Kategorier

Bloggere

Ellebækken er nu med både sandfang, gydegrus og skjulesten.

Jens Frederiksen, Jan Hornum, og Martin Stald i færd med at rive den ene af tre gydebanker til rette således, at ørrederne i Køge Bugt har grus at gyde på. Det var hårdt arbejde i 11-12 graders varme i midten af november!

Casper Aggerholm fra Stevns Kommune og jeg, har igennem året talt sammen mange gange, og vi har mødtes både i Vandrådet for Vandoplandet, Køge Bugt (opland 2.4) og vi har mødtes langs Ellebækken, der er et lille tilløb til Tryggevælde Å.

Det var også her, ved Ellebækken, vi mødtes i torsdags, idet vi skulle lave de sidste aftaler vedrørende det projekt, vi i fællesskab skulle udføre i weekenden.

Torsdagen skulle bruges sammen med HedeDanmark, der skulle stå for udlægning af gydegrus og levering af større sten til skjul og brinksikring. Torsdagen skulle også bruges til at lave en bestandsanalyse på to stationer af vandløbet, som jeg tidligere har set ørredyngel i, og hvor lodsejerne fortæller, der hvert år er en lille bestand af ørreder, -i hvert fald først på sommeren.

Jeg havde taget elektrofiske-udstyret med, og håbede, der var blot en lille smule yngel, der havde klaret sig igennem sommerens varme og tørke. Men, desværre. På begge stationer var der næsten fisketomt, -kun enkelte hundestejler, og desværre ingen ørreder.

Hmm, -måske sommeren har været for hård for de små kræ i det lille vandløb, der ifølge lodsejerne, var næsten helt udtørret i sommer.

Det skulle vores projekt jo gerne lave om på, idet vi vil sikre en større variation i vandløbet, og dermed også sikre, at der er flere dybe partier på projektstrækningen, hvor der tillige ligger enkelte helt naturlige gydebanker, hvor ørrederne i årevis har gydt om vinteren.

Med udlægning af store sten, vil bækken grave sig ned i de strømrender, der opstår mellem stenene og sikrer dermed (forhåbentlig), at der er små pytter med vand, hvor ørrederne kan stå om sommeren.

Iben og Christa fra ”Tøsebanden” gav også en hånd med. Christa havde ovenikøbet fødselsdag og fejrede den sammen med os andre fra Grusbanden. Prisværdigt, og helt igennem et udtryk for både ”commitment” og også et klart signal om, at vi faktisk har det utrolig hyggeligt, når vi mødes.

Når vi samtidig skulle lægge ekstra gydegrus i vandløbet, så ser fremtiden lidt lysere ud for Ellebækken og for opnåelse af god økologisk tilstand.

Lodsejeren Peter var med under elektrofiskeriet og han kunne fortælle nøjagtig, hvor den sidste rest af ørreder havde klumpet sig sammen i forsommeren inden tørken ramte Danmark og ikke mindst, Ellebækken. Peter kunne også nøjagtig udpege sine dræn således, at gydebanker og skjulesten ikke kom til at ligge i vejen for trækket i drænene. Det var nu ikke det store problem, for stik imod mange andre vandløb, lå drænene et godt stykke oppe af brinken, og det var tydeligt, at Ellebækken var blevet oprenset et par gange eller mere i årenes løb.

Profilet var omkring dobbelt størrelse af, hvad det skulle være i forhold til regulativet, så vi havde sådan set masser af plads til at lægge sten og grus i vandløbet. Det var netop planen, da vi mødtes et par dage senere. I lørdags i strålende sol og 11 graders varme! Verden er af lave!

Grusbanden stillede op med 8 frivillige deltagere, foruden Casper Aggerholm og jeg. 10 deltagere i alt, da Corona-restriktionerne jo har sat sine begrænsninger på deltagerantallet. Til gengæld for kvantiteten, var der lutter kvalitet, og flere gode folk med en lang ”bande-karriere” bag sig.

Iben Buhl og Christa Sofie Jensen, der fejrede sin 28-års fødselsdag sammen med os netop i lørdags, -begge fra ”Tøsebanden”. Der var Jonas FJ og Anna Lumholdt, der endnu engang mødte op på ”kæreste-tur” for at gøre gode ting for vandløbene sammen med os. Jan Hornum fra Slangerup havde taget turen hele vejen til Stevns, og for 5-6. uge i træk knoklede løs sammen med os andre fra Grusbanden.

Jonas FJ og Anna Lumholdt, -kærester og på tur sammen. Det er da fantastisk og jeg havde den glæde at rive grus sammen med de to turtelduer. Lutter smil og glæde.

Jens Frederiksen fra PIV var også mødt op. Jens var med ved et af de første møder langs Ellebækken og ville gerne følge projektet til dørs. I virkeligheden var vi alle ti yderst energiske, engagerede folk, der faktisk havde en stor erfaring efterhånden.

Vi mødtes klokken 10.10 ved brinken og ret hurtigt, fik vi revet tre store gydebanker til rette, -klar til vand og klar til ørreder fra Køge Bugt, når der er vand nok til at vandre den lange vej op i dette lille tilløb til Tryggevælde Å.

De tre gydebanker blev fantastiske og med ikke mindre end 20 tons tilsammen, er der masser af grus at lægge ørred-æg i fremover. Dernæst kom turen til skjulestenene og stenene til brinksikring.

I omegnen af 20 tons fodboldsten, skulle nu lægges ned i Ellebækken til glæde for både insekter, fisk og hele miljøet omkring vandløbet. Nogle sten kunne blot lægges i vandløbet direkte fra kanten, mens andre skulle køres med trillebør. De sidste sten i rækken til bækken, blev kørt til de nedre dele af projektstrækningen i min trailer, som i dag fik lov til at agere pakke-transport.

Tre-og-en-halv-time senere var vi færdige, og jeg kunne med glæde konstatere, at endnu et projekt var vel udført i år. Det sidste projekt i år, -for vi kan ikke nå flere projekter inden ørrederne står på gydebankerne for at føre ørredgenerationerne videre.

En lille håndfuld af dagens deltagere havde til gengæld stadig mod på mere, og de vandrede med Casper op til det nyligt etablerede sandfang, der var blevet gravet af Stevns Kommune, -nærmest som garant for projektstrækningens kommende succes, og en del af projektet, der i al sin enkelthed (forhåbentlig) vil forbedre forholdene på den 850 meter lange projektstrækning, der nu både indeholder sandfang, nyt gydegrus og ditto skjulesten og sten til brinksikring.

Nu venter vi blot på, at ørrederne skal dukke op, og fyldestgøre det, vi har forberedt for dem.

 

Bandeleder, Rune Hylby.

Der blev fragtet store sten i trillebør langs Ellebækken. Her er det Jens, der tager fat til stor morskab for Martin og Christa.
Pause og hygge langs vandløbet, der forhåbentlig i de kommende år vil udvikle sig og give en god produktion af ørreder til glæde for vandløbet og til glæde for lystfiskerne i Køge Bugt.
Projektstrækningen som den så ud, da vi havde lagt 20 tons grus og 20 tons sten i vandløbet.