Kategorier

Bloggere

Deltag i én kilometer forbedring af Græse Å

Projektstrækningen, som den så ud i det spæde forår 2020, hvor Kaj Larsen fra Havelse Å Vandplejegruppe og jeg mødtes med Oliver Pihl fra Frederikssund Kommune for netop at tale projektstrækningen igennem.

Græse Å er en lille perle, der medtager vand fra Lynge, siden Slangerup og naturligvis Græse By, inden den har sit udløb i Roskilde Fjord lidt nord for Frederikssund i kommunen af samme navn.

I de senere år har ikke mindst Havelse Å Vandplejegruppe taget sig kærligt af åen, der kun er blevet bedre med de flotte initiativer fra ikke mindst Kaj Larsen, der utrætteligt og godt oppe i årene, knokler så vi andre bliver helt forpustede. Det store arbejde bærer i den grad frugt.

Netop her skal der etableres en flot gydebanke, og du kan naturligvis medvirke til denne forbedring af Græse Å.

Græse Å havde i 2020 tre gange så mange registrerede gydegravninger som i 2015. Fra 23 gravninger i 2015 til 72 gravninger i 2020.

Da jeg i vinteren 2019-20 besøgte åen sammen med Kaj og Oliver Pihl fra Frederikssund Kommune, var gydningen overstået og de flotte gydegravninger lå som perler på en snor. Alle brugt uden undtagelse.

Desværre kommer der ikke nok ud af det. For få skjul, for lidt gydegrus og nedskredne brinker, tolder voldsomt på overlevelsen af de ørreder, der klækker i gydebankerne: Gydebanker, som Kaj og Co. har lagt ud de seneste år.

Der er med andre ord behov for yderligere restaurering, yderligere miljøforbedringer. Derfor lavede Kaj og jeg et stort projekt i Slangerup By sidste år, der i den grad fik de lokale indbyggere i Slangerup By op af stolene.

Der blev gået aftentur langs åen som aldrig før, da havørrederne stod på gydebanken midt inde i byen på Hauge Møllevej. Store flotte havørreder på 2-4 kg i færd med at gyde på den ny-etablerede gydebanke. Men én svale gør som nævnt ingen sommer…..!

Nu skal vi så i gang med det næste store projekt.

Der vokser en del Rød Hestehov på brinkerne af Græse Å. Det giver negative følgevirkninger, idet brinkerne eroderes, når der ikke er en helårlig urte- og græsvegetation.

På en næsten 1 km lang projektstrækning ved speedway-banen, skal der etableres to store gydebanker á 10 meters længde, i alt ca. 20 tons gydegrus, samt udlægges i omegnen af 50-60 tons skjulesten og sten til sikring af brinken. Græse Å kan nemlig godt ”trække” de store sten, +50 cm, og stadig fastholde en god vandafledningsevne, idet faldet på projektstrækningen i gennemsnit ligger på 3,5 0/00 (dog 4-5 0/00, hvor vi vil placere gydebankerne).

Udlægningen af gydegrus og ikke mindst sten til skjul og brinksikring, vil i den grad forbedre forholdene for ørreder i Græse Å, der i dag ikke lever op til God Økologisk Tilstand. Det skal vi råde bod på.

Det bliver helt fantastisk, og netop på denne strækning af åen, vil flere havørreder i fremtiden finde grus til at gyde i, og sten at skjule sig ved. For slet ikke at tale om den yngel, der siden klækker i gydebankerne og vil bidrage til ikke blot en forbedret ørredbestand i Græse Å, men også bidrage til en større bestand af havørreder i Roskilde Fjord. Til glæde for de mange mange lystfiskere.

Du kan, med andre ord, hjælpe dig selv til et forbedret fiskeri ved at deltage i udlægningen af sten og gydegrus.

Græse Å er en lille perle, der kan blive endnu bedre. På denne del af projektstrækningen, skal der udelukkende udlægges sten til sikring af brinken og sten til skjul.

Udførelsen af projektet sker den 20. juni, hvor vi mødes ved Hørup Skovvej 7, 3550 Slangerup klokken 10.10.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en mail til mig på adressen, runehylby@gmail.com, sende en sms på nummer 2536 4280 eller ved at melde dig til, via Grusbandens facebook-side, når projektet offentliggøres der.

Det er vigtigt, du melder dig til, for vi vil som sædvanligt tage drikkevarer med til tørstige ganer.

Du skal medbringe river, skovle og andre haveredskaber, samt ikke mindst gummistøvler, skridtstøvler eller et par vandtætte boots.

Havelse Å Vandplejegruppe og Grusbanden byder alle velkomne.

Det gælder også frivillige, som ikke nødvendigvis er lystfiskere, men som blot har lyst til at forbedre naturen.

 

Bandeleder, Rune Hylby,

 

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com