeri og samspillet mellem benyttelse og beskyttelse af naturen. Med andre ord bæredygtig udvikling, der gavner det lokale erhvervsliv, den store frivillige indsats, der lægges i projektet samt naturbeskyttelse både over og under vandet, som Fishing Zealand er involveret i. Og endelig den sociale indsats over for børn og unge.

dsc_6500Nøjagtigt som de foregående år, ønsker vi, at så mange som muligt vil dukke op, så vi sammen kan udvikle Fishing Zealand som helhed såvel som en masse enkeltstående aktiviteter og tiltag. Konferencen er en oplagt mulighed for lystfiskere, frivillige, politikere, kommunalt ansatte, virksomheder, fiskeguider og mange andre at mødes, skabe netværk og udvikle ideer sammen. Fra de tidligere konferenser ved vi, at der denne dag bliver skabt masser af nye samarbejder og netværk. Netop samarbejder, er det, der er kernen og styrken i Fishing Zealand – og denne gang får det som sagt en international dimension.

Der er fortsat stort udviklingspotentiale inden for vandpleje, lystfiskeriet og lystfiskerturismen på Sjælland, og der sigtes derfor mod at give deltagerne øget viden om Fishing Zealand-projektets arbejdsområder og målsætninger samt forsyne dem med en masse kommunikations- og markedsføringsværktøjer, der kan gøre dem til vigtige medspillere i det fortsatte udviklingsarbejde.

sonnerupgaard-8Hvad byder dagen på?

Dagen vil bestå af tre oplæg i plenum, en paneldebat samt to workshop-runder, som skal ruste turistråd, politikere, embedsfolk, offentlige ansatte, virksomheder, lystfiskere generelt og andre interessenter til at være med i videreudvikling af bæredygtigt lystfiskeri i de kommende år. De enkelte oplæg vil bl.a. bidrage til at skabe en mere fyldestgørende forståelse af lystfiskere som målgruppe, betydningen af miljøindsatser, lystfiskeri som socialt middel til aktivering af børn og unge og udsatte samt lystfiskerturisme som en vigtig socioøkonomisk platform og indtægtskilde for lokale erhvervsdrivende.

I de forskellige workshops vil der være lejlighed til at debattere de udfordringer, der skal tackles i de kommende år, samt til at brainstorme over nye tiltag og udviklingsperspektiver.

 


 

Fishing Zealand-Konference 2016 – Tidsplan

NB! “Danske oplæg i plenum samt workshops markeret med (*) vil blive simultan tolket til engelsk.”

 

9:00 Ankomst og morgenbord

9:30 Åbning og Velkomst
v/Grethe Nørtoft Saabye, Formand for Udvalget for Erhverv & Turisme og medlem af Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune for Det Konservative Folkeparti

9:45 Fishing Zealand – Hvad skete der i 2016, og hvad byder fremtiden på af tiltag? (Plenum) 
v/Gordon P. Henriksen, projektleder Fishing Zealand

Gordon giver et hurtigt overblik over aktiviteter og tiltag Fishing Zealand har stået for i den seneste tid. Her vil bl.a. være premiere på den nyeste film produceret i FZ-regi. Derudover kigger vi fremad på den løbende udvikling af Fishing Zealand. Hvad vil vi gerne opnå? Og hvordan arbejder vi bedst sammen mod fælles mål?

10:30 CATCH – A joint cross-border initiative for promoting sustainable coastal angling tourism in the South Baltic. (Plenum)
v/ Leadpartner Katharina Elisabeth Poser, Rostock Universitet

Angling tourism in the South Baltic Region has been a constantly growing market during the past years with remarkable total annual spending. Nonetheless the economic potential of this tourism sector is not tapped yet. By means of a close market analysis and stakeholder consultations the project will provide a best practice guideline for service providers to increase the capability of coastal communities forestablishing sustainable angling tourism. Furthermore an innovative information and knowledge platform will be set up to ensure anglers easy excess to relevant information for planning, booking and carrying out an angling trip.

11:00 – Workshop-runde 1 – Du vælger selv hvilken workshop du deltager i.

A. ”Events som branding – Sol over Gudhjems betydning for Bornholm som gourmet-ø”
v/ Mads Marschall

Kokkekonkurrencen ”Sol over Gudhjem” har haft stor betydning for Bornholms image og spillet en vigtig rolle i at markedsføre øen. Mads fortæller historien bag successen og perspektiverer til hvordan andre events – bl.a. i forbindelse med lystfiskeri kan være vigtige markedsføringsværktøjer.

B. ”Status fra Projektgruppen for Brakvandet”
v/ Søren Kock Laursen, Guldborgsund Kommune og Jimmi Spur Olsen, Vordingborg Kommune samt Lene Jacobsen, DTU Aqua

Søren Lock Laursen og Jimmi Spur Olsen vil i fælleskab fortælle om status og fremtidige projekter i Brakvandsgruppen. Etablering af “Geddefabrikker” er et af hovedmålene. Lene Jacobsen orienterer om mærkningsprojektet af gedder i Stege Nor/Bugt.

C. ”Fiskefilm som virkemiddel”
v/Niels Vestergaard, Wide Open Outdoor Film

Niels Vestergaard har lavet fiskefilm om lystfiskeri i næsten 20 år. Han har egenhændigt produceret mere end 30 DVD film om lystfiskeri, og mange af dem er udgivet på Engelsk, Tysk, Hollandsk, Norsk og Svensk. Han har desuden lavet turist- og marketing film for Havørred Fyn, og han har bl.a. produceret Fishing Zealand-filmen.
Film kan både bruges som en informativ kilde og som virkemiddel til at tiltrække turister. Niels vil fortælle om, hvorledes man bedst rammer sin målgruppe med film, og hvilke virkemidler der er vigtige for at de skal få den ønskede effekt.

D. ”Havnefiskeri – Kampen for adgangen til molerne”
v/ Kaare Manniche Ebert, Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund

Havne- og molefiskeriet er en fantastisk vigtig rekreativ ressource for mange lystfiskere. Det skyldes dels, at der fiskes ud over dybt vand med mulighed for at mange forskellige fiskearter i alle størrelser. Og dels, at havnene ofte ligger i tæt befolkede områder, hvor adgangen til andre former for fiskeri er begrænsede. Der er dog en slange i paradiset, for siden 2001 har en lang række større havne med begrundelse i lovgivning om terrorsikring lukket af for lystfiskeri i store dele af havneområderne. Danmarks Sportsfiskerforbund har nedsat en arbejdsgruppe, der sammen med Fishing Zealand, vil arbejde for, at lystfiskeriet også fremover vil kunne dyrkes i havnene. En vigtig forudsætning for at nå i mål med det ønske er, at de lokale lystfiskere engagerer sig i sagen.

E. ”Lystfiskeri med de digitale fiskebriller på”. (*)
v/Rasmus Dahl, Fishtrip

Fishtrip er en 1,5 år gammel virksomhed, som arbejder med digitalisering af lystfiskeri, herunder især booking af lystfiskeroplevelser og -ture. De er inviteret for at dele ud af deres erfaringer med lystfiskeri og -turisme. Fishtrip går i dybden med, hvad der har virket, og hvad der er mindst lige så vigtigt, hvad har ikke har virket ift. branding og kommunikation.

12:00 Networking/Pause – mulighed for at møde udstillerne

12:30 ”Grusbanden slår til” (Plenum)
v/Gordon P. Henriksen, projektleder Fishing Zealand & Rune Hylby, bandeleder Grusbanden

Grusbanden er et nyt og ambitiøst projekt, som skal styrke samarbejdet mellem frivillige, foreninger og kommuner, når det gælder vandløbspleje. Projektet blev lanceret efter sommerferien og er allerede kommet godt fra start. Rune og Gordon præsenterer tankerne bag projektet og giver eksempler på, hvad Grusbanden udretter, og hvad vi håber på at opnå.

13:00 Bæredygtig frokost fra lokale leverandører

14:00 Paneldebat : ”Naturbeskyttelse & benyttelse – fordele og ulemper ved forskellige tilgange” (Plenum)

Formålet er at undersøge de væsentligste forskelle på forskellige former beskyttelse/benyttelse og styrker og svagheder ved forskellige tilgange. Vi starter med en kort gennemgang og sammenligning af forskellige former for designationer: Nationalpark, Biosfære, Unesco World Heritage, Natura 2000 mfl. Efterfølgende vil der være en debat hvor panelet står klar til at svare på spørgsmål fra salen. Fokus vil ikke være på lystfiskeri alene, men på samspillet mellem beskyttelse og benyttelse af naturen i et bredere perspektiv, og hvordan de to bedst understøtter og styrker hinanden.

Oplægsholder: Peter Saabye Simonsen – Sekretariatsleder Nationalpark Vadehavet

Moderator: Lars Brinch Thygesen – Miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund og bestyrelsesmedlem i Nationalpark Vadehavet

Paneldeltagere vil bl.a. inkludere:
Naja Habermann – Sitemanager for Stevns Klint, Unesco Verdensarv
Lars Vedsmand, Nationalpark Skjoldungernes Land
Annette Tenbjerg, Projektleder Biosfære-Møn
Therese Nissen, Danmarks Naturfredningsforening
Gordon P. Henriksen – Projektleder i Fishing Zealand og bestyrelsesmedlem/nationalparksrådsformand i Nationalpark Skjoldungernes Land

15:00 Workshop-runde 2 – Du vælger selv hvilken workshop du deltager i.

A. ”Øresunds fremtid” (*)
v/ Lars Anker Angantyr, Københavns Kommune / Øresundsvandsamarbejdet, og Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund, samt Therese Nissen, Danmarks Naturfredningsforening

I denne workshop opridser vi nogen af de største udfordringer som Øresund samt de tilhørende fiskebestande står over for, samt kommer med bud på mulige løsninger. Første halvdel består af et oplæg fra biologerne Lars Anker Angantyr og Kaare Manniche Ebert samt en repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening. I anden halvdel af workshoppen diskuterer vi problemstillingerne og mulige løsninger, og her forventes det at alle deltager aktivt. Emner, der bl.a. vil blive berørt, er torskebestande, sandsugning, trawlforbud og perspektiver i en eventuel beskyttelse af Øresund.

B. ”Indsatsen over for de kommende generationer af lystfiskere – Fishing Zealands tiltag rettet mod børn & unge”
v/ Claus Eklundh Christensen, Fiskekurser.dk

Indsatsen over for børn & unge ligger Fishing Zealand meget på sinde. Claus giver et overblik over indsatsen og kigger fremad mod nye tiltag. Der gives også en status på Fishing Zealand-ugen, herunder de erfaringer, vi har draget. Til slut skal det hele ende i en fælles diskussion og udveksling af erfaringer i, hvordan vi bedste styrker interessen i lystfiskeri for de kommende generationer.

C. ”Bæredygtig vækst er også sund fornuft og gode resultater på bundlinjen”
v/ Tore Jørgensen, direktør, Herslev Bryghus

Tore Jørgensen fortæller om sit skifte fra konventionel svinebonde til brygger af økologisk øl. Og om hvorfor det at tænke økologisk og bæredygtigt ikke bare er sund fornuft, men i mange tilfælde også kan være en rigtig god forretning. Til slut perspektiverer vi, om hvordan andre virksomheder også kan drage nytte af disse erfaringer og gøre deres egne virksomheder mere bæredygtige.

D. ”Lystfiskere som målgruppe – hvordan tiltrækker man lystfiskerturister?”
v/ Holger Bente, Tysk journalist & ejer af doctor-catch.com & fishmaps.de

Hvordan tiltrækker vi tyske lystfiskere til Danmark – hvad sætter de pris på, og hvad er deres forventninger og ønsker for en lystfiskerbaseret ferie i udlandet?

16:00 Afsluttende bemærkninger og det officielle program slutter.

16:10 Networking med kaffe & kage

17:00 Konferencen slutter – efterfølgende er der en middag på Restaurant Herthadalen som man kan deltage I hvis man ønsker det, Slangealléen 1, 4320 Lejre.

Dem der ønsker kan fortsætte på Restaurant Herthdalen.

17:30 “Speednetworking-session” på Restaurant Herthadalen

18:30 Middag for CATCH-medlemmer, relevante FZ-partnere og andre der har lyst.

Mød samarbejdspartnerne
I pauserne vil deltagerne få mulighed for at besøge små borde og områder med mindre plakatpræsentationer opstillet af repræsentanter fra flere relevante interessenter. Her vil man bl.a. kunne møde repræsentanter fra:
DTU Aqua
Danmarks Sportsfiskerforbund
ØrredPatruljen
Hillerød Fiskeskole
Køge Mede Team
Sjællands Ørredsammenslutning
A-Catch
Peter Henriksen, Limno Consult
Fishing Zealand-guiderne
Adskillige fiskeklubber og foreninger

Middag
Efter konferencens ordinære program er slut, kan deltagere, der er interesserede i at networke og videreudvikle fælles projekter, samt at møde CATCH-partnerne, melde sig til middagen. Under middagen er der mulighed for at stifte nye bekendtskaber og drøfte potentielle samarbejdsmuligheder. Denne del af konferencen er med brugerbetaling (Se priserne nedenfor). Middagen bestilles sammen med tilmeldingen til konferencen.

Tilmelding
Deltagelse på konferencen er gratis, men vær opmærksom på, at der kun er plads til 120 tilmeldte. Tilmelding foregår på lystfiskerbookingportalen www.fishtrip.dk (Husk at skrive i tilmeldingen, hvem du repræsenterer).
Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I tilfælde af overbooking forbeholder Fishing Zealand sig retten til at udvælge deltagere for at få en repræsentativ bred dækning fra både politikere, lystfiskere, institutioner, virksomheder osv.

Overnatning
Der er mulighed for overnatning på Sonnerupgaard Gods (se priserne nedenfor).

Priser:

Deltagelse i konferencen: Gratis
Middag på Herthdalen kr. 300 kr. pr. person ekskl. drikkevarer.
Enkeltværelse på Sonnerupgaard kr. 825,00. Prisen er inkl. morgenmad.
Dobbeltværelse på Sonnerupgaard kr. 1.250,00. Prisen er inkl. morgenmad.

eu-logo