Kategorier

Bloggere

Et opråb til Frederikssund Kommune

20140828_181058872_iOSMed den beliggenhed, som Frederikssund Kommune har, hvor store dele af kommunen enten støder op til Roskilde Fjord eller Isefjorden, er det som sportsfisker mit store ønske, at Frederikssund Kommune tilknytter sig Fishing Zealand. Det er min overbevisning, at det allerede gode fiskeri kunne blive endnu bedre, og derved kunne man udbrede turisme og den glæde ved fiskeri, som jeg oplever ved bl.a. at inddrage skoler, fiskeklubber mm.

Rent fiskemæssigt ligger Frederikssund Kommune lige i smørhullet med mange af de rigtig gode kystpladser til havørredfiskeri. Havørreden er som bekendt én af de mest eftertragtede sportsfisk både i Danmark og udlandet, og netop kystfiskeriet er noget enestående for Danmark. Det har man allerede i mange år gjort noget ved på Fyn i projektet Havørred Fyn, som er en del af inspirationen til Fishing Zealand, og som fortsætte med at være stor til gavn for både miljø, erhverv, fiskeri og turisme. Se mere her. http://www.seatrout.dk/

I øjeblikket er 4 kommuner med i Fishing Zealand, og Roskilde – og Odsherred Kommune er iblandt disse. Så hvis Frederikssund Kommune også sluttede sig til projektet, ville store dele af Roskilde Fjord og Isefjorden være dækket ind til gavn for miljø, erhverv, bæredygtig lystfiskeriturisme og sportsfiskere. Desuden ville Frederikssund kommune blive eksponeret ved de events og tiltag, som Fishing Zealand laver. Samtidig ville man, som jeg ved man gør i Roskilde Kommune, kunne inddrage frivilligt arbejde og skolerne.

20140818_182337917_iOSJeg er til dagligt lærer, og helt i tråd med Skolereformen ville jeg ønske, at mine elever kunne være med til at udlægge gydegrus og sten i de lokale åer eller være med til elektrofiskeri, sætte fisk ud mm. sammen med lokale foreninger/Kommunen, hvilket jeg ved foregår i Roskilde Kommune. Og potentialet er der i de sjællandske åer, hvilket man kan læse om her. http://fishingzealand.dk/nyheder/ny-rapport-om-sjaellandske-havorreder-et-scoop-sportsfiskere-og-fishing-zealand/

Jeg så derfor gerne at flere politikere støttede op om Frederikssund Kommunes tilslutning til Fishing Zealand, da det efter min mening er en win – win situation!

May the fish be with you!

Keld Juul

Ny film fra FZ: God stil ved fiskevandet

Hvordan bør man opføre sig langs fiskevandene derude? Hvordan tager man bedst hensyn til hinanden, fiskebestandene og miljøet? Hvordan er det nu lige det forholder sig med fredninger, mindstemål og fisketegn? Og hvad gør man, hvis man fanger en nedfaldsfisk?

Disse og mange flere spørgsmål tager vi fat i i en ny film af undertegnede og Niels Vestergaard, der kort og godt hedder ”God lystfiskerstil”. Filmen handler om, hvordan man mest hensynsfuldt og hensigtsmæssigt opfører sig ved fiskevandene, og det er en film som ikke blot behandler alle de skrevne regler, men også de mange uskrevne regler, der gør sig gældende som lystfisker.

God lystfiskerstil, varer godt og vel fem minutter og udkommer på både dansk, engelsk og tysk. Den henvender sig til både besøgende og herboende lystfiskere, nybegyndere såvel som øvede, og den giver en masse stof til eftertanke.

Formålet med filmen, er slet og ret, at alle os lystfiskere igennem betænksom adfærd og respekt for naturen, fiskene og hinanden skal gøre fiskeriet og fiskeoplevelserne herhjemme endnu bedre.

Du kan se filmen på følgende links. Del gerne så andre kan lære om “God lystfiskerstil”

Dansk version

Tysk version

Engelsk version

En fantastisk dag i fødevareministerens selskab  

Dan Jørgensen får en god snak efter konferencen med folkene fra Vandpleje Fyn.
Dan Jørgensen fik en god snak efter konferencen med mange af deltagerne. Her er det folkene fra Vandpleje Fyn. Fotos: Jakob Sørensen

I lørdags var over 200 mennesker samlet i Vejle til en konference om bæredygtigt lystfiskeri, som fødevareminister, Dan Jørgensen, havde taget initiativ til.  Der var repræsentanter fra mange parter: NaturErhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, DTU Aqua, Dansk Kystturisme, og frem for alt en masse lystfiskere såvel som erhvervs- og fritidsfiskere.

Man kunne måske have frygtet at der ville være en masse uenigheder og konflikter, men sådan forløb det heldigvis ikke. Selvfølgelig var der ivrige diskussioner og forskellige syn på sagerne, men i bund og grund er der relativt fælles visioner for hvordan fremtiden for bæredygtigt lystfiskeri i Danmark kan forbedres.

Og fødevareministeren var helt med på dette. Konferencen var indkaldt på hans initiativ, og som han selv fortalte fra talerstolen, var formålet at indsamle inspiration og information, så han havde bedst mulighed for at handle – og for at handle hurtigt. Og det skal han have stor ros for.

Fishing Zealand lægger stor vægt på bredt samarbejde - og det vagte genhør i salen.
Fishing Zealand lægger stor vægt på bæredygtighed og bredt samarbejde – og det gav genklang i salen.

Jeg gav selv en præsentation om Fishing Zealand og om den måde vi arbejder på, eller endnu vigtigere: Den måde vi samarbejder på. Her fik jeg også mulighed for at fortælle om problematikkerne vedrørende brakvandsgedderne i Sydsjælland.

Fødevareministeren var ekstremt lydhør og nævnte selv flere gange bekendtgørelsen i Odense Fjord, hvor restriktioner på garnfiskeriet er blevet aftalt i samarbejde med fritidsfiskerne og lystfiskerne, til stor glæde for lokale lystfiskere såvel som tilrejsende lystfiskere og lokalsamfundet. Nu vil ministeren kigge på om en lignende løsning kan være det rigtige for bl.a. brakvandsgedderne og havørrederne flere steder i Danmark. – Og det er jeg personligt overbevist om, at det er.

Fødevareministeren er udmærket klar over den store socioøkonomiske værdi der er for hele Danmark i lystfiskeri, hvilket han bl.a. fortæller i de to klip fra TV2 Syd her. Men han fortalte også at han godt er klar over at vi ikke fisker for at bidrage til lokaløkonomien, men  fordi vi vil ud og nyde naturen. Og at vi skal holde fokus på naturpleje og miljø når vi taler udvikling af lystfiskeri i Danmark.

Der var også meget lærerige oplæg fra bl.a. Jon Fuglsang, Professionshøjskolen Metropol med forslag til hvordan folkeskole, lystfiskeri og madlavning kan kombineres. – Det gav i øvrigt inspiration til en masse ambitiøse ideer, som jeg håber på at føre ud i livet en dag…

Anders Koed fra DTU Aqua fortalte om hvordan biologisk data danner grundlag for beslutninger, og kunne bl.a. vise en graf fra Esrum Sø, der tydelig viste hvor meget mere lystfiskere fanger, når der ikke er erhvervsfiskeri på søen.

Formand Verner Hansen, fremægger Danmarks Sportfiskerforbunds visioner
Formand Verner Hansen, fremægger Danmarks Sportfiskerforbunds visioner – bl.a. med øget fokus på brakvandet.

Dette spillede glimrende sammen med Sportsfiskerforbundets visioner som Verner W. Hansen præsenterede på scenen. De inkluderer bl.a. et total stop for erhvervsfiskeri i søerne samt et omsætningsforbud på vores vigtigste rekreative arter. Du kan læse mere om DSF’s visioner her.

Alt i alt en fantastisk dag hvor rigtig mange emner blev berørt og et tydeligt tegn på, at vi går vi en meget spændende fremtid i møde. Og hvis ministerens intentioner er oprigtige, og han virkelig har tænkt at handle hurtigt ligesom han gav udtryk for, ja så er der meget godt i vente for bæredygtigt lystfiskeri!

Jeg benyttede selvfølgelig også lejligheden til at invitere fødevareministeren på en lille fisketur – ikke mindst for at have tid til at snakke nærmere om mulighederne for at udvikle lystfiskeriet i Danmark. – Og det ville han meget gerne.  Så det ser jeg  meget frem til, og I kommer helt sikkert til at høre mere om det, når det sker!

PS: Hvis du ikke selv havde mulighed for at deltage i konferencen, men stadig vil give dit input til ministeren, så send en mail på rekreativtfiskeri@naturerhverv.dk . De vil meget gerne høre fra os.

– Gordon

15.000 pighvarrer udsat ved sjællandske kyster

IMG_6213DTU Aqua og lokale fritidsfiskere har sat 15.000 små pighvarrer ud i havet ved Roskilde, Karrebæksminde og Vedbæk. Formålet er at øge bestanden af pighvarrer.

Pighvarren er en eftertragtet spisefisk, som mange lyst- og fritidsfiskere gerne vil fange For at øge bestandene udsætter den Marine Fiskepleje under DTU Aqua med mellemrum små pighvarrer i samarbejde med lokale fiskere. Den 26. august 2014 blev der således udsat 15.000 6 cm store pighvarrer tre steder på Sjælland, nemlig ved Gershøj i Roskilde Fjord, i Karrebæksminde Fjord ved Næstved og ud for Vedbæk i Nordsjælland. IMG_6218

Pighvarrerne skal vokse til en størrelse på over 30cm, før de må fanges og tages med hjem. Afhængigt af opvækstforholdene vil der gå omkring 2-4 år, før de udsatte pighvarrer har nået den størrelse.

I Karrebæksminde Fjord er der forhåbning om, at pighvarrerne med tiden også kan være med til at tynde ud i bestanden af sortmundet kutling, som findes i stort antal i netop denne fjord. Sortmundet kutling er en invasiv art, som udgør en trussel mod kystfiskeriet, fordi den spiser fiskeæg og konkurrerer om føden med arter, som er kommercielt vigtige eller har betydning for det rekreative fiskeri.

Udsætningen af pighvarrerne finansieres af indtægterne fra de fisketegn, som lyst- og fritidsfiskere skal købe for at måtte fiske. Det er NaturErhvervstyrelsen, som får pengene og fordeler dem til forskellige formål, herunder udsætning af fisk.

Flere oplysninger kan fås hos undertegnede, marin fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen, DTU Aqua, marinfiskepleje@aqua.dtu.dk, tlf. 24 65 66 48.

På DTU Aquas hjemmeside kan du læse mere om udsætning af pighvar og pighvarrens biologi.

Tv og radio om udsætningerne

 

FZ fiskeguider glæder sig til Makrel Festival 2015

drenge med makrelI år tilbød VisitOdsherred, Feel like og Fishing Zealand gratis fiskeguide til Makrel Festival ombord på udvalgte ture med turbådene. Det har vi allerede nu besluttet, at vi gør igen næste år, således at mange flere nybegyndere får mulighed for at komme på fisketur og prøve kræfter med den smukke og stærke makrel.

Det ligger Fishing Zealand meget på sinde at være med til at skabe rammer, der gør det muligt at udbrede fiskeglæde hos børn og unge og derigennem skabe nye lystfiskere. Makrel Festivalen har vist sig at være en af de rammer, der med succes skaber stor fornøjelse for både garvede lystfiskere og for nye, spirende lystfiskere. Der var en fantastik hyggelig stemning på Odden Havn her i weekenden. Stemninger som den ønsker vi, at flere unge lystfiskere skal have mulighed for at opleve fremadrettet.

Den kuttertur, jeg var med på, var en super hyggelig tur med M/S Emma. Der var meget vind og det indskrænkede vores fiskeområde en del og der skulle arbejdes hårdt for at fange makrel, men det lykkedes. Der blev fanget makrel op til cirka 800 gram og derudover hele ni andre arter: torsk, sild, tobis, ulk, fjæsing, knurhane, sej, skrubbe, ising og savgylt.

I mit virke som fiskeguide ønsker jeg gennem fiskeoplevelser at skabe kendskab og glæde for fiskeri og derigennem nye lystfiskere, der fremadrettet kan være med til at værne om den natur, der er udgangspunktet for vores fælles passion – lystfiskeri! Derfor ses vi til Makrel Festival igen næste år!

– Claus Eklundh Christensen

Læs mere om hvordan det gik til Makrel Festival her.