Kategorier

Bloggere

Forskere og lystfiskere skal samarbejde om tunens tilbagevenden til danske farvande

Fangsten af store tun har tidligere spillet en stor rolle i Odden Havn og flere andre steder i Danmark. Nu skal et nyt forskningsprojekt med hjælpe fra lystfiskere være med til at indsamle ny viden om tunens tilbagevenden.
Fangsten af store tun har tidligere spillet en stor rolle i Odden Havn og flere andre steder i Danmark. Nu skal et nyt forskningsprojekt med hjælpe fra lystfiskere være med til at indsamle ny viden om tunens tilbagevenden.

Tunen er muligvis i færd med at vende tilbage til danske farvande og nu skal lystfiskere og forskere samarbejde om at fange, mærke og genudsætte en række fisk for at indsamle værdifuld viden og data.

Efteråret er det tidspunkt, hvor der de seneste år er observeret tun i større antal, og til efteråret i år vil DTU Aqua og en række endnu ikke udvalgte erfarne lystfiskere forsøge at fange tunen, hvorefter forskere påsætter mærkerne og genudsætter fisken. Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i danske farvande, men projektet har fået en særlig dispensation.

Forskere og lystfiskere med Big Game erfaring skal arbejde sammen om at fange og mærke tunen med avancerede mærker, som opsamler data. Disse data kan forskerne bruge til at undersøge, hvor fisken har været og afsløre foretrukne områder til fødesøgning, og hvor lang tid de opholder sig i områderne.

Det nye projekt, er ledet af DTU Aqua med partnere fra Sverige (Sveriges lantbruksuniversitet), Holland (WWF) og Spanien (The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, ICCAT), undersøge, hvorfor tunen er tilbage i de danske farvande og hvilke tiltag, der kan tages for at udvikle og sikre bestanden.

Lystfiskerne skal bl.a. hjælpe forskerne med at fange og mærke tunen med elektroniske sendere som denne og efterfølgende genudsætte fiskene. Mærkerne giver besked til en satellit om fiskens færden og om det omgivende miljø, såsom dybde, temperatur og lys.
Lystfiskerne skal bl.a. hjælpe forskerne med at fange og mærke tunen med elektroniske sendere som denne og efterfølgende genudsætte fiskene. Mærkerne giver besked til en satellit om fiskens færden og om det omgivende miljø, såsom dybde, temperatur og lys.

Der vil også blive taget biologiske vævsprøver af fiskene, som bl.a. kan bruges til at undersøge fiskens kondition, og hvilke af de to atlantiske bestande af tunfisk, de tilhører. Den blåfinnede tun i Atlanten har nemlig to gydeområder i henholdsvis Den Mexicanske Golf og Middelhavet, og begge grupper kan krydse Atlanterhavet. Information om bestandstilhørsforhold er vigtig, fordi de to bestande bliver forvaltet forskelligt.

De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to bestande af tun opholder sig sammen. Forskerne håber på, at forsøgsresultaterne kan bidrage til bedre at kunne forstå bestandsdynamikker og dermed bedre kunne rådgive i forhold til en bæredygtig forvaltning fremover, så tunen bliver ved med at være en del af den danske fiskefauna og fremover også en meget værdifuld fiskeressource.

Fishing Zealand har i forvejen et glimrende samarbejde med DTU Aqua om fx, ørredkortet, fiskepleje, vandløbsrestaurering, mærkning af brakvandgedder og meget mere og vi glæder os meget over at lystfiskerne kan hjælpe forskerne med at indsamle data og viden om tunen som måske er den mest spektakulære fisk i dansk farvand.

Vi håber denne viden kan være med til at sikre at nye tiltag kan komme på tale der yderlige kan forstærke tunens tilbagevenden og hvis et bæredygtigt lystfisker en dag kan blive en mulighed, vil vi også hilse dette velkomment. Odsherred og Helsingør Kommune er begge medlem af Fishing Zealand og begge kommuner har historisk set, været vigtige områder for tunfiskeriet. Det er også muligt at samarbejdet med forskerne primært kommer til at foregå netop disse steder, men det vides ikke endnu.

På Odden havn findes et lille museum, der viser tuneventyret på Odden. Lyst- og sportsfiskere fra ind- og udland, ofte med egen yacht eller indlejet båd, valfartede til Odden for at deltage i det veritable tun-eventyr, som i perioden fra 1920 til 1960 var et helt unikt kapitel i ikke bare havnens og Odsherreds, men fiskeriets historie i det hele taget. Tunfiskeriet foregik med båd ud for Odden havn til Sjællands Rev, Schultz’ Grund og Briseis Flak og op til Hesselø i Kattegat og startede egentlig med, at bundgarnsfiskerne fik den store tun i nettet. Senere vandrede tunen over mod svenskekysten ved Kullen og ned i Øresund, hvor tuneventyret fortsatte. Udstillingen fortæller om tunen og tunfiskeriet både lokalt og i et nordatlantisk og kulturhistorisk perspektiv.
På Odden havn findes et lille museum, der viser tuneventyret på Odden. Lyst- og sportsfiskere fra ind- og udland, ofte med egen yacht eller indlejet båd, valfartede til Odden for at deltage i det veritable tun-eventyr, som i perioden fra 1920 til 1960 var et helt unikt kapitel i ikke bare havnens og Odsherreds, men fiskeriets historie i det hele taget. Tunfiskeriet foregik med båd ud for Odden havn til Sjællands Rev, Schultz’ Grund og Briseis Flak og op til Hesselø i Kattegat og startede egentlig med, at bundgarnsfiskerne fik den store tun i nettet. Senere vandrede tunen over mod svenskekysten ved Kullen og ned i Øresund, hvor tuneventyret fortsatte. Udstillingen fortæller om tunen og tunfiskeriet både lokalt og i et nordatlantisk og kulturhistorisk perspektiv.

Odsherred Kommunes borgmester Thomas Adelskov ser frem til DTUs undersøgelser. – Odden har som bekendt haft et helt tun-eventyr i perioden fra 1920 til 1960, og det vil være meget interessant at få belyst tunfiskens forhold i de danske farvande i dag for at kunne bevare og udvide bestanden. Og hvem ved, om tunfiskeriet igen en dag vil kunne opstå i danske farvande, siger borgmesteren.

Benedikte Kiær (K) er borgmester i Helsingør er også positiv. – Hvis tunene er på vej tilbage, og hvis man kan sikre et målrettet lystfiskeri på et bæredygtigt grundlag, er det en god nyhed. Et sådan fiskeri ville have stor betydning for Helsingør som en lystfiskerdestination og for de mange virksomheder, der er involveret i lystfiskeri og turisme, har Benedikte Kiær udtalt til Børsen Pleasure sidste år da nyheden om tunens tilbagevenden fik stor opmærksomhed fra medierne.

Danmarks Sportsfiskerforbund er begejstret for undersøgelsen og formand Verner W. Hansen udtaler: Vi er meget glade for, at dette meget spændende projekt nu er blevet muligt. Tunfiskene er jo de senere år blevet observeret af rigtig mange lystfiskere flere steder i de indre danske farvande, og det tolker vi som om, at den blåfinnede tun er i fremgang. Men der mangler helt basal viden om den fantastiske fisks liv og herunder viden om, hvor de mange tunfisk opholder sig i løbet af året. Vi bakker derfor op om projektet og vil gøre alt for, at det bliver en succes.

Fra Fishing Zealands side vil vi dog gerne understrege, at der i første omgang kun er tale om assistance til forskerne og at lystfiskeri efter tun i Danmark, uden denne særlige dispensation ikke er tilladt. Flere danskere drømmer dog om at lystfiskeri efter de store tun en dag kan blive muligt og det nye projekt ledet af DTU Aqua er med til at puste liv i denne drøm. Sidste år var der stor opmærksomhed i medierne om tunens tilbagevendenbl.a. fra DR og TV-avisen bragte bl.a et indslag fra Odden Havn.

Undersøgelsen vil foregå i Skagerrak-Kattegat eller Øresund, afhængig af hvor tunen befinder sig i den periode, hvor undersøgelsen foregår. Tilbage i 1920-1960’erne var tunen tilstede i relativt store mængder i sensommeren/efteråret i disse farvande og gav bl.a. mulighed for et særdeles eftertragtet sportsfiskeri i Øresund.

Den endelige plan vil blive udfærdiget i løbet af de næste par måneder. – Så vi har travlt, men vi skal nok nå det med den hjælp, vi får fra alle interesserede parter, herunder sportsfiskere som er en uundværlig del af projektet, siger Brian MacKenzie, professor ved DTU Aqua og koordinator for projektet.

Forskerne opfordrer folk til at fortælle om eventuelle observationer af blåfinnet tun i danske farvande, da denne type oplysninger er vigtige for yderligere at dokumentere og beskrive tunenes opholdssteder i regionen. Hvis du observerer tun, kontakt da venligst DTU Aqua gerne med foto og/eller videoer af tunen, oplysninger om tid og sted for observationen, antal tun og deres omtrentlige størrelse, samt om du har set mulige byttedyr, fx sild, makrel eller hornfisk springe op af vandet i flugtforsøg.

For at kunne komme i betragtning som hjælpefisker skal man kunne dokumentere erfaring med biggamefiskeri og fangst af store tun. Præcist hvilke krav, der stilles til erfaringsniveau, grej og både, meddeles på DTU Aquas hjemmeside samt lystfiskerhjemmesiderne snarest muligt. Har du lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, er du velkommen til at kontakte Brian MacKenzie, brm@aqua.dtu.dk.