Kategorier

Bloggere

15.000 pighvarrer udsat ved sjællandske kyster

IMG_6213DTU Aqua og lokale fritidsfiskere har sat 15.000 små pighvarrer ud i havet ved Roskilde, Karrebæksminde og Vedbæk. Formålet er at øge bestanden af pighvarrer.

Pighvarren er en eftertragtet spisefisk, som mange lyst- og fritidsfiskere gerne vil fange For at øge bestandene udsætter den Marine Fiskepleje under DTU Aqua med mellemrum små pighvarrer i samarbejde med lokale fiskere. Den 26. august 2014 blev der således udsat 15.000 6 cm store pighvarrer tre steder på Sjælland, nemlig ved Gershøj i Roskilde Fjord, i Karrebæksminde Fjord ved Næstved og ud for Vedbæk i Nordsjælland. IMG_6218

Pighvarrerne skal vokse til en størrelse på over 30cm, før de må fanges og tages med hjem. Afhængigt af opvækstforholdene vil der gå omkring 2-4 år, før de udsatte pighvarrer har nået den størrelse.

I Karrebæksminde Fjord er der forhåbning om, at pighvarrerne med tiden også kan være med til at tynde ud i bestanden af sortmundet kutling, som findes i stort antal i netop denne fjord. Sortmundet kutling er en invasiv art, som udgør en trussel mod kystfiskeriet, fordi den spiser fiskeæg og konkurrerer om føden med arter, som er kommercielt vigtige eller har betydning for det rekreative fiskeri.

Udsætningen af pighvarrerne finansieres af indtægterne fra de fisketegn, som lyst- og fritidsfiskere skal købe for at måtte fiske. Det er NaturErhvervstyrelsen, som får pengene og fordeler dem til forskellige formål, herunder udsætning af fisk.

Flere oplysninger kan fås hos undertegnede, marin fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua, marinfiskepleje@aqua.dtu.dk, tlf. 24 65 66 48.

På DTU Aquas hjemmeside kan du læse mere om udsætning af pighvar og pighvarrens biologi.

Tv og radio om udsætningerne