Kategorier

Bloggere

De sidste sten skal lægges til rette!

Fantastisk flot ser det ud i Regstrup Å ved Løvenborg. Sten til skjul og sten til sikring af brinken er blevet lagt i åen, som bringer ørredvandløbet op i ”superligaen”.

I slutningen af september blev der lagt et helt hav af sten til skjul og sten til brinksikring i Regstrup Å ved Løvenborg. Projektet var blevet til i et større samarbejde mellem TØS, Løvenborg Gods, Holbæk Kommune, Grusbanden og NCC, der stod for leveringen af stenene.

Forud for dette fantastiske projekt, havde vi holdt møder med kommune, ålaug og Løvenborg Gods.

TØS havde beredvilligt tilbudt hjælp, og da chancen bød sig, -at NCC ville levere stenene fra deres grusgrav ved Løng, måtte vi øjeblikkeligt slå til. NCC leverede stenene til foræringspris.

”Med vores fokus på biodiversitet og vores store beholdning af større sten i Løng Grusgrav var det helt oplagt, at vi skulle medvirke til naturgenopretningsprojektet i Regstrup Å”, fortæller Søren Evald Jensen, områdechef i NCC Råstoffer.

Stenene til skjul og til brinksikring blev efterfølgende lagt i åen af Holbæk Kommune, hvorefter TØS og Grusbanden tog over og fik rettet stenene til i det lille vandløb, som siden løber til Tuse Å.

Den restaurerede strækning har bragt denne del af Regstrup Å i ”Superligaen”, og det bliver spændende at følge udviklingen af ørreder på strækningen de kommende år.

Der blev gået til den med et stort bankende hjerte for vores ørredbestand. Men der mangler lige en lille smule sten endnu, før projektet er helt færdigt. Knapt 20 kubikmeter skjulesten mangler nemlig at blive placeret lige dér, hvor de gør bedst gavn. Det skal vi have taget hånd om, og da stenene allerede ligger i åen, er der ikke det store arbejde i det.

Men, -det skal gøres for at få det fulde udbytte af de mange kubikmeter sten, som NCC har været så søde at levere til en meget billig penge. Det sker også i den kommende weekend.

Med en vis legemsdel i vejret, blev der gået til makronerne af de gæve folk fra TØS og Grusbanden.

På søndag klokken 10.10 skal de sidste sten lægges til rette.

Du kan melde dig til ved at skrive en mail eller sende en sms til Peter Henriksen, der er Holbæk Kommunes fiskeri-rådgiver og ”projektleder” på dette projekt.

Peter har nummer 25148525 og mail: limno@henriksen.mail.dk.

TØS sørger for drikkevarer, og det eneste du skal medbringe, er et par gode arbejdshandsker og waders/skridtstøvler.

 

Bandeleder, Rune Hylby