Kategorier

Bloggere

Genudsætning med visioner

DTU Aqua, der rådgiver om forvaltning af vores fiskebestande – har netop offentliggjort nye anbefalinger til et mere skånsomt lystfiskeri på http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk. Når man læser dem, er det åbenlyst, at en stor del af de mest udbredte catch & release metoder til fiskeri med kunstagn kun i ringe grad lever op til anbefalingerne.

To af de metoder, der falder mest igennem er traditionelt åspin samt geddefiskeri med store kunstagn. Til alt held findes der rigeligt med alternative metoder, der lever op til anbefalingerne: På Fisk & Fri har vi nemlig siden 2008 arbejdet målrettet med at udvikle nye og mere skånsomme fiskemetoder, som fx småkrogs- og release-takler, der opfylder de nye anbefalinger betydeligt bedre end de traditionelle fiskemetoder.

Hør mere om hvorfor disse metoder er mere skånsomme i denne video:

I det nye nummer af Fisk & Fri gør DSF det klart, at ”I de tilfælde, hvor der findes mere skånsomme alternativer, bør de som udgangspunkt benyttes” – og ”Danmarks Sportsfiskerforbund og sportsfiskerne generelt – er opmærksomme på, at lystfiskeriets image er helt afgørende i forhold til at undgå fremtidige, unødvendige begrænsninger – som for eksempel forbud mod genudsætning”.

Under agnfiskedebatten i 2014 mente DSF, at et forbud mod levende agn var OK, fordi det tilføjer fisken unødig skade – med henvisning til, at der findes andre alternativer. Vi har derfor stillet DSF spørgsmålet: Bør man nu forbyde traditionelt å- og geddespin – eller er det bedre at motivere lystfiskerne til på frivillig basis at anvende de alternative og mere skånsomme metoder? – Et forbud mod de fiskeriformer, som ikke er de mest skånsomme, svarer til at forbyde benzinmotorer, fordi elbiler er mindre skadelige for miljøet.

I stedet for hovsa-løsninger skal vi tage det lange, seje træk, som går ud på at informere om og udvikle mere skånsomme fiskeriformer. Og alle – det vil sige sportsfiskere, organisationer, grejbranchen og fiskebladene – bør her tage ansvar, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i DSF.

En nuanceret debat kræver tid og plads. DSF har derfor sagt ja til at svare på spørgsmål fra Fisk & Fri om netop dette i en web-debat i uge 18-19 på www.fiskogfri.dk.

Du kan læse meget mere om de nye anbefalinger fra www.fiskepleje.dk i det nye majnummer af Fisk & Fri.

Vi ses derude – Jens Bursell