Kategorier

Bloggere

Hvad koster en havørred?

DSC_4687_2Nordisk Ministerråd har i foråret udgivet rapporten – »Socio-economic importance of ecosystem services in the Nordic Countries«, hvor det undersøges, hvad der skal gøres for at sikre en bæredygtig udnyttelse af de uvurderlige naturressourcer.

Konklusionen er, at de nordiske lande er godt rustet økonomisk til at gå forrest i kampen for en mere grøn økonomi, og rådet opfordrer til at udpege indikatorarter – samt til at se det store billede og anerkende den samfundsøkonomiske værdi af rekreative fritidsbeskæftigelser som fx jagt og lystfiskeri.Det kan vi kun bakke op om. Ørred, laks og gedder er oplagte indikator-arter – men der er desværre nok et stykke vej endnu, da fisk på nuværende tidspunkt ikke engang indgår som miljømål i Vandplanerne.

Der burde ellers være rigeligt med økonomiske incitamenter til at satse på fx havørredfiskeriet: Værdien af dansk lystfiskeri er ifølge undersøgelsen »Samfundsøkonomisk betydning af lystfiskeri i Danmark« 2,75 milliarder om året. Eftersom 30% af dansk lystfiskeri er havørredfiskeri, er værdien af dette ca. 825 millioner kroner årligt. Da danske lystfiskere ifølge DTU Aqua og Danmarks Statistik hjemtager 270.000 havørreder om året, har hver hjemtagen havørred en værdi på 3055 kroner, svarende til en kilopris på 2-3.000 kroner – velbekomme.

Til sammenligning koster 1 kilo havørred 1-200 kroner hos fiskehandleren, så der skal ikke meget fantasi til at forestille sig den samfundsøkonomiske gevinst ved at indføre skrappe restriktioner på garn- og erhvervsfiskeri – og i samme hug ophøje de vigtigste sportsfisk til »gamefish«, der er beskyttet mod erhvervsfiskeri – præcis som man har været klog nok til at gøre mange andre steder i verden bl.a. USA.

Vi ses derude – Jens Bursell