Kategorier

Bloggere

Regstrup Å spulet godt igennem

Det sandfyldte gydegrus på gydebankerne i Regstrup Å blev først løsnet med stengreb.

Jeg holder nu meget af september. Nogle dage med -næsten- nattefrost, mens andre dage vågner med høj klar sol og sommerlige temperaturer.

Sådan var det i søndags, da Tuse Å’s Ørredsammenslutning og Den sjællandske Grusbande skulle tage kærligt hånd om en gydestrækning af Regstrup Å i Tuse Å-systemet.

Da vi mødtes klokken 10.10, havde temperaturen sneget sig op på 16-17 graders varme, og vi fik hurtigt smidt både jakker og hue. Jeg skulle nok have beholdt min usårlighedshue på, -for imens jeg pakkede spulepumpe, stengrebe, generator og andre remedier i bilen, fik jeg bagklappen fra min Mazda 6 i hovedet med en ordentlig flænge på min skaldede isse til følge. Den er tung, -bagklappen og det er bestemt en gentagelse af mange gange før!

Ikke desto mindre mødtes vi ved rensningsanlægget i Regstrup for at ventilere gydebankerne opstrøms for den lille betonbro, der altid er et besøg værd. Under den vokser de smukkeste små duske af vandranunkel og -stjerne. Opstrøms ligger en knapt 100 meter lang gydestrækning, hvor høller og stryg skiftesvis supplerer hinanden og burde give en fantastisk stor produktion af ørreder. Det er desværre ikke tilfældet.

Skjulesten mangler i høj grad, og ligeså har gydebankerne ikke samme gennemstrømmelighed som tidligere. Det skulle vi gøre noget ved. Stengrebe, og spulepumpe skulle bruges til at ventilere gydebankerne således, at sand og slam blev skyllet væk og det rene gydegrus lå tilbage.

Vi fik derfor igangsat maskineriet, og imens nogle spulede med pumpen, løsnede andre det sammenkittede gydegrus, så arbejdet med spulepumpen blev lettere. Det gik også ualmindelig godt, og i takt med, at vi kom dybere og dybere i gydebanken, blev der frigivet mere og mere sand. -Og der var meget sand.

Min umiddelbare vurdering var, at der i bankerne var sammenkittet sand fra få centimeter og ned. Ikke underligt, at sand i gydebankerne og manglende skjul, har decimeret bestanden af ørreder på denne strækning i de senere år.

Du kan se, hvordan selve spulepumpen bliver brugt her:

TØS’er og bandemedlemmer gik til den, og efter få timer, havde vi spulet to store gydebanker rene for sand, vi havde gennemgravet andre med stengrebe og desuden havde vi taget toppen af to gydebanker, der havde bunket sig voldsomt op og gav lodsejeren problemer med at aflede vandet fra marken. 10 cm skulle udjævnes, og derfor blev hele projektet sagsbehandlet af Holbæk Kommune.

Du kan se resultatet af ventileringen efter vores kærlige behandling Her:

Spulepumpen i brug i Regstrup Å. Jo dybere, der bliver spulet i banken, jo bedre. Sandet lægger sig i alle porerne i stenene. Denne gydebanke skulle ventileres, spules flere gange før resultatet var til at acceptere.

Undervejs dukkede Ulrik op, som jeg kender godt fra utallige møder i Holbæk Kommune. Ulrik er fra Holbæk Ålaug, og vi har haft mange fine samtaler om vores forskellige syn på vandløbenes ærinder.

Jeg har dyb respekt for Ulrik, og som vi stod dér ved Regstrup Å og kiggede på gydebanken, der kunne have leveret sand til en hel sandkasse i den lokale børnehave, kunne vi hurtigt blive enige om, at et, to, tre sandfang mere i Regstrup Å, ville gøre underværker. Indtil da, må vi tage andre midler i brug, -ventilering af bankerne med spulepumpen, eksempelvis.

Det hjælper at ventilere, det hersker der ingen tvivl om!

Da vi efter et par timer, havde spulet, -og spulet igen, lå det fineste gydegrus tilbage, rent og pænt og næsten fri for sand. Den sidste rest af små partikler må havørrederne selv klare, og i virkeligheden er ørrederne også bedre til det, end vi er. Det kræver blot, der er rigeligt af dem, -altså havørreder.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Den færdige, -læs ventilerede gydebanke så indbydende ud. Men trods en seriøs spuling, var der nu stadig sand i banken. Den sidste rest, må ørrederne selv klare, når de til vinter gyder her.