Kategorier

Bloggere

ØrredPatruljen – Starten på et nyt fælleskab!

“Hvor det spændende at lave en faunaprøve!” – ” Det er fedt, at vi kan hjælpe ørrederne!”- ” Det er et sejt logo, I har!”

10 unge – 5 drenge og 5 piger, var mødt op til deres første undervisning i ØrredPatruljen, ved ROLK’s Klækkehus tæt på Geddebækrenden i Roskilde. De unge havde masser af kommentarer efter dagens tre timers undervisning, hvor emnet var “Vandløbet”.

DSC_0318-1
Undervisningen i ROLK’s klækkehus vakte stor engagement hos de unge ØrredPatrulje-medlemmer.

I Klækkehuset har vi indrettet et mindre skolelokale og her blev de præsenteret for konceptet og hvad det indebærer at være medlem af ØP. Blandt andet har vi et kodeks i ØP på 5 punkter, som de unge skal overholde for at være med.

Undervisningen, som Mikkel Dankert og Jonas Kærlin stod for, var sammensat således, at der blev startet med teori og visning af DSF’s nye video “Havørredens livscyklus”. Den vakte stor begejstring, og så var de unge sporet ind på, hvordan de i nær fremtid selv skal være med til at gøre en forskel i vandløbene.

Den praktiske del foregik ved Geddebækrenden. For mange af de unge var det første gang, de gik i et vandløb og tre havde glemt gummistøvler. Det gav lidt våde fødder! Den begejstring som de udviste ved at lære om, hvordan man laver en faunaprøve, var simpelthen herligt at se på. Her er virkelig nogle unge, som fremover kommer ind i vores fiskeklub og kan være med til at støtte og hjælpe med at udvikle vores vandløb – og de nye, unge kræfter har vi absolut stort behov for. Det ansvar og den viden vi lærer de unge i sammenhæng med, at de oplever naturen, og det at de kan gøre en forskel, fornemmede vi var et stærkt og entydigt budskab, som de tænkte meget over.

DSC_0368-1
Geddebækrenden blev faunaklassificeret i forbindelse med den vandløbspraktiske del af undervisningen.

Geddebækrenden har en faunaklasse 7, som er optimal, så de unge havde masser at se på og lære om. Alle prøver skulle lægges rigtigt i den specielle faunakasse, og generelt var der meget nyt, der skulle læres. Formiddagen sluttede af med, at de unge fandt Mynte i åløbet, som der blev lavet te af. Det at bruge naturens resurser er også en læringsproces. Det var nogle begejstrede unge, der med mudder på gummistøvlerne skulle hjem og fortsætte skoledagen.

For mig var det en meget stor dag, hvor vi fik startet projekt ØrredPatruljen. De sidste seks måneder har projektet fyldt meget i tankerne og en masse praktiske ting og ideer har skullet se dagens lys.

Jeg har store forhåbninger om, at rigtig mange unge vil finde begejstring i projektet. Det er nytænkende og er tilrettelagt så de unge får ansvarsfølelse og bliver en del af et fællesskab i sammenhæng med naturen. De nye ØP’er vil ikke alene styrke vores klubliv, de vil også være “ambassadører ” for andre unge, hvor de kan vise vore meningsfyldt det er, at gøre noget for naturen.

DSC_0336-1
Allerede d.23.oktober er de første officielle medlemmer af ØrredPatruljen udklækket.

Den 23. oktober bliver det første hold færdige med deres grunduddannelse og dermed officielt medlem af ØrredPatruljen. De unge skal herefter igennem 2 opfølgningskurser om året, så vi kan fastholde dem gennem øget viden og færdigheder.

Jeg glæder mig til at præsentere ØrredPatruljen ved den store Fishing Zealand konference den 12. november i Præstø. Det er mit håb at mange skoler, institutioner, klubber over hele landet vil finde konceptet interessant, og at vi sammen kan skabe et stærkt fællesskab med en masse begejstrede unge, som oplever, at de gør en forskel i vores vandløb – og at de er med til at styrke naturen.

Læs mere om projekt ØrredPatruljen her.  

Læs projektbeskrivelsen her.

– Uffe