Kategorier

Bloggere

Tema-aften om Isefjordens havørreder

billed-en-af-lars-juel-hansens-mange-fiskDTU Aqua, Holbæk Kommune og Tuse Å’s Ørredsammenslutning, afholder den 25. april klokken 19.19 en temaaften om Isefjordens Havørreder, og programmet er en fin cocktail af både videnskabeligt nørderi, fiske-tip og fangst-garanti, blandet i en bowle af TØS’ vand- og fiskepleje.

Det er med en vis portion stolthed, Tuse Å’s Ørredsammenslutning, har mulighed for at invitere til Isefjordsaften i kantinen på Rådhuset, Kanalstræde 2 på Holbæk Havn.

Arrangementet bliver støttet af Holbæk Kommune, der er én af de tolv Fishing Zealand-kommuner, som er spredt med rund hånd på Sjælland, Lolland-Falster og Møn. Programmet for aftenen sætter nemlig fokus på det sublime havørredfiskeri i Isefjorden.

Vi begynder klokken 19.19, hvor Peter Geertz-Hansen fra DTU Aqua i Silkeborg, vil fortælle om de foreløbige resultater af den store Isefjordsundersøgelse, der blev igangsat i vinteren 2014 og finansieret af Fiskeplejen. Undersøgelsen tog sit udgangspunkt i, om de massive udsætninger i Isefjorden, også gav det gode fiskeri som man kunne forvente. Årligt sættes der nemlig 100.000 stk. ørredsmolt ud i Isefjorden som en del af Fiskeplejen og Peter Geertz-Hansen vil dels løfte sløret for de foreløbige resultater og dels komme med et bud på, hvordan vi kan gøre det endnu bedre.

Derefter vil Peter Henriksen fra Limno Consult give sit bidrag, idet han har lavet en lang række undersøgelser af havørrederne i Isefjordens vandløb for kommunerne. Desuden hjælper han TØS med fiskeplejen og vurderinger af bestandene. Peter er desuden fiskefaglig rådgiver for Fishing Zealand, hvor han har lavet flere store rapporter om havørrederne på Sjælland. Han vil denne aften præsentere den nyeste viden, om status og ikke mindst mulighederne for den naturlige ørredproduktion i vandløbene til Isefjorden. Herunder ikke mindst, hvilke indsatser der skal til.

Peter modtog i øvrigt for et par år siden Danmarks Sportsfiskerforbunds miljøpris for et utrætteligt arbejde for miljøet i vandløbene.

Aftenens næste tema står Tuse Å’s Ørredsammenslutnings formand og vært, Rune Hylby for. Rune vil fortælle om TØS’ mangeårige vand- og fiskepleje.

Netop TØS’ tilgang til miljøarbejdet har forbedret havørredbestanden i Tuse Å og de omkringliggende vandløb således, at bestandene i dag er selvreproducerende i flere af vandløbene i bunden af Isefjorden.

Rune er desuden ”Bandeleder” for Den sjællandske Grusbande med over 500 frivillige medlemmer, der gør en indsats for vand- og fiskeplejen i de sjællandske vandløb.

Den sjællandske Grusbande blev etableret sidste år i et samarbejde mellem Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor Rune også er ansat som lokalredaktør mm.

Afslutningen på denne spændende aften står Lars Juel Hansen for. Lars er netop én af de lystfiskere, der har leveret data til DTU Aqua’s store Isefjordsundersøgelse, og han vil fortælle om havørredfiskeriet i Isefjorden.

Lars behøver næppe yderligere præsentation, for udover at være ”nøglefisker” for DTU, er Lars også certificeret Fishing Zealand-guide, instruktør for Danmarks Sportsfiskerforbund og i øvrigt en del af TØS’ Arbejdsgruppe. Lars fanger mange ørreder, rigtig mange ørreder, og han vil denne aften give os et par tips til næste gang, -kysten kalder.

Programmet for aftenen er tæt pakket, og vi slutter, -sharp, klokken 22.22.

Du kan tilmelde dig via mail: hylby@mail.dk, eller via Den sjællandske Grusbandes, Facebookside med adressen: https://www.facebook.com/groups/Grusbanden/.

Der er et begrænset antal pladser, og reglen om ”først til mølle” er gældende.

Arrangementet koster 50.- kr. som kan indbetales på konto: 1551-1642987, Danske Bank og dækker øl og vand (husk at notere dit navn ved indbetaling).

Men du må gerne indbetale mere, for skulle arrangementet give et lille overskud, går dette naturligvis til TØS’ miljøarbejde, og du kan dermed være med til at sikre et endnu bedre fiskeri.

Knæk og Bræk,