Kategorier

Bloggere

Hjælp til 850 meter projektstrækning i Ellebækken.

Ellebækken, som den så ud i sommeren 2018, hvor der hverken var meget vand og heller ikke mange sten i vandløbet. Det skal vi få lavet om på.

Det er nu mere end to-et-halvt år siden, jeg første gang var på besøg i Stevns Kommune for at kigge på Ellebækken, der først løber til Storkebækken, og dernæst til Tryggevælde Å og siden ud i Køge Bugt. Den lille bæk, der ligger just udenfor Tåstrup, holder en mindre ørredbestand, men kan i stor stil trænge til lidt ekstra gydegrus og sten til sikring af brinken og til skjul for at sikre yderligere produktion af ørredyngel. Derfor blev jeg guidet af en dengang lokal PIV-mand, der viste mig rundt i området omkring Ellebækken og den noget pænere Storkebæk lige ved siden af. Det var i sommeren 2018. Jeg kastede mig derefter straks over en projektbeskrivelse.

Samarbejdet med de lokale kræfter, samt ikke mindst lodsejerne på projektstrækningen bød på flere møder langs Ellebækken. Lodsejerne kunne alle tilslutte sig et projekt med udlægning af gydegrus og lidt skjulesten. Vi mødtes derfor også i sommeren 2019 for at lave de sidste aftaler.

Dengang var der ikke meget vand i åen. Der var heller ikke mange sten, for de lå på brinken til spot og spe. Hverken lodsejerne, PIV-folkene og jeg syntes, der var belæg for at restaurere strækningen, når den var spoleret på den måde. Projektet strandede, -men vi undlod dog ikke i fællesskab at gøre opmærksom på oprensningen, der ikke var helt efter bogen.

Projektet blev, -måske mest af trods, dog genoptaget, da en medarbejder i Stevns Kommune og jeg talte sammen om projektet sidste vinter. Nu var der gået mere end halvandet år siden første ”smug-kig”. Projektet blev derefter fundet frem af bunken, og kigget på en ekstra gang. Der lå nemlig en gammel servitut, og blandt andet på baggrund af denne, gik jeg i gang med en ny projektbeskrivelse, hvor jeg i samarbejde med lodsejerne og Stevns Kommune, forlængede projektstrækningen og samtidig indlagde et sandfang, og tog højde for servitutten, der var dateret i 1961. Det kom der en større projektbeskrivelse ud af: Et regulerings- og restaureringsprojekt på en 850 meter lang strækning af åen ned mod Tåstrup, nær Hellested.

Projektet blev sendt i høring, godkendt og er nu klar til udførelse. En del er allerede udført, idet sandfang og oprensning på en kort strækning er udført, så nu mangler vi blot selve restaureringen af Ellebækken. Der skal udlægges 3 gydebanker på en 500 meter strækning nedstrøms reguleringen for at forbedre de fysiske forhold. Det sker ved udlægning af gydesubstrat, samt skjulesten i vandløbet, der netop på denne del af projektstrækningen, har et fald på 1,90-2,80 0/00.  Samtidig vil vi sikre brinkerne mod nedskridning med udlægning af kant- og skjulesten.

I sommer var der lidt mere vand i åen og begyndende gode forhold. Det speed’er vi op med etablering af 5-6 gydebanker, samt skjulesten og sten til sikring af brinken, så den ikke skrider ned og forøger sedimenttransporten i vandløbet.

I alt skal der udlægges 10-12 m3 gydegrus, samt i omegnen af 10 m3 skjulesten med Ø 200-400 mm på strækningen, I forbindelse med projektet har jeg lovet at dukke op med elektroderne for at vurdere den nuværende ørredbestand inden vi lægger gydegrus og sten i vandløbet. Det giver god mening, for ellers har vi ingen reference, når jeg (som oftest) følger op på succes-raten for de projekter, vi udfører.

Dernæst skal gydegruset lægges i Ellebækken, og til sidst skal vi fra Grusbanden give vandløbet en sidste finish ved udlægning af sten, samt sikre, at gydebankerne (som Stevns Kommune lægger i), hver især, -har den form og figur, vi gerne vil have. Men, men, men, -vi har brug for din hjælp. Hjælp til at sikre, at gydebankerne har den rette udformning og hældning. Vi skal med andre ord rette gydebankerne til og ikke meget andet end lægge et par gode håndfulde sten i vandløbet.

Det sker næste weekend, -lørdag den 14. november med mødetid klokken 10.10 ved Tåstrupvej 22 i Tåstrup,4672 Klippinge. Just, hvor åen løber under vejen.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til adressen: runehylby@gmail.com.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Du skal medbringe støvler, skridtstøvler og i øvrigt fornuftigt tøj.

Derudover må du gerne tage lidt haveredskaber med, -rive, skovl og meget gerne en trillebør.

Det er vigtigt, du melder dig til, idet jeg vil sørge for drikkevarer i dagens anledning.

 

Bandeleder, Rune Hylby.