Kategorier

Bloggere

Om Havørredens Univers

Scene1
Én af Havørredens univers’ mange flotte undervandsscener.

Mit seneste film projekt har været filmen; Havørredens univers. Danmarks Sportsfiskerforbund havde en vision om at få produceret en film, der i kort form kunne fortælle om vores fantastiske havørred. Jeg var rigtig glad for at skulle producere filmen – jeg har nemlig et livslangt kærlighedsforhold til netop havørreden.

De fleste danskere har i TV set fantastiske naturscenerier fra Alaska med store stimer af laks, der vender tilbage til præcis den elv, hvor de er født. Og alle er dybt fascineret af dens livscyklus. Men de færreste ved, at vi har præcis den samme historie overalt her i Danmark – blot i lidt mindre skala. Filmen skal altså fortælle historien til alle dem, der ikke kender til det lille naturunder, vi har i Danmark. Men den skal også i oplyse om, hvor vigtig havørreden er.

I åerne er der gjort rigtig meget for havørreden gennem de seneste år, og mange steder trives gode og naturlige bestande. Men der kan gøres meget mere, og det lægges der også fokus på i filmen. Manuskriptet til filmen er lavet i tæt samarbejde med Danmarks Sportfiskerforbunds biolog Kaare Manniche Ebert, og han er den gennemgående person i filmen. Han fortæller engageret om havørredens vandring, gydning, spærringer, vandløbenes karakter etc.

Scene2
I filmen kommer man blandt andet helt ind på livet af den nyklækkede havørredyngel i åerne.

Havørredens univers handler ikke kun om den biologiske del – men selvfølgelig også om det store frivillige arbejde, der udføres af foreningerne. Og naturligvis også om lystfiskeriet efter havørred.

En del af optagelserne i filmen er arkivmateriale, som jeg selv havde i udgangspunktet, men jeg har også fået nogle fantastiske klip, som andre har filmet. Men se selv filmen – og vis den bagefter til din nabo. Det er en koncentreret lille film på bare 10 minutter, som forhåbentlig kan gøre mange flere mennesker meget klogere på havørreden.

God fornøjelse

Niels Vestergaard