Kategorier

Bloggere

Nyt kuld af FZ-guider klar

De nye guider er under
De nye guider er under “uddannelse” på kysterne på Møn.

Uanset om man netop har startet sin fiskekarriere eller måske blot har kastet sig over en ny fiskeform, så gælder det også inden for fiskeri, at al begyndelse kan være en udfordring. Det behøver imidlertid ikke at være så svært, for FZ har nemlig lige fået klækket et kuld nye fiskeguider, der sammen med den eksisterende stab, står klar til at hjælpe med gode råd og vejledning ved kommende FZ arrangementer og ved andre lejligheder.

Uddannelsen af de nyeste guider foregik i sidste weekend, hvor Møn dannede de autentiske rammer for både den praktiske og teoretiske undervisning, der gør at en flok engagerede sportsfiskere nu kan bryste sig af titlen som “Certificerede danske fiskeguider”. Indholdselementerne på kurset er stykket sammen af Bo Frier og Ronny Lagoni Thomsen, der begge er instruktører under Danmarks Sportfiskerforbund og tillige har deres daglige gang som undervisere selv. Endvidere er kurset udviklet i samarbejde med Aktiv Danmark.

Weekends indhold var overordnet delt op i fire overordnede kategorier, der sigtede mod at dygtiggøre guiderne inden for: det praktiske område, det faglige område, det pædagogiske område  og det professionelle område. I den forbindelse må særligt fremhæves det pædagogiske område, hvor der bl.a. blev vægt på formidling, relationsforståelse og relationskompetence og ikke mindst sondering mellem guidning og undervisning. Netop relationsforståelse og relationskompetence er kardinalpunkter i en vellykket guidesituation, uanset om det er børn eller voksne, som skal tilegne sig ny viden, så derfor burde de nye guider være klædt godt på, når der eksempelvis afholdes “Put i Påsken” og FZ Ugen”.

De nye FZ guider kan alle byde ind med et godt lokalkendskab i medlemskommunerne og dækker tillige et bredt område i forhold til både fiskemetoder og fiskearter. Rune Westphal, Torben Meldgaard og Knud Stangegård har alle mange års erfaring med fiskeriet på kysten, Allan Hvithamar er særlig kyndig på P&T-området, Claus Bagge Larsen og Henrik Larsen er begge optaget af fiskeriet efter rovfisk i fersk- og brakvand.

I kommer til at se og høre meget mere til de nye guider. Velkommen til herfra!