Kategorier

Bloggere

80 tons gydegrus og skjulesten til Anneberg Sørende i Odsherred

Inden dagens arbejde var der briefing ved Jan Aggerholm (th), samt en lille bid brød i det fantastiske sommervejr.

Det er ganske vist. Der ligger det fineste lille vandløb lidt syd for Nykøbing Sjælland i Odsherred Kommune. Det er nu blevet endnu finere, og holder en lille bestand af ørreder. Takket være de frivillige folk i Vandplejeudvalget i Odsherred Sportsfiskerforening, som har knoklet i årevis for at give vandløbet den opmærksomhed, det fortjener.

Anneberg Sørende hedder det lille vandløb. Eller i daglig tale bare AS.

Der blev lagt I omegnen af 40 tons skjuldesten i vandløbet af de otte deltagere fra Vandplejeudvalget i Odsherred Sportsfiskerforening og Grusbanden.

Jan Aggerholm, Kalle Ludvigsen, Sinnet, Karl-Erik og Co. fra Vandplejeudvalget har lagt sten ud, gydegrus og vedligeholdt dele af vandløbet efter Humbæk-metoden og der er lagt hundredvis af timer langs det lille vandløb, der sidste år havde i omegnen af 30 gydegravninger fra havørred-hunner, der svømmer op i vandløbet fra Isefjorden for at gyde.

Desværre stod overlevelsen af yngel og smolt ikke mål med ørredernes gydeaktivitet, idet der manglede skjul, -ikke mindst. Det er der nu rådet bod på, idet Vandplejefolkene i samarbejde med et par Grusbandemedlemmer i sidste weekend restaurerede en længere strækning af AS. Tre delstrækninger af vidt forskellig karaktér.

På den nederste delstrækning, løber AS fra Anneberg Sø igennem en flot skovstrækning. Godt med fald og en del gydebanker. Men der manglede permanente skjul i form af sten. Mange sten. Derfor lagde vi netop på denne strækning i omegnen af 40 tons skjulesten og sten til at sikre brinken. Foruden to store flotte gydebanker, der skal supplere de gydebanker, der er i forvejen.

Gydegruset blev lagt i AS ved hjælp af minigraver, som Long-Niels er ferm til at manøvrere rundt mellem træer og andre forhindringer. Kalle tager imod nede i vandløbet.

Længere opstrøms på de to øvrige delstrækninger, blev der primært lagt gydegrus ud til glæde for de havørreder, der svømmer igennem Anneberg Sø og længere op i vandløbet for at reproducere sig.

Long-Niels hjalp med udlægningen i sin lille fine minigraver, der gør det rimelig nemt at være frivillig. Stenene blev lagt langs brinken af vandløbet og (mere eller mindre) nænsomt lagt til rette i vandløbet efter alle kunstens regler. Gydegruset blev ligeledes lagt til rette og på den nederste delstrækning blev der såmænd også brugt lidt skjulesten til at snævre vandløbet lidt ind, netop ved gydebankerne således, at de kan friholdes for sand og slam.

I alt skulle der lægges omkring 40 tons skjulesten i vandløbet og ditto gydegrus. I alt ca. 80 tons forbedringer i det lille vandløb.

Som Jan skrev til mig dagen efter: ”Tak for i går, vi blev næsten færdige, det blev til 9 nye gydebanker. Vi måtte opgive den sidste, da vi skulle igennem en hestefold, og ejeren ikke var hjemme til at lukke hestene ind. Det passede os nu meget godt, da klokken efterhånden var blevet otte om aftenen. Men vi havde en dejlig fornemmelse i kroppen, udover nogle ømme rygge og hænder, for det havde været en fantastisk dag med alt det, vi havde fået udrettet. Nu mangler der lidt skjulesten at komme ud i bækken, er lagt ud langs kanten, samt den sidste gydebanke. Det vil vi lave førstkommende tirsdag”, slutter Jan Aggerholm.

-Jo, de er aktive, deroppe i Odsherred og dejligt, vi fik lov til at være med.

Jeg fik for alvor set AS og jeg blev overordentlig glad for det, jeg så.

Gydegruset blev derefter lagt fint til rette med den rigtige hældning og jævnt fald henover banken. Det er Kalle og Jan fra OSF, samt Jan Hornum fra Grusbanden, der tager sig af denne banke.

Tilbage er blot den lille detalje, at AS løber gennem søen, der i øvrigt er kunstigt anlagt for mange, mange år siden.

Søen er desværre en del af vandløbet og derfor en smertelig påmindelse om, at når temperaturen stiger voldsomt i søen, så løber dette varme, iltfattige vand ned igennem å-løbet og kan i værste fald forårsage den øjeblikkelige fiskedød. Ligeså, når fordampningen er størst, er der ikke meget vand, der kommer neden for søen.

Odsherred Sportsfiskerforening har planer om et omløb, og jeg skal være den første til at bifalde et sligt forehavende.

Det koster desværre en kende mere, end de budgetter, vi normalt arbejder med.

Men det må vi arbejde videre på.

I mellemtiden kan vi dog glæde os over, at nu er der i rigt mål dækket op til en stor overlevelse af yngel og smolt i den kommende sommer og efterår, -og der er ligeså i rigt mål dækket op til vinterens ankomst af gydemodne havørreder fra Isefjorden.

Bandeleder, Rune Hylby,

 

Mobil, 2536 4280,

runehylby@gmail.com,

Jan Hornum fra Grusbanden forstår at nyde en god arbejdsdag med OSF og Grusbanden. Pragtfuldt billede af Jan Aggerholm, og just som vi alle kender Jan Hornum fra Slangerup, der efterhånden har været med mange gange, når vi har kastet os ud i restaureringsprojekter.