Kategorier

Bloggere

Kickstart af Sjællandsk Grusbande

DSC_4790
Rune Hylby var vært for Grusbande-mødet, som tiltrak en masse foreninger og ildsjæle.

Vi har igennem nogen tid haft et stort ønske om at starte en sjællandsk grusbande op i stil med den, der gør et fremragende stykke arbejde på Fyn. Det var derfor naturligt for os, at kigge på mulighederne i Fishing Zealand, hvor vi har et stort netværk i forvejen, og hvor der allerede er en masse meget engagerede folk tilknyttet.

Det var vigtigt for os, at vi ikke lukkede os sammen i initiativet, men tværtimod åbnede op for mulighederne for et stort fællesskab. Derfor havde jeg inviteret alle foreninger på Sjælland og øerne. Selve mødet kaldte vi, ”Kickstart af den sjællandske grusbande”.

DSC_4800
Der var mange konkrete indspil i forhold til praktisk vandløbspleje- og restaurering på Grusbande-mødet.

Mødet blev afholdt i tirsdags på Roskilde Rådhus, idet vi havde været så heldige, at også Roskilde Kommune, der jo er én af Fishing Zealand-kommunerne, syntes om idéen, og lagde lokaler til.

På deltagerlisten var foreninger fra hele Sjælland, foruden en række ”ildsjæle”, der naturligt også var blevet inviteret. Desuden havde vi inviteret et par repræsentanter fra UV-jægerne, da de har et ønske om at være med til at hjælpe de sjællandske ørredbestande, da de jo også høster af den frugt, de frivillige sportsfiskere har sået i årevis gennem det store engagement rundt omkring på Sjælland.

Det er hele fundamentet for den frivillige indsats og i øvrigt også i Fishing Zealand, at vi kan samarbejde på tværs af interesser og indhold, da vi har det samme mål, nemlig at sikre de bæredygtige løsninger. Derfor var jeg fantastisk stolt over, at der mødte mere end tredive engagerede mennesker op til mødet, og det var tydeligt, at der rundt omkring i salen brændte en ild for miljøet, og for det at gøre noget!!!!

Vi havde arrangeret mødet i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund, men det fundamentale aspekt, – at alle kunne være med – gav en bred vifte af sjællandske vandplejefolk, både fra foreninger, der er tilknyttet Forbundet og de, der ikke er. Pointen er jo, at vandplejearbejdet er en fælles opgave og en fælles interesse. Netop samarbejdet med Danmarks Sportsfiskerforbund gjorde, at vi kunne præsentere en flot række af oplægsholdere, der forstod at inspirere os til at arbejde videre med Grusbanden. Jan Nielsen fra DTU Aqua i Silkeborg gav indledningsvis en fin præsentation af det store arbejde, der hører hjemme under Fiskeplejen, og hjemmesiden www.fiskepleje.dk, blev præsenteret, idet der er en masse hjælp at hente for de frivillige på denne side. Det er jo blandt andet under Fiskeplejen, at foreninger kan søge penge til gydegrus via Fisketegnsmidlerne.

DSC_4794
Lars Henriksen fra Vandpleje Fyn delte ud af sine mangeårige erfaringer med vandpleje-arbejdet på Fyn.

Dernæst præsenterede Lars Henriksen fra Vandpleje Fyn, hvordan man havde grebet tingene an i oprettelsen af den fynske grusbande, der i mange år har haft succes med restaureringsprojekter på Fyn. Lars er en driftig fornøjelig ung mand, og det var helt tydeligt, at han havde haft fingrene i mange sten, og meget grus…..!

Torben Tinggård fra Vestjylland var også på banen med en masse viden om, hvordan de har grebet vandløbspleje an i Skjernåen og i Storåen, hvor Torben er tovholder på 5-10 projekter om året. Torben lagde stor vægt på, at det er vigtigt, at det er hyggeligt at hjælpe. Derfor har han for eksempel flere folk rundt omkring, der kan være med til at give en hånd med, – også når vinden suser og regnen hagler ned! Og det gør det jo engang imellem, – også i Vestjylland.

Afslutningsvis fortalte Gordon Henriksen fra Fishing Zealand om de mange tiltag, der er igangsat i FZ. Både, hvad angår events, struktur og organisation, mediemæssigt og alle de andre ben, Fishing Zealand står fast på.

Den sidste del af ”Kickstart af den sjællandske Grusbande”, tog jeg mig af, idet jeg fremlagde mine tanker omkring indholdet og strukturen i Grusbanden. I den forbindelse var det vigtigt for mig at præcisere, hvilke rammer Grusbanden arbejder under.

I korte træk handler det om, at:

 

  • Vi starter en grusbande på hele Sjælland.
  • Grusbanden vil bestå af alle, der synes, det er rart at smide grus i vandløbene.
  • Grusbanden er et samarbejde, først og fremmest udsprunget af SØS-tanker.
  • Grusbanden er ment som et netværk af frivillige, der kan trække på hinanden.
  • Grusbanden kan “hyres” af alle foreninger og andre vandplejefolk på Sjælland, uanset om foreningen er med i DSF eller ikke med i DSF.
  • Grusbanden kan “hyres” til alle projekter, uanset om projektet ligger i en FZ-kommune eller i en anden kommune, der ikke er med i FZ.
  • Grusbanden er et initiativ fra FZ, DSF, SØS, mm, men vi “kører” det gennem FZ, netop fordi, det kan være med til at gøre det mere attraktivt for ikke FZ-kommuner at være med i FZ, da grusbanden sikrer en stor PR-værdi, at tingene sker, og at det er frivillige, der arbejder sammen om at gøre vandløbene på Sjælland bedre.

 

Det var derfor vigtigt at fortælle, at alle kan være med, og at vi nu går i gang med at forme indholdet i Grusbanden, udfra de indspark, der blev givet under mødet. Det var blandt andet et udtalt ønske, at der blev skabt en platform for ikke blot projekter med grus, men også alt det andet vandplejearbejde, der foregår blandt de frivillige rundt omkring på Sjælland. Eksempelvis blev der ytret ønske om, at flere kunne deltage aktivt i det store arbejde, der hvert år skal gøres for at opfiske moderfisk.

Jeg vil gerne have lov til at takke for det fine fremmøde, takke oplægsholderne, foruden Jens Stærdahl fra Roskilde Kommune og Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund for en fantastisk engageret ”Kickstart af den sjællandske Grusbande”.

– Rune Hylby