Kategorier

Bloggere

Ørred-vuggestue skal etableres i Græse Å i Slangerup By, og du kan blive fadder.

Projektstrækningen som den så ud i vinter, da Kaj Larsen fra Havelse Å Vandplejegruppe, Oliver Pihl fra Fredriksund Kommune og jeg, var på sight-seeing i Græse Å.

På en kort 200 meter lang strækning af Græse Å i Fredriksund Kommune, har Kaj Larsen fra Havelse Å Vandplejegruppe og jeg, samarbejdet om et projekt, der nu står til udførelse. Selve projektstrækningen ligger inde midt i Slangerup By, og vil derfor komme ikke blot ørrederne til gavn, -det vil også give byen en helt speciel profil for byens borgere. Strækningen ligger nemlig midt i et rekreativt område, langs et sti-system, og vil derfor blive en seværdighed for områdets brugere.

På den øvrige projektstrækning er der et fantastisk fald, og blandt andet her skal der udlægges skjulesten og sten til brinksikring. Projektet er finansieret af Fisketegnsmidlerne og vi er glade for endnu engang, at kunne forbedre et vandløb på Sjælland.

Det er ikke mange steder i landet, hvor ørrederne gyder midt i byen. Det kommer de til i Slangerup på den flotte gydebanke, vi skal etablere just nedstrøms Hauge Møllegård.

Projektet kom i stand i vinter, da Kaj og jeg var på sight-seeing langs Græse Å. Vi havde taget Oliver Pihl fra Fredriksund Kommune med os, -netop for at kunne træffe aftaler om projektet, men også for at tale om en mere langsigtet plan for vandløbet. Derfor drøftede vi både etablering af sandfang, og vi drøftede et projekt mere, som just nu er i høring.

Dette projekt nedstrøms Hauge Møllegård er godkendt og klar-parat-til-at-gå-i-gang med, -og i øvrigt finansieret af gruspuljen, som vi jo alle mand betaler til gennem Fisketegnsmidlerne.

Projektstrækningen har et gennemsnitligt fald på 11-12 0/00, hvilket er for meget ved udlægning af gydegrus. Vi måtte derfor være meget skarpe på at finde et egnet sted på den 200 meter lange strækning. Det fandt vi, idet den nederste del af strækningen, -ned mod en rørunderføring, kun havde et fald på 5-6 0/00, og derfor helt perfekt.

Her er Græse Å 4-5 meter bred på en 50 meter lang strækning, og er desværre overbevokset med Rød Hestehov, der ikke er godt for noget. Heller ikke for Græse Å, og for projektstrækningen som vi nu vil tage under kærlig behandling med udlægning af 24 kubikmeter gydegrus i hele åens bredde i et 20-30 cm tykt lag.

Det vil forhåbentlig blive brugt af de gydende fisk til vinter, når kønsmodne havørreder vandrer op i Græse Å for at sikre de kommende generationer af både fisk i åen, og af fisk, der vil indgå i fiskeriet på Roskilde Fjord.

Inden udlægning af gydegrus i næste uge, vil Kaj Larsen foretage en bestandsanalyse ved hjælp af elektrofiskeri for at undersøge, hvordan ørredbestanden på projektstrækningen ser ud lige nu.

Man kunne kalde det år 0 for grundlaget for at vurdere, om vi om et år eller to, har haft succes med projektet. Det sker på tirsdag, og derefter er vi sådan set klar til at modtage de knapt 35-40 tons valnøddestore sten, der udgør hovedbestanddelen af det gydegrus, vi lægger ud.

Jeg kan ikke vente med at se resultatet af dette projekt, for det er ikke så ofte, vi har et bedre sted at lægge gydegrus ud, end netop her.

Hele denne 50 meter lange projektstrækning af gydegrus, bliver én stor gydebanke og dernæst en 150-200 kvadratmeter stor vuggestue for alle de ørreder, der efterfølgende klækker på banken til foråret, når forældrene har haft deres brudefærd i Græse Å.

Projektstrækningen i denne uge, hvor det er tydeligt at se, hvordan Rød Hestehov breder sig vildt i hele vandløbets bredde. De giver såmænd fin nok skygge og skjul lige nu, men om få uger visner de væk og forårsager sedimenttransport og manglende skjul.

Udover den flotte gydebanke, skal der udlægges sten til brinksikring og til skjul. Disse sten skal fungere som biotop for fisk og smådyr, og lægges således, at de både danner skjul for yngel, præsmolt og de gydemodne havørreder, der under gydningen opholder sig i vandløbet, imens de modnes.

Det bliver for vildt, og jeg er helt vild glad for projektet, som ikke mindst Kaj Larsen har været fadder til.

Nu kan du også agere fødselshjælper, idet du kan melde dig til projektet, der i al sin enkelhed går ud på at rive det gydegrus, der leveres og lægges direkte i åen, til rette således, at det er klar til vinterens gydning.

Ligeså skal de håndboldstore sten til brinksikring og skjul lægges til rette, så vi får størst mulig glæde af dem.

Det sker søndag den 11. oktober, med mødetid kl. 10.10, ved Hauge Møllevej, 3550 Slangerup.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til adressen: runehylby@gmail.com.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Du skal medbringe støvler, skridtstøvler og i øvrigt fornuftigt tøj.

Derudover må du gerne tage lidt haveredskaber med, -rive, skovl og meget gerne en trillebør.

Det er vigtigt, du melder dig til, idet Havelse Å Vandplejegruppe og Grusbanden vil sørge for drikkevarer i dagens anledning.

 

Bandeleder, Rune Hylby.