Kategorier

Bloggere

Fishing Zealand inviterer til konference

IMG_0783Det er ca. et år siden, at Fishing Zealand-projektet blev lanceret offentligt, og der er sket rigtig meget ang. bæredygtigt lystfiskeri siden. Og der skal ske meget mere i fremtiden.

I denne anledning inviterer Fishing Zealand til en konference på Frederiksminde Hotel i Præstø d. 12 nov.

Konferencen vil sætte fokus på bæredygtigt lystfiskeri og Fishing Zealands indsats i det sjællandske.

”Som en af de kommuner, der har været med til at kickstarte Fishing Zealand-samarbejdet, håber vi, at både lystfiskere, turistorganisationer og kommuner vil deltage i denne konference, så vi fortsat kan holde det fælles fokus på bæredygtigt lystfiskeri til gavn for miljø og mennesker”, lyder det fra Knud Larsen, borgmester i Vordingborg Kommune.

Vi er meget stolte over, hvad vi har opnået på bare et år, og er glade for, at nye kommuner og samarbejdspartnere kommer til hele tiden. Vi håber denne dag kan samle en masse af de eksisterende samarbejdspartnere såvel som nye muligheder, så vi sammen kan udvikle Fishing Zealand og bæredygtigt lystfiskeri i fremtiden.

Konferencen vil fokusere på Fishing Zealands tre primære indsatsområder:

• Bæredygtig lystfisketurisme
• Vandløbspleje og samarbejde med de frivillige
• Den sociale indsats overfor børn og unge

Hvad kommer til at ske?

Dagen vil bestå af en række foredrag og workshops, som skal ruste turistråd, politikere, offentlig ansatte, virksomheder og lystfiskere generelt og andre interessenter til at være en øget del af udviklingen af bæredygtigt lystfiskeri i de kommende år. De enkelte indslag skal blandt andet bidrage til en mere fyldestgørende forståelse af lystfiskere som målgruppe, lystfiskeri som socialt middel til aktivering af børn, unge og udsatte samt lystfisketurisme som en vigtig socioøkonomisk platform.

Konferencen er en anerkendelse af, at der fortsat er masser af udviklingspotentiale i forhold til lystfiskeriet og lystfiskerturismen på Sjælland, og der sigtes derfor imod at bibringe deltagerne en god grundforståelse for Fishing Zealand-projektets forudsætninger og målsætning samt forsyne dem med en masse kommunikations- og markedsføringsmæssige værktøjer, der kan gøre deltagerne til vigtige medspillere i det fortsatte udviklingsarbejde.

Repræsentanter fra Red Barnet og ØrredPatruljen fokuserer på mulighederne for at udbrede lystfiskeri til børn og unge og den værdi, som aktiviteter i naturen kan have.

Vi sætter også fokus på bredt samarbejde, den frivillige indsats, og hvordan lystfiskere kan få øget politisk og indflydelse på deres lokale miljø og vande.

Hvem?

Blandt foredragsholderne på konferencen vil være Fishing Zealands projektleder, Gordon P. Henriksen, Arne Kvist Rønnest (Projektleder på Fødevareministeriets rapport, Lystfiskeri i Danmark), Rasmus Dylov fra Red Barnet, Martin Lerkenfeldt fra Havørred Fyn, Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund, Holger Bente fra det tyske magasin Rute Und Rolle, biolog i Vordingborg Kommune Jimmy Spur Olsen og Uffe Clemmensen, som er formand i Roskilde og Omegns Sportsfiskerklub og initiativtager til det nye projekt ØrredPatruljen.

Ud over de spændende oplæg er der sat god tid af til networking og de ting, der sker mellem oplæggene. Ved særlige ”hotspots” kan diskussioner koncentreres om bestemte emner, hvor flere af Fishing Zealands samarbejdspartnere står klar til at snakke om muligheder og fremtidige perspektiver.

Fishing Zealand Konference – Tidsplan

9:00 Ankomst og morgenbord

9:30 Åbning ved Borgmester Knud Larsen, Vordingborg Kommune

10:00 (Plenum)
Den socioøkonomiske værdi af lystfiskeri på Sjælland
v/Arne Kvist Rønnest, Projektleder på Fødevareministeriets rapport, Lystfiskeri i Danmark.

10:30 – Workshop Runde 1

(A) Målgruppeforståelse og markedsføring til lystfiskere – begynderkursus for turistbranchen
v/Gordon P. Henriksen, projektleder Fishing Zealand

(B) Hvordan taler vi lystfiskeriets sag – og opnår resultater
v/ Arne Kvist Rønnest

(C) Lystfiskeri som social løftestang for udsatte børn
v/Rasmus Dylov, Red Barnet

(D) Havørred Fyn – 20 år and still going strong
v/Martin Lerkenfeldt, Havørred Fyn

11:15 Networking med “Hotspots”

12:00 Bæredygtig fiskefrokost

13:00 Oplæg # 2 (plenum)
Bæredygtigt Lystfiskeri og Fishing Zealand – Hvad har vi opnået – og hvad vi vil vi gerne opnå –
v/Gordon P. Henriksen, projektleder, Fishing Zealand

13:45 Workshop runde 2

(E) Den frivillige indsats
v/ Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund

(F) Tyske lystfiskere – hvad vil de have – og hvordan får vi dem herop? (Foregår på engelsk)
v/Holger Bente, Rute und Rolle

(G) Visioner for det sydsjællandske brakvand
v/Gordon P. Henriksen, projektleder Fishing Zealand og Jimmi Spur Olsen, biolog i Vordingborg Kommune

(E) ØrredPatruljen – et projekt, der aktiverer børn og unge i vandpleje og naturen
v/Uffe Clemmensen, Formand Roskilde og Omegns Lystfiskerklub

14:30 Networking med “Hotspots” – Kaffe & kage

15:00 Konferencen slutter – men bliv hængende til 15:30 og snak, hvis du har lyst.

 

Oversigt over foreløbig ”Hotspots”:

Lystfisketurisme:

 • Martin Lerkenfeldt, Havørred Fyn
 • Annette Tenberg, Visit Møn
 • Nete Malmholdt, Visit Odsherred
 • Gordon P. Henriksen, Fishing Zealand
 • Holger Bente, Rute und Rolle

Den sociale indsats:

 • Uffe Clemmensen, Ørredpatruljen
 • Rasmus, Dylov Red Barnet
 • Gordon P. Henriksen, Fiskemissionen, DR Ultra

Den frivillige indsats:

 • Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Peter Henriksen, Limno Konsult
 • Jimmi Spur Olsen, biolog Vordingborg Kommune
 • Kurt Jørgensen, Sjællands Ørredsammenslutning

Disse bliver løbende opdateret

Tilmelding

Deltagelse på konferencen er gratis, men vær opmærksom på, at der kun er plads til 120 tilmeldte. Tilmelding kan ske ved henvendelse hos Mette Burmeister: mbc@vus.as Skriv gerne, hvem du repræsenterer i din tilmelding.

Du er først tilmeldt, når du har modtaget en bekræftelse. I tilfælde af overbooking forbeholder Fishing Zealand sig retten til at udvælge deltagere for at få en repræsentativ bred dækning fra både politikere, lystfiskere, institutioner, virksomheder osv.