Kategorier

Bloggere

Ærgerlig afgørelse i sag om sandsugning

oresund
Lystfiskere og turisterhvervet såsom fx turbådsfiskerne, nyder godt af Øresunds artsrigdom. Men sandsugning har en negativ indvirkning på vandmiljøet og fiskebestandene, og vi er mange der håber dette problem kan løses. 

Det er desværre ikke noget særligt positivt svar, som kommer fra Miljøstyrelsen på fødevareminister, Esben Lunde Larsens vegne i sagen om den destruktive sandsugning i Øresund. Fishing Zealand og en lang række organisationer og kommuner i både Danmark og Sverige har i den seneste tid plæderet for et totalt forbud imod sandsugning i Øresund i en offentlig erklæring, der er blevet sendt til ministeren, med en lang række afsendere.

Vi har netop modtaget svar fra ministeren via miljøstyrelsen, men det var ikke det svar vi havde håbet på.

I svaret fra Esben Lunde Larsen/Miljøstyrelsen står der blandt andet, at: “Da der er brug for råstoffer til boligbyggeri og anlægsprojekter i hovedstadsområdet har Miljøstyrelsen ikke planer om at ændre på de eksisterende muligheder for råstofindvinding”. Heller ikke selvom Miljøstyrelsen er enig i, at: […] “Øresund er et naturmæssigt vigtigt områder, der byder på både rekreative muligheder samt fiskerimuligheder for såvel erhvervs-garnfiskere som lyst- og fritidsfiskere. Dette samtidig med at Øresund er et meget trafikeret område og benyttes af mange aktører til mange forskellige formål”. Svaret kan læses i sin helhed her.

Esben Lunde Larsen ønsker altså ikke at sætte en stopper for sandsugningen i Øresund, men vægter hensynet til byggebranchen højere end værdien af det rekreative og erhversmæssige værdier i bl.a. fiskeriet på Sundet.

Fishing Zealand beklager naturligvis dette på det kraftigste, og det samme gør Gribskov og Helsingør Kommune. Borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær, har tidligere udtalt at sandsugningen: “[…] skamferer havbunden og efterlader store dybe, døde huller”, og at det på ingen måde er gavnligt for havmiljøet. Brian Lyck Jørgensen, byrådsmedlem i Gribskov Kommune og styregruppemedlem i FZ er enig i, at det er på tide at stoppe den kystnære sandsugning, og han vil – ligesom Benedikte – kæmpe indædt videre for et totalstop – eller alternativt et lovændring, som kun tillader sandsugning ude over dybere vand, hvor skadesomfanget ikke er nært så stort. En lang række andre kommuner i både Sverige og Danmark støtter fortsat op om erklæringen og vi vil blive ved med at gøre opmærksom på problemerne hvor vi kan.

Skal man finde noget positivt i alt dette, må det være at Øresund og sandsugning er kommet yderligere på agendaen og i medierne, og at Fishing Zealand, NGO’erne og kommunerne er blevet hørt. I Fishing Zealand håber og tror vi på, at hvis der kommer øget pres fra de berørte Øresunds-kommuner, så kan tingene ændre sig hen ad vejen. Derfor glæder vi os også over, at de to FZ-kommuner Gribskov og Helsingør, samt mange flere, støtter denne erklæring og har givet tilsagn om, at de vil fortsætte kampen og lægge yderligere pres på Fødevareministeren.

Denne sag er langt fra afsluttet og vi vil blive ved med at gøre en indsats hvor vi kan og opfordrer alle til at gøre det samme.

Her ses en række organisationer som står bag erklæringen om bedre beskyttelse af Øresund og et stop for sandsugning.
Her ses en række organisationer som står bag erklæringen om bedre beskyttelse af Øresund og et stop for sandsugning.