Kategorier

Bloggere

Sten til bagkast i Bregninge Å, -giv en hånd mere!

Der er stadig behov for en håndfuld gode sten til sikring af brinken og til skjul for ørrederne i Bregninge Å. De nedre strækninger er både overuddybet og alt for bred i forhold til regulativet.

Da vi udførte projektet i Bregninge Å i Kalundborg Kommune for en måned siden, blev vi ikke helt færdige med at lægge sten i vandløbet.  Vi blev ganske enkelt trætte og måtte udskyde færdiggørelsen af projektet til en senere lejlighed. Denne senere lejlighed er nu, -i den kommende weekend.

Endnu engang er det Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande, der så at sige, skal kaste lidt sten i åen på bagkanten af projektet. Lad os bare kalde det, sten til bagkast!

Den kommende weekend har også Kalundborg Ungdomsskole lovet at bidrage med en flok unge mennesker, hvilket vi glæder os meget til. Det er jo de unge mennesker, der i fremtiden primært skal leve højt på alle de gode historier, foreningerne i samarbejde med Grusbanden ”får fortalt” overalt på Sjælland, Lolland, Falster og Møn.

Derfor er det også særlig rart at få de unge mennesker ud i naturen, dér hvor man virkelig kan gøre en forskel. -Og det kan vi i Bregninge Å, hvor vi manglede at lægge en håndfuld sten ud på den nedre del af projektstrækningen. Netop dér, hvor der er størst behov for sten af en anseelig størrelse, da vandløbet her er både overuddybet og alt for bredt.

Under selve projektet for en måned siden, lagde vi gydegrus ud og skabte dermed 9 flotte gydebanker med i alt 50 tons gydegrus og vi lagde et to-cifret antal kubikmeter skjulesten i åen og sten til sikring af brinken.

Men vi blev som sagt ikke helt færdige, og da lodsejerne (stadig) er velvillige, og ovenikøbet har foræret os stenene, kan vi dermed gøre det endnu bedre ved at færdiggøre projektet også på de nedre strækninger. Her vil havørrederne om føje tid gøre ophold under gydevandringen for at modnes inden selve gydningen, -præcis på de gydebanker, vi lagde ud.

Der blev gået energisk til værks under projektet den 26. september, og vi håber, du vil være med til den sidste finish således, at vi ”afleverer” strækningen til åen havørreder i perfekt stand.

Du kan derfor være med til at sikre en skjulesten at modnes ved, -en standplads, der vil give havørreden fred og ro til at forberede sig til den forestående gydning og dermed sikre en komfortabel brudefærd for disse helt unikke fisk, der netop har vist, blot ved deres tilstedeværelse, at de kan finde hjem til et vandløb, hvor potentialet for flere generationer er til stede.

Samtidig sikrer stenene også, at de kommende generationer har skjul under opvækst og dermed større chance for at overleve til smoltstadiet, hvor de også for lystfiskere begynder at blive interessante!

Meld dig derfor til dette ”bagkast med sten” til Bregninge Å.

Vi mødes ved P-pladsen, Bregninge Grill, Kalundborgvej 65, 4470 Svebølle, lørdag den 24. oktober, og vi mødes klokken 10.10.

Du kan melde dig til projektet ved at skrive en sms til bandeleder, Rune Hylby på nummer: 2536 4280, eller ved at sende en mail til adressen: runehylby@gmail.com.

Du kan også tilmelde dig ved at skrive i ”kommertar-feltet” på Facebooksiden: Den sjællandske Grusbande, når projektet offentliggøres på denne side.

Du skal medbringe støvler, skridtstøvler, waders og i øvrigt fornuftigt tøj.

Derudover må du gerne tage rive, skovl og meget gerne en trillebør, samt handsker.

Det er vigtigt, du melder dig til, idet Kalundborg Sportsfiskerforening og Grusbanden vil sørge for drikkevarer i dagens anledning.

 

Bandeleder, Rune Hylby.