Kategorier

Bloggere

Hjælp DTU Aqua og geddebestandene

IMG_3142-1

 

Vil du hjælpe med at skaffe mere viden om vores brakvandsgedder? Så er DTU Aqua gået i gang med at få mærket brakvandsgedder i Stege Nor og Jungshoved Nor! Projektet foregår i tæt samarbejde med Fishing Zealand og i sidste uge stævnede vi ud sammen med lokale Mærkefiskere og fik fanget og mærket de første gedder.

DSC_0009-1
Her bliver deltagerne oplært i hvordan gedderne skal måles og vejes, inden de mærkes med et såkaldt Floytag. Herefter foregår det i bådene under selve fiskeriet. 

Mærkningsprojektet er sat i gang, for at vi kan få noget mere viden om disse spændende fisk, som der har været stor fokus på de senere år. Den viden, vi får nu, vil sætte os i stand til at rådgive meget mere præcist om, hvordan vi skal passe på brakvandsgedderne, til glæde for alle der holder af det spændende fiskeri efter gedderne.

Mandag 7. marts drog vi fire mand fra DTU Aqua i Silkeborg af sted til Stege Havn for at mødes med en flok dedikerede lystfiskere. ”Mærkefiskerne” som de kaldes, har indvilliget i at være med til at mærke gedder for os fremover, hver gang de er ude og fiske: det betyder vi kan få mærket mange flere fisk, end vi selv har mulighed for, så vi er rigtig glade for at de vil hjælpe os, og superfedt at mærke den store interesse og entusiasme for at være med i projektet!

I løbet af et par dage fik vi oplært Mærkefiskerne i at mærke og registrere fiskene i Fangstjournalen* og sammen fik vi fanget og mærket de første grupper af fisk i Stege Nor og Jungshoved Nor. Vi er rigtig  glade for samarbejdet med Fishing Zealand, der går fint hånd i hånd med at FZ  har stort fokus på brakvandsgedderne.  Pt arbejder FZ via en “Projektgruppe for brakvandet” (hvor DTU Aqua også deltager), der bl.a. arbejder på at etablere de såkaldte “Geddefabrikker” i Næstved, Guldborgsund og Vordingborg Kommune.

 

IMG_3116-1
En floytag er et lille gult plastikmærke med et unikt nummer, så man kan genkende gedden. Mærket sidder ind i ryggen lige under rygfinnen, så det er nemt at se, når du fanger en mærket gedde.

Bliv Fokusfisker!

Men det er jo ikke nok at få mærket en masse gedder. For at projektet bliver en succes, så er vi helt afhængige af, at alle jer, der fisker i områderne, vil hjælpe os ved at indrapportere de gedder I fanger – både med og uden mærker!! Det bliver vildt spændende at se, hvor mange genfangster vi får, så vi kan få viden om tætheden og udviklingen i bestanden, hvor hurtigt fiskene vokser og ikke mindst, hvor fiskene vandrer hen.

Vi har brug for hjælp fra dig, der fisker brakvandsgedder især i Stege Nor og Jungshoved Nor, men også i andre områder omkring Sydsjælland og Møn. For at have kontakt til jer, der fisker jævnligt i området, har vi valgt, at man kan melde sig som Fokusfisker, hvilket betyder at man deltager i projektet og registrerer sine fangster. Vi vil gerne have dig til at fiske jævnligt i områderne Stege Nor og Jungshoved Nor, i hvert fald en gang om måneden – men selvfølgelig meget gerne oftere, faktisk ligeså tit du er ude og fiske gedder! Til gengæld vil du som Fokusfisker få jævnlig information og updates på, hvordan det går med projektet. Fokusfiskere skal indrapportere sine fangster i den helt nye Fangstjournal, som vi har udviklet.

Vi håber der er rigtig mange, der vil melde sig, og heldigvis har vi allerede fået masse af positive tilbagemeldinger fra mange af jer. Det er utroligt dejligt, at der er så stor en interesse og entusiasme for at være med i projektet!

Du kan tilmelde dig som Fokusfisker her: www.fiskepleje.dk/brakvandsgedder

 

Brug Fangstjournalen

Som Fokusfisker – og i det hele taget – hvis du er på fisketur efter brakvandsgedder, skal du indrapportere det via Fangstjournalen.

fangstjournal(1)Som min gode kollega Christian Skov har blogget om her på siden for nyligt, så er Fangstjournalen et smart redskab med masser af muligheder for lystfiskeren, både til at holde styr på sine egne fisketure, vise fangster frem, se statistik og meget mere. Fangstjournalen er udgivet af DTU Aqua og du kan finde den både som app (App Store og Google Play) og som computerversion (www.fangstjournalen.dtu.dk). Det er nemt at bruge fangstjournalen og Fangstjournalen er for alle.

Når du fanger en brakvandsgedde indrapporteres den, både hvis den er med eller uden mærke. Hvis den er mærket, skrives mærkenummeret ind i feltet ”Noter”. App’en vil snart blive opdateret med en speciel rubrik til evt. mærkenummer. Vi vil også gerne have geddens længde og vægt, hvis det er muligt.

Bemærk at dine fangster i Fangstjournalen sagtens kan gøres ”hemmelige”, så du ikke behøver afsløre dine ”hot-spots” Det vil sige, at kun DTU Aqua vil kunne se, hvor og hvor mange fisk, du har fanget, og data vil kun blive brugt som overordnede baggrundsdata til at beskrive udviklingen i geddebestanden.

Når vi får mærket rigtig mange gedder og får mange indrapporterede fangster af både mærkede og umærkede gedder kan vi sige noget om tætheden og udviklingen i bestanden, hvilket vil være vigtig viden i forhold til at vurdere effekten af den nuværende beskyttelse af gedderne i disse områder. Fangsterne af de mærkede gedder vil desuden give os en masse spændende viden om geddernes vandringer og fx vækst.

Det bliver spændende!! Vi håber på stor opbakning fra jer alle – og vi vil vende tilbage når der er nyt!

Lene Jacobsen, DTU Aqua