Kategorier

Bloggere

Hvad med havmiljøet?

Gode miljø forhold er ikke kun afgørende i de ferske vande men også på kysterne og i havet. ’Lille hav hvad nu?’ er en habilt filmet og produceret film, der skitserer de udfordringer, der i de seneste år er opstået i vores kystnære havområder. Eksperterne, der deltager i filmen, er alle ret enige om, at det forhøjede indhold af nærringsstoffer i det kystnære havmiljø, er et af de væsentligste problemer og én af de største grunde til, at vores kystnære havmiljø i dag ikke har nær så høj en biodiversitet som tidligere.

Igennem filmen arbejdes der på at finde nogle virkemidler til afhjælpning af de problemer, som store mængder af næringsstoffer giver. Man ser eksempelvis på genetablering af tidligere opfiskede stenrev, men der konkluderes samtidig, at stenrev ikke alene kan løse den komplekse forestående opgave.

Der er generelt meget fokus på stenrev  i filmen, og den positive effekt som genopretningen af tidligere opfiskede stenrev har. Genoprettede stenrev bidrager til at biodiversiteten af både planter og dyr stiger i området, sammenlignet med tiden før stenrevet blev udlagt. Langt størstedelen af filmens meget fascinerende undervandsbilleder er filmet på nogle af de stenrev vi stadig har, eller som i de senere år er blevet genoprettet i de kystnære danske farvande. Undervandsoptagelser på stenrev er en fantastisk måde at formidle effekten af disse genoprettede stenrev. Billederne viser med al tydelighed, at koncentrationen af fisk og planter er meget høj her.

Andre svære, men meget alvorlige problemstillinger bliver også vendt i filmen. Eksempelvis er nogle af de vigtigste konsumfisk stort set forsvundet fra de kystnære områder. De påvirkninger som blandt andet sæl, skarv og (over)fiskeri medfører, bliver alle drøftet.

Alt i alt er her tale om en utroligt spændende og informativ film, som giver et interessant og fascinerende indblik i, hvad der foregår under havets slørende hinde, og jeg anbefaler dig at bruge en lille time på den.

God fornøjelse

-Mads